--=REKLAMA=--

VirtueMart

Z Joomla!WikiPL

VirtueMart

elektroniczny sklep
Spis treści
Virtuemart logo.png
Metryczka

Dokument został opracowany na podstawie podręcznika: Sören Eberhardt-Biermann: VirtueMart User Manual

Copyright © 2005-2008 Soeren Eberhardt-Biermann

Copyright © 2005-2009 Stefan Wajda

Oryginał upowszechniany jest na licencji: Open Content License dostępnej pod adresem: http://www.opencontent.org/opl.shtml Polska wersja podręcznika publikowana jest na warunkach Licencji Elektronicznej Dokumentacji Joomla!

Historia wersji oryginału

 • Wydanie 1.1.1, sierpień 2008; autor(zy): soeren_nb'
  Dodanie sekcji o typach produktów
 • Wydanie 1.1, styczeń 2008; autor(zy): soeren_nb'
  Dodanie sekcji o produktach pobieranych oraz polach użytkownika
 • Wydanie 1.01, grudzień 2007; autor(zy): soeren_nb
  Konwersja w DocType segmentów "article" na "book" w rozdziałach
 • Wydanie 1.0, kwiecień 2007; autor(zy): soeren_nb
  Aktualizacja w związku z nowymi cechami w VirtueMart 1.1
 • Wydanie 0.91, 23 litopada 2005; autor(zy): soeren_nb
  Konwersja do VirtueMart
 • Wydanie 0.9, 31 maja 2005; autor(zy): soeren_nb
  Aktualizacja do wersji 1.2 stable
 • Wydanie 0.81, 9 marca 2005; autor(zy): soeren_nb
  Pierwsze wydanie

Historia wersji polskiej

Historia wersji

 • Wydanie 1.1.1, maj 2009; autor(zy): Stefan Wajda - wiki.joomla.pl
  aktualizacja, uzupełnienie o brakujące części
 • Wydanie 1.1, 31 września 2007; autor(zy): Stefan Wajda - www.joomlademo.pl
  Konwersja do VirtueMart
 • Wydanie 1.0.1, sierpień 2005; autor(zy): Stefan Wajda - www.joomlademo.pl
  Aktualizacja do wersji 1.2 stable
 • Wydanie 1.0.0, marzec 2005; autor(zy): Stefan Wajda - www.joomlademo.pl
  Pierwsze wydanie

Joomla!™ is a Trademark of Open Source Matters, Inc.

Mambo™ is a Trademark of The Mambo Foundation Inc.

VirtueMart jest Wolnym Oprogramowaniem, upowszechnianym na licencji GNU/GPL; VirtueMart

Wydania polskie udostępnia Polskie Centrum VirtueMart


Do spisu treści

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],