--=REKLAMA=--

Edytor TinyMCE 2.0

Z Joomla!WikiPL

Wersja Zwiastun (dyskusja | edycje) z dnia 13:26, 5 wrz 2009

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Dodatek Edytor - TinyMCE 2.0 [Editor - TinyMCE 2.0] wczytuje edytor wizualny - domyślny edytor w Joomla!. Przygotowanie dodatku do pracy wymaga skonfigurowania parametrów podstawowych i rozszerzonych:

15 plugin tinymce parameters.png

 • Tryb pracy [Functionality]: wybierz jeden z dwu poziomów funkcjonalności edytora: Podstawowy [Basic] lub Rozszerzony [Advanced]: Tryb Podstawowy udostępnia użytkownikom 9 przycisków w pasku narzędzi: pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, przekreślenie, cofnięcie, powtórzenie, czyszczenie kodu, punktowanie i numerowanie. Tryb Rozszerzony udostępnia narzędzia zgodnie z ustawieniami parametrów rozszerzonych.
 • Czyść przy starcie [Code Cleanup on Startup]: decyduje o automatycznym wyczyszczeniu kodu HTML z niedozwolonych znaczników i atrybutów podczas wczytywania artykułu. Ustawienie domyślne: Nie.
 • Czyść podczas zapisu [Code Cleanup on save]: decyduje o automatycznym wyczyszczeniu kodu HTML z niedozwolonych znaczników i atrybutów podczas zapisywania artykułów. Zaznacz jedną z opcji:
  • Nigdy [Never]: kod nie będzie czyszczony ani podczas zapisywania w edytorze na stronach zaplecza, ani w edytorze na stronach witryny,
  • Witryna [Front Only]: kod będzie czyszczony tylko w edytorze na stronach witryny
  • Zawsze [Always]: kod nie będzie czyszczony zarówno podczas zapisywania w edytorze na stronach zaplecza, jak i w edytorze na stronach witryny.
   Ustawienie domyślne: Zawsze.
 • Ostrzeżenie, gdy Anuluj [Save Warning]: decyduje o wyświetlaniu ostrzeżenia, że zmiany zostaną utracone w przypadku, gdy użytkownik wybierze opcję Anuluj. Standardowo - wyłączone. WŁĄCZ, aby TinyMCE wyświetlał ostrzeżenie.
 • Wersja skompresowana [Compressed Version]: TinyMce może pracować w trybie skompresowanym. Nie zawsze jednak ten tryb jest odpowiednio interpretowany przez przeglądarki (np. IE). Korzystaj z tego trybu ostrożnie. Standardowo - wyłączone.
 • Adresy wewnętrzne [Urls]: określa format adresów internetowych do zasobów wewnętrznych (plików dokumentów, grafik). Zaznacz jedną z opcji: Absolutne [Absolute], Względne [Relative].
 • Kierunek tekstu [Text Direction]: określa kierunek pisma. Zaznacz jedną z opcji: Od lewej [Left to Right] (jak np. języka polskiego), Od prawej [Right to Left], jak np. języka hebrajskiego.
 • Automatyczny wybór języka [Automatic Language Selection]: dostosowuje język interfejsu edytora do języka interfejsu użytkownika. Nie ustawiaj Tak [Yes], chyba że masz zainstalowane odpowiednie pakiety językowe edytora. Standardowe ustawienie: Nie [Nie].
 • Kod języka [Language Code]: określa język interfejsu edytora. Ustawienie w tym polu przynosi efekt pod warunkiem, że w poprzednim parametrze wybrano opcję Nie. Ustawienie domyślne dla języka angielskiego w wersji brytyjskiej to "en", jeśli masz zainstalowany język polski, wpisz "en".
  Pakiet języka polskiego można pobrać z plikowni Polskiego Centrum Joomla.
 • Elementy niedozwolone [Prohibited Elements]: wpisz słowa kluczowe niedozwolonych składników tekstu. Domyślnie: applet, rozważ umieszczenie np. script,object,applet,iframe. Funkcja ta chroni przed wykorzystaniem edytora do przesłania nieoczekiwanych, niebezpiecznych dla systemu skryptów programów wykonywalnych.
  Uwaga: Znaczniki i atrybuty są filtrowane także na podstawie konfiguracji globalnej artykułów - zoba. Ustawienia globalne
 • Klasy CSS szablonu [Template CSS classes]: standardowo edytor szuka najpierw pliku editor.css, a jeśli go nie znajdzie, korzysta z arkusza stylów umieszczonego w pliku template_css.css (standardowa nazw pliku arkusza stylów w szablonach dla Joomla 1.0; w przypadku szablonów dla Joomla 1.5 standard ten nie obowiązuje!). Zaznacz jedną z opcji Tak [Yes] lub Nie [No]: Ustawienie domyślne:Tak
  UWAGA: Sprawdzić - wg opisu - szuka w skryptach domyślnego szablonu pliku editor.css, a jeśli nie znajdzie, korzysta z systemowego pliku editor.css
  Whether or not to load the "editor.css" file. If no such file is found for the default template, the "editor.css" file from the system template is used. Default is "Yes".
 • Własny arkusz stylów [Custom CSS Classes]: opcjonalnie, zamiast pliku editor.css można podać pełny adres do własnego pliku CSS, definiującego style stosowane w artykułach. Nadpisuje deklaracje zamieszczone w pliku editor.css.
 • Nowe linie [Newlines]: określa sposób kodowania znacznikami HTML nowych linii. Wybierz jedną z opcji: element BR [BR Elements] - znacznik przełamujący wiersz, element P [P Elements] - znacznik akapitu. Domyślnie: element P.
 • Elementy rozszerzające [Extended Valid Elements]: opcjonalna lista dodatkowych elementów rozszerzających zestaw znaczników HTML. Wpisz elementy HTML rozszerzające zestaw znaczników stosowanych przez TinyMCE. Format: elm[tag1|tag2]

Poniższe ustawienia decydują o opcjach edytora w trybie rozszerzonym:

15 plugin tinymce advanced.png

 • Pasek narzędzi [Toolbar]: określa położenie przybornika. Zaznacz jedną z opcji: Góra [Top] - nad tekstem - lub Dół [Bottom] - pod tekstem.
 • Linia pozioma [Horizontal Rule]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie linii poziomej. Działa tylko w trybie zaawansowanym. Zaznacz jedną z opcji: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Uśmieszki [Smilies]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie uśmieszków - ikon emocji. Działa tylko w trybie zaawansowanym. Użycie wywołuje okienko wyskakujące z paletą ikonek możliwych do wstawienia. Zaznacz jedną z opcji: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Tabela [Table]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie tabeli i określanie jej właściwości. Działa tylko w trybie zaawansowanym. Użycie wywołuje okienko wyskakujące z opcjami właściwości tabeli. Opcje: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Style [Style]: zdecyduj, czy pokazać listę wyboru stylu. Opcje: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Warstwy [Layer]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie warstw. Opcje: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Rozszerzenia XHTML [XHTMLxtras]: zdecyduj, czy pokazać przyciski wstawiające dodatkowe elementy i atrybuty XHTML (cytat - cite, akronim - acronym, skrót - abbr, wstawione - ins, usunięte - del). Zaznacz jedną z opcji: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Szablon [Template]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie szablonu artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Kierunek tekstu [Directionality]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający zmianę kierunku tekstu. Zaznacz jedną z opcji: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Pełny ekran [Fullscreen]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający przełączanie się do pełnego ekranu. Działa tylko w trybie zaawansowanym. Opcje: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Wysokość okna podglądu [HTML Height]: określ w pikselach wysokość okna podglądu HTML. Standardowo: 550 px.
 • Szerokość okna podglądu [HTML Width]: określ w pikselach szerokość okna podglądu HTML. Standardowo: 750 px.
 • Podgląd [Preview]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający podgląd sformatowanego artykułu. Działa tylko w trybie zaawansowanym. Opcje: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Ścieżka [Element Path]: Jeśli włączone, wyświetla na dolnej listwie edytora drzewo znaczników i klasy stylów w zaznaczonym tekście.
 • Wstaw datę [Insert Date]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie bieżącej daty. Działa tylko w trybie zaawansowanym. Opcje: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Format daty [Date Format]: określ sposób formatowania wstawianej daty - tylko dla trybu zaawansowanego. Domyślnie: %Y-%m-%d. Ustaw np. %d-%m-%Y
 • Wstaw czas [Insert Time]: zdecyduj, czy pokazać przycisk umożliwiający wstawianie aktualnego czas. Działa tylko w trybie zaawansowanym. Opcje: Ukryj [Hide], Pokaż [Show].
 • Format czasu [Time Format]: określ sposób formatowania wstawianego czasu - tylko dla trybu zaawansowanego. Domyślnie: %H:%M:%S

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],