--=REKLAMA=--

Help32:Komponenty Wiadomości poinstalacyjne Konfiguracja: Historia wersji

Zobacz rejestry operacji dla tej strony

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],