--=REKLAMA=--

Tworzenie struktury sekcji i kategorii

Z Joomla!WikiPL

W Joomla 1.5 można było od razu przystąpić do dodawania artykułów, zanim została stworzona jakakolwiek kategoria. Co więcej, nowo stworzony artykuł można było oznaczyć do prezentacji w przeglądzie Strona startowa i natychmiast po zapisaniu zobaczyć go na witrynie. W Joomla 1.6 takiej możliwości nie ma. Ponieważ każdy artykuł musi być przypisany do jakiejś kategorii, przed dodaniem pierwszego artykułu trzeba stworzyć przynajmniej jedną kategorię.

Potrzebny dobry plan

Jak już wiesz, sposób pogrupowania artykułów na zapleczu nie decyduje ostatecznie, gdzie jakiś artykuł znajdzie się na witrynie, nie wymusza struktury treści na witrynie, ale może ułatwiać bądź utrudniać jej organizację. Przemyślany podział na kategorie nie tylko że zapewni porządek na zapleczu i łatwiejszą orientację w zasobach, ale też pomoże zbudować dobry system nawigacji

Dopóki Twoja witryna będzie niewielka, przeorganizowanie podziału na kategorie i dostosowanie menu witryny do ich prezentacji nie sprawi wielkiego kłopotu, ale z czasem – jeśli Twoje kategorie będą tworzone przypadkowo, bez planu – stanie się problemem, być może nie do przezwyciężenia.

Najogólniej rzecz biorąc, można grupować artykuły:

  • według pochodzenia,
  • według zawartości,
  • według potrzeb odbiorców.

Pierwszy ze sposobów może być jedynym rozsądnym w przypadku witryn dużych firm czy organizacji, udostępniających materiały ze swoich rozlicznych działów organizacyjnych. W takim przypadku struktura kategorii artykułów może przypominać strukturę organizacyjną firmy.

Sposób drugi opiera się na zasadach podobnych do struktury zbiorów bibliotecznych. Jego podstawą jest rodzaj i tematyka zawartości, a nie pochodzenie, choć i to jest uwzględniane, ale stanowi raczej dodatkowe kryterium porządkowe.

Trzeci ze sposobów za podstawowe kryterium podziału przyjmuje potrzeby i zainteresowania odwiedzających. Na przykład w witrynie poświęconej tematyce medycznej można wyodrębnić działy artykułów dla lekarzy i pacjentów. W witrynie firmowej działy artykułów przeznaczonych dla klientów, potencjalnych klientów, klientów hurtowych i pracowników. I tak dalej. Ktoś jednak słusznie zauważył, że bez względu na to, jakie wyodrębnimy grupy użytkowników witryny, ostatnią będzie grupa „wszyscy inni”.

Nie podpowiemy Ci tutaj jedynego i najlepszego rozwiązania, bo takiego po prostu nie ma, a dobry czy odpowiedni podział na kategorie można wymyślić tylko dla konkretnej witryny, rozpatrując jej cel, zadania, planowane treści, zapotrzebowanie odbiorców.

Jednym ze sposobów ustalenia przynajmniej podstawowego podziału na kategorie jest sporządzenie spisu tematów, które mają się znaleźć na witrynie w dniu jej startu w Internecie. Każdy z tematów może stać się zalążkiem kategorii artykułów. Inny sposób, to wypisanie tematów co najmniej kilkunastu planowanych artykułów i pogrupowanie ich w kilka kategorii. Bez względu na to, jaką wybierzesz drogę ustalania struktury kategorii, zaplanuj, że przyjęty na początku podział rozważysz ponownie po kilku miesiącach istnienia witryny, by się utwierdzić w swojej decyzji albo dokonać niezbędnej korekty.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],