--=REKLAMA=--

Zarządzanie użytkownikami

Z Joomla!WikiPL

Wprowadzenie do Zarządzanie użytkownikami

Ta strona zawiera odnośniki do wybranych materiałów poświęconych zarządzaniu użytkownikami w Joomla 2.5 oraz Joomla 3.1

Częste pytania

Zarządzanie użytkownikami

Lista wszystkich artykułów przypisanych do kategorii "FAQ" ORAZ "Zarządzanie użytkownikami"


Zarządzanie uprawnieniami

Lista wszystkich artykułów przypisanych do kategorii "FAQ" ORAZ "Zarządzanie uprawnieniami"


Zarządzanie użytkownikami Poradniki

Zarządzanie użytkownikami

Lista wszystkich artykułów przypisanych do kategorii "Poradniki" ORAZ "Zarządzanie użytkownikami"


Zarządzanie uprawnieniami

Lista wszystkich artykułów przypisanych do kategorii "Poradniki" ORAZ "Zarządzanie uprawnieniami"Zarządzanie użytkownikami Ekrany pomocy podręcznej

Zarządzanie użytkownikami - Ekrany pomocy podręcznej z opisami

Zarządzanie użytkownikami - Ekrany pomocy Wersja Opis
Komponenty Użytkownicy Opcje Joomla 3.1

Ekran Użytkownicy: Opcje jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor konfiguracji. Służy do ustawiania parametrów globalnych komponentu Użytkownicy. Opcje konfiguracyjne komponentu zgrupowano na trzech kartach: Komponent, Korespondencja oraz Uprawnienia.

Użytkownicy Joomla 3.1

Strony Użytkownicy: Użytkownicy umożliwiają zarządzanie kontami użytkowników - przeglądanie i porządkowanie listy użytkowników, tworzenie nowych kont, poprawianie danych zarejestrowanych użytkowników, usuwanie istniejących kont oraz konfigurowanie globalnych ustawień.

W Joomla! można dodać nieograniczoną liczbę kont użytkowników. Konta mogą dodawać administratorzy za pomocą omawianej strony zaplecza administracyjnego oraz sami użytkownicy, rejestrując się w witrynie, jeśli taka możliwość zostanie im udostępniona.

Użytkownicy Edycja Joomla 3.1

Ekrany Użytkownicy: Utwórz konto użytkownika oraz Użytkownicy: Dostosuj konto są stronami zaplecza typu edytor. Umożliwiają stworzenie i konfigurację nowego konta użytkownika oraz poprawienie danych i zmianę ustawień istniejącego konta.

Strona Użytkownicy: Utwórz - Dostosuj wykorzystywana jest przez administratorów najczęściej do zmiany szczegółów kont już zarejestrowanych użytkowników, głównie przypisania do grupy. Nowe konta administratorzy tworzą raczej rzadko, zwykle w pierwszym okresie istnienia witryny, zakładając konta członków zespołu zarządzającego witryną.

Strona Użytkownicy: Utwórz - Dostosuj konto jest niezbędna nawet, jeśli dysponujemy jednym kontem superużytkownika - pozwala na zmianę hasła i loginu.

Użytkownicy Grupy użytkowników Joomla 3.1

Ekran Użytkownicy: Grupy użytkowników jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Służy do zarządzania grupami użytkowników. Można tutaj przeglądać listę grup użytkowników, tworzyć nowe grupy, zmieniać własności i usuwać istniejące grupy użytkowników.

Użytkownicy Grupy użytkowników Joomla 2.5

Ekran Użytkownicy: Grupy użytkowników jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Służy do zarządzania grupami użytkowników. Można tutaj przeglądać listę grup użytkowników, tworzyć nowe grupy, zmieniać własności i usuwać istniejące grupy użytkowników.

Użytkownicy Grupy użytkowników Edycja Joomla 2.5

Ekran Grupy użytkowników: Utwórz oraz Grupy użytkowników: Dostosuj jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor. Służy do tworzenia i konfiguracji grup użytkowników, dzięki którym można kontrować, co użytkownicy mogą w witrynie przeglądać oraz jakie wykonywac działania.

Użytkownicy Grupy użytkowników Edycja Joomla 3.1

Ekran Grupy użytkowników: Utwórz oraz Grupy użytkowników: Dostosuj jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor. Służy do tworzenia i konfiguracji grup użytkowników, dzięki którym można kontrować, co użytkownicy mogą w witrynie przeglądać oraz jakie wykonywac działania.

Użytkownicy Korespondencja Joomla 2.5

Ekran Użytkownicy: Korespondencja jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor. Służy do przygotowania i wysyłania listów do użytkowników.

Standardowo korespondencję seryjną mogą rozsyłać tylko operatorzy z grupy superużytkownicy. Dla pozostałych użytkowników opcja ta jest niedostępna chyba, że zostaną zmienione domyślne prawa dostępu.

Użytkownicy Korespondencja Joomla 3.1

Ekran Użytkownicy: Korespondencja jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor. Służy do przygotowania i wysyłania listów do użytkowników.

Standardowo korespondencję seryjną mogą rozsyłać tylko operatorzy z grupy superużytkownicy. Dla pozostałych użytkowników opcja ta jest niedostępna chyba, że zostaną zmienione domyślne prawa dostępu.

Użytkownicy Notatki Joomla 2.5

Ekran Notatki o użytkownikach jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla typu menedżer. Służy do zarządzania notatkami o użytkownikach.

Notatki o użytkownikach to informacje, które można przypisać zarejestrowanym użytkownikom witryny Joomla. Mogą to być np. notatki o "wykroczeniach" lub "trudnych" użytkownikach, itp.

Użytkownicy Notatki Joomla 3.1

Ekran Notatki o użytkownikach jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla typu menedżer. Służy do zarządzania notatkami o użytkownikach.

Notatki o użytkownikach to informacje, które można przypisać zarejestrowanym użytkownikom witryny Joomla. Mogą to być np. notatki o "wykroczeniach" lub "trudnych" użytkownikach, itp.

Użytkownicy Notatki Edycja Joomla 2.5

Ekrany Notatki o użytkownikach - Utwórz i Notatki o użytkownikach - Dostosuj są stronami zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytory. Korzystamy z nich, aby przeglądać, tworzyć, redagować, usuwać notatki o zarejestrowanych użytkownikach witryny.

Notatki o użytkownikach to krótkie uwagi, jaki można sporządzać o zarejestrowanych użytkownikach witryny Joomla. Mogą one dotyczyć różnych kwestii, np. o „wykroczeniach” lub „trudnościach” sprawianych przez użytkowników. Inny przykład to notatki o zakresie czynności osób współpracujących w tworzeniu witryny.

Użytkownicy Notatki Edycja Joomla 3.1

Ekrany Notatki o użytkownikach - Utwórz i Notatki o użytkownikach - Dostosuj są stronami zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytory. Korzystamy z nich, aby przeglądać, tworzyć, redagować, usuwać notatki o zarejestrowanych użytkownikach witryny.

Notatki o użytkownikach to krótkie uwagi, jaki można sporządzać o zarejestrowanych użytkownikach witryny Joomla. Mogą one dotyczyć różnych kwestii, np. o „wykroczeniach” lub „trudnościach” sprawianych przez użytkowników. Inny przykład to notatki o zakresie czynności osób współpracujących w tworzeniu witryny.

Użytkownicy Notatki Kategorie Joomla 2.5

Na tej stronie można przeglądać listę swoich kategorii notatek o użytkownikach, sortować je w różny sposób. Mozna również tworzyć i edytowac kategorie notatek o użytkownikach oraz poziomy dostępu do nich.

Użytkownicy Notatki Kategorie Joomla 3.1

Na tej stronie można przeglądać listę swoich kategorii notatek o użytkownikach, sortować je w różny sposób. Mozna również tworzyć i edytowac kategorie notatek o użytkownikach oraz poziomy dostępu do nich.

Użytkownicy Notatki Kategorie Edycja Joomla 2.5

Ekrany Użytkownicy - Kategorie notatek o użytkownikach: Utwórz i Użytkownicy - Kategorie notatek o użytkownikach: Dostosuj są stronami zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor. Umożliwiają tworzenie nowych kategorii notatek oraz modyfikację szczegółów kategorii utworzonych wcześniej.

Użytkownicy Notatki Kategorie Edycja Joomla 3.1

Ekrany Użytkownicy - Kategorie notatek o użytkownikach: Utwórz i Użytkownicy - Kategorie notatek o użytkownikach: Dostosuj są stronami zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor. Umożliwiają tworzenie nowych kategorii notatek oraz modyfikację szczegółów kategorii utworzonych wcześniej.

Użytkownicy Opcje Joomla 2.5

Ekran Użytkownicy: Opcje jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor konfiguracji. Służy do ustawiania parametrów globalnych komponentu Użytkownicy. Opcje konfiguracyjne komponentu zgrupowano na trzech kartach: Komponent, Korespondencja oraz Uprawnienia.

Użytkownicy Poziomy dostępu Joomla 3.1

Ekran Użytkownicy: Poziomy dostępu jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Zawiera listę utworzonych poziomów dostępu, służy do zarządzania poziomami dostępu - można tutaj przeglądać listę poziomów dostępu, dodawać je, poprawiać, usuwać i porządkować.

Użytkownicy Poziomy dostępu Joomla 2.5

Ekran Użytkownicy: Poziomy dostępu jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Zawiera listę utworzonych poziomów dostępu, służy do zarządzania poziomami dostępu - można tutaj przeglądać listę poziomów dostępu, dodawać je, poprawiać, usuwać i porządkować.

Użytkownicy Poziomy dostępu Edycja Joomla 3.1

Ekrany Poziomy dostępu: Utwórz oraz Poziomy dostępu: Dostosuj są stronami zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor. Służą do tworzenia i konfiguracji poziomów dostępu, które pozwalają konfigurować uprawnienia użytkowników witryny.

Użytkownicy Poziomy dostępu Edycja Joomla 2.5

Ekrany Poziomy dostępu: Utwórz oraz Poziomy dostępu: Dostosuj są stronami zaplecza administracyjnego Joomla! typu edytor. Służą do tworzenia i konfiguracji poziomów dostępu, które pozwalają konfigurować uprawnienia użytkowników witryny.

Użytkownicy Użytkownicy Joomla 2.5

Strony Użytkownicy: Użytkownicy umożliwiają zarządzanie kontami użytkowników - przeglądanie i porządkowanie listy użytkowników, tworzenie nowych kont, poprawianie danych zarejestrowanych użytkowników, usuwanie istniejących kont oraz konfigurowanie globalnych ustawień.

W Joomla! można dodać nieograniczoną liczbę kont użytkowników. Konta mogą dodawać administratorzy za pomocą omawianej strony zaplecza administracyjnego oraz sami użytkownicy, rejestrując się w witrynie, jeśli taka możliwość zostanie im udostępniona.

Użytkownicy Użytkownicy Edycja Joomla 2.5

Ekrany Użytkownicy: Utwórz konto użytkownika oraz Użytkownicy: Dostosuj konto są stronami zaplecza typu edytor. Umożliwiają stworzenie i konfigurację nowego konta użytkownika oraz poprawienie danych i zmianę ustawień istniejącego konta.

Strona Użytkownicy: Utwórz - Dostosuj wykorzystywana jest przez administratorów najczęściej do zmiany szczegółów kont już zarejestrowanych użytkowników, głównie przypisania do grupy. Nowe konta administratorzy tworzą raczej rzadko, zwykle w pierwszym okresie istnienia witryny, zakładając konta członków zespołu zarządzającego witryną.

Strona Użytkownicy: Utwórz - Dostosuj konto jest niezbędna nawet, jeśli dysponujemy jednym kontem superużytkownika - pozwala na zmianę hasła i loginu.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],