--=REKLAMA=--

Szablony - materiały uzupełniające

Z Joomla!WikiPL

Typowe pliki włączające elementy szablonu jdoc:include

Poniżej znajduje się kompletna lista typowych elementów, które można włączyć do szablonu poleceniem jdoc:include:

 • component: włącza do szablonu reguły prezentacji treści głównej - komponentu,
 • head: włącza do szablonu pliki definiujące treści nagłówka dokumentu HTML,
 • installation:
 • message: włącza w strukturę szablonu komunikaty systemowe i reguły ich prezentacji,
 • module: włącza w strukturę szablonu pojedynczy moduł i reguły jego prezentacji,
 • modules: włącza w strukturę szablonu pozycję modułów i reguły ich prezentacji.

Zobacz też


Style ramek modułów

W szablonach można zastosować następujące standardowe style ramek modułów:

 • none: nie dodaje żadnych elementów rozmieszczających.
 • table: umieszcza moduły w tabeli, jeden pod drugim...
 • horz: umieszcza każdy moduł w tabeli umieszczonej w komórce tabeli obejmującej wszystkie moduły w pozycji.
 • xhtml: umieszcza moduł między początkowym i końcowym znacznikiem DIV.
 • rounded: umieszcza moduł wewnątrz kilku znaczników DIV umożliwiających obsługę zaokrąglonych narożników
 • outline: umieszcza moduł w obramowaniu.

Standardowe klasy CSS

Rdzenne klasy CSS 1.0 1.5 Stosowane w Opis, uwagi
active + + w modułach menu (<li class="parent active item278">), stylizuje aktywną pozycję menu
#active_menu + + w modułach menu formatuje aktywną pozycję menu (w 1.5 - w trybie zgodności wstecznej)
article_column - + przegląd artykułów stylizuje komórki tabeli w jednej kolumnie w przeglądach
article_separator + + artykuły Klasa stylu dla elementu <span>. Stylizuje odstęp za dolną krawędzią artykułu (wstępu) w przeglądach
archive-list - + Przegląd archiwum Identyfikator listy artykułów w Archiwum.
author + + Przegląd archiwum Klasa stylu dla elementu <span>. Stylizuje nazwę autora artykułu (wewnątrz znacznika h5)
adminform + + Klasa stylu dla elementu <table>. Stylizuje tabele obejmujące interfejs edytora na stronie frontowej
admintable + (+) Klasa stylu dla elementu <table>.
back_button + - artykuły Klasa stylu dla elementu <input>. Stylizuje przycisk (odnośnik) Wstecz (w 1.5 tylko w trybie zgodności wstecznej)
bannerfooter - + moduł Reklama (banner) Klasa stylu dla elementu <div>. Stylizuje ramkę obejmującą treść stopki.
bannergroup - + moduł Reklama (banner) Klasa stylu dla elementu <div>. Stylizuje ramkę obejmującą cały blok reklam.
bannerheader - + moduł Reklama (banner) Klasa stylu dla elementu <div>. Stylizuje ramkę obejmującą treść nagłówka.
banneritem - + moduł Reklama (banner) Klasa stylu dla elementu <div>. Stylizuje ramkę obejmującą jedną reklamę.
blog + + przegląd artykułów Klasa stylu dla elementu <table>. Stylizuje tabelę obejmującą obszar bloga
blog_more + + przegląd artykułów Klasa stylu dla elementu <div>!!!!!!!. Stylizuje odnośniki do artykułów w wykazie Zobacz też na stronach typu magazynowego (przegląd)
blogsection + + przegląd artykułów Klasa stylu dla elementu <a>. Stylizuje odnośniki do artykułów (tytuły przekształcone w odnośniki??????) na stronach typu przegląd
breadcrumbs - + moduł Ścieżka powrotu (breadcrumb) Klasa stylu dla elementu <span>. Stylizuje ścieżkę powrotu (razem z klasą pathway). Zobacz też: pathway
button + + różne Klasa stylu dla elementu <input>. Stylizuje wygląd przycisków (Wyślij, Głosuj itp.)
buttonheading + + różne Klasa stylu dla elementu <td>. Stylizuje komórkę z przyciskami: Drukuj, PDF, Poleć znajomemu
category - + Klasa stylu dla elementu <a>. Stylizuje odnośnik do kategorii na stronach z wykazem zawartości sekcji)
clr - +różne
componentheading + + komponent Klasa stylu dla elementu <div>. Stylizuje tytuły (nazwy) komponentów, nadawane im przez administratorów w parametrach pozycji menu.
#com-form-login-username - + Logowanie Klasa stylu dla elementu <p> - <p id="form-login-username">,obejmującego etykietę i pole nazwy użytkownika.
#com-form-login-password - + moduł Logowanie Klasa stylu dla elementu <p> - <p id="form-login-password">,obejmującego etykietę i pole hasła.
#com-form-login-remember - + moduł Logowanie Klasa stylu dla elementu <p> - <p id="form-login-password">,obejmującego etykietę i pole wyboru Pamiętaj mnie.
contact_name + Komponent Kontakty - formularz Identyfikator dla elementu <input>. Identyfikuje pole z nazwą kontaktu.
contact_emailmsg + Komponent Kontakty - formularz Identyfikator dla elementu <input>. Identyfikuje etykietę Adres email
contact_email + Komponent Kontakty - formularz Klasa stylu dla elementu <div> obejmującego wszystkie elementy formularza kontaktowego (wewnątrz elementu <form>) oraz identyfikator pola tekstowego (elementu <input>) przeznaczonego na adres email nadawcy wiadomości
contact_subject + Komponent Kontakty - formularz Identyfikator pola tekstowego (elementu <input>) przeznaczonego na temat wiadomości
contact_text + Komponent Kontakty - formularz Identyfikator obszaru tekstowego (elementu <textarea>) przeznaczonego na tekst wiadomości
contact_email_copy + Komponent Kontakty - formularz Identyfikator pola wyboru (elementu <input> typu "checkbox") Wyślij mi kopię listu
content_rating + + artykuły Klasa stylu dla elementu <span>. Stylizuje tekst zawierający wyniki oceny publikowanych artykułów - obok gwiazdek wyrażających ocenę.
content_vote + + artykuły Klasa stylu dla elementu <span>. Stylizuje tekst przy przyciskach wyboru oceny artykułów (przyciskach radiowych)
contentdescription + + artykuły Klasa stylu dla elementu <td>. Stylizuje komórkę tabeli zawierającą opis sekcji lub kategorii.
contentheading + + artykuły Klasa stylu dla elementu <td> lub <th>. Stylizuje komórkę tabeli z tytułem artykułu, pozycji w komponencie.
contentpagetitle + + artykuły Klasa stylu elementu <a> - stylizuje tytuły artykułów, gdy w ustawieniach pozycji menu włączona jest opcja Tytuły łączami
contentpane + + artykuły Klasa stylu dla elementu <table>. Stylizuje tabele obejmujące pozycje inne niż artykuły, a więc np. pozycje w komponentach, listy kategorii, formularze kontaktowe, itp.
contentpaneopen + + artykuły Klasa stylu dla elementu <table>. Stylizuje tabele obejmujące artykuły, materiały statyczne, tabele w blogach obejmujące wstępy artykułów oraz tabelę w oknie wydruku.
contentpaneopen_edit - + przegląd artykułów Klasa stylu dla elementu <div> obejmującego ikonę Edytuj artykuł
contenttoc + + artykuły Klasa stylu dla elementu <table>. Stylizuje tabelę spisu treści artykułu wielostronicowego
createdate + + artykuły Klasa stylu dla elementu <td>. Stylizuje komórkę z datą utworzenia artykułu i materiału statycznego.
created-date - + przegląd archiwum Klasa stylu dla elementu <span>. Stylizuje datę utworzenia artykułu
#current - + moduły menu Unikalny styl elementu <li> w menu. Stylizuje bieżącą pozycję menu.
date - +
description - + weblinks/category/default_items.php Klasa stylu dla elementu <span> obejmującego informację opisującą adres internetowy (odnośnik).
#emailmsg - + Formularz rejestracyjny Identyfikator elementu <label> obejmującego etykietę pola adresu email rejestrującego się użytkownika
#email - + Formularz rejestracyjny Identyfikator pola adresu email rejestrującego się użytkownika (elementu <input>)
form-login - + moduł Logowanie
#form-login-password - + moduł Logowanie Unikalny styl elementu <p> - <p id="form-login-password">,obejmującego etykietę i pole hasła.
#form-login-remember - + moduł Logowanie Unikalny styl elementu <p> - <p id="form-login-password">,obejmującego etykietę i pole wyboru Pamiętaj mnie.
#form-login-username - + moduł Logowanie Unikalny styl elementu <p> - <p id="form-login-username">,obejmującego etykietę i pole nazwy użytkownika.
form-validate - + moduł Register
#jformtitle - + formularz weblinks id
#jformurl - + formularz weblinks id
#jformdescription - + formularz weblinks id
highlight + + com_search Klasa stylu dla elementu <span>. Stylizuje wyszukiwane słowa lub frazy w wynikach wyszukiwania.
hasTip - +
input + + formularze
inputbox + + formularze
intro - +
key - + formularz weblinks Klasa stylu dla elementu <td>.
latestnews + + moduł Nowości (latest news) Klasa stylu dla elementu <ul>. Stylizuje wygląd listy i elementów listy - odnośników w module Nowości [LatestNews].
itemXX - + moduły menu z ramką xhtml (<li class="parent active item278">)
toclink + + odnośniki w tabeli ze spisem treści artykułu wielostronicowego
mainlevel + - w trybie zgodności moduły menu - poziome, pionowe, lista; Klasa stylu dla elementu <a>. Stylizuje główne, nadrzędne pozycje menu; zobacz też sublevel
#mainlevel-nav + - Styl dla elementu niepowtarzalnego <ul> (z identyfikatorem). Stylizuje poziome menu nawigacyjne. Identyfikator menu nadrzędnego rozszerzony o przyrostek -nav.
#mainlevel-nav li + - Styl dla elementów - <li>. Stylizuje pozycje niepowtarzalnej listy w poziomym menu nawigacyjnym.
menu - + moduły menu z ramką xhtml (<ul class="menu">
message - +
metadata - +
mod_search_searchword + +
modifydate + + artykuły - data i czas modyfikacji Klasa stylu dla elementu <td>. Stylizuje komórkę z datą ostatniej modyfikacji artykułu i materiału statycznego.
modlgn_remember - + moduł Logowanie Styl identyfikatora elementu <input>, formatowanego klasą inputbox. Stylizuje pole wyboru Pamiętaj mnie
modlgn_passwd - + moduł Logowanie Styl identyfikatora elementu <input>, formatowanego klasą inputbox. Stylizuje pole hasła użytkownika.
modlgn_username - + moduł Logowanie Styl identyfikatora elementu <input>, formatowanego klasą inputbox. Stylizuje pole nazwy użytkownika.
module + - moduły  ??????????? Klasa stylu dla elementu <div>. Stylizuje moduły, gdy dla pozycji modułu włączono styl -2 lub -3, np. <?php mosLoadModules ( 'nazwa_pozycji_modulu',-3); ?>
moduletable + + moduły Klasa stylu dla elementów <div> oraz <table>. Stylizuje zarówno tabele, a więc elementy table, tr, td, jak i elementy div, w których umieszczono moduły.
moscode + - ??????????????????? Klasa stylu dla elementu <code>. Stylizuje cytowane fragmenty kodu programów
mosimage + - obrazki Klasa stylu dla elementu <div>. Stylizuje obszar obrazka wprowadzonego botem {mosimage} i podpisu pod obrazkiem (tylko, gdy obrazek jest opatrzony podpisem).
mosimage_caption + - obrazki Klasa stylu dla elementu <div>. Stylizuje podpis obrazka.
mostread + + moduł Poplarne (most read) Klasa stylu dla elementów <ul>, <li> i <a>. Stylizuje wygląd listy i elementów listy - odnośników w module Popularne [MostRead].
name - + moduł Register id
#namemsg - + moduł Register id
newsfeed + + kanały informacyjne
newsfeed_item - + kanały informacyjne [mod_feed] Klasa stylu dla elementu <div>. Stylizuje tekst skrótu - opisu, wiadomości z kanału informacyjnego.
outline + +
pagenav + + nawigacja między stronami Klasa stylu dla elementu <th>. Formatują przyciski Poprzedni artykuł - Następny artykuł.
pagenav_next + + nawigacja między stronami Klasa stylu dla elementu <th>. Stylizuje komórkę tabeli z odnośnikiem Następny artykuł
pagenav_prev + + nawigacja między stronami Klasa stylu dla elementu <th>. Stylizuje komórkę tabeli z odnośnikiem Poprzedni artykuł
pagenavbar + + nawigacja między stronami Klasa stylu dla elementu <div>. Stylizuje przyciski Poprzednia strona - Następna strona.
pagenavcounter + + nawigacja między stronami Klasa stylu dla elementu <div>. Stylizuje informację o ilości stron artykułu (X stron z X
pagination - + paginacja - numerowanie
parent - + moduły menu z ramką xhtml (<li class="parent active item278">)
#password - + moduł Register Identyfikator pola hasła rejestrującego się użytkownika (elementu <input>)
#password2 - + moduł Register Identyfikator pola Powtórz hasło (elementu <input>)
#pwmsg - + Formularz rejestracyjny Identyfikator etykiety (elementu <label>) pola hasła rejestrującego się użytkownika
#pw2msg - + Formularz rejestracyjny Identyfikator etykiety (elementu <label>) pola Powtórz hasło (elementu <input>)
pathway - + moduł Ścieżka powrotu (breadcrumb) Klasa stylu dla elementów <span> (1.5) oraz <a> (1.0, 1.5). Stylizuje właściwości ścieżki powrotu i odnośników w ścieżce powrotu. Zob. też breadcrumb.
patTemplate +
patTemplateSign +
patTemplateCol +
patTemplateData +
patTemplateProp +
patTemplateSection +
patTemplateSource +
patTemplateSub +
patTemplateSubSection +
patTemplateTblCol +
patTemplateTmpl +
patTemplateTmplContent +
patTemplateVar +
patTermplateCol +
pool + + moduł Sonda (mod_pool.php) Klasa stylu dla elementu <table>). Stylizuje ramkę z ankietą.
pollstableborder + + moduł Sonda (poll) Klasa stylu dla elementu <table>. Stylizuje krawędzie tabeli, wierszy i komórek zawierających pytania sondy; zdefiniowany we własnym arkuszu stylów komponentu Sondy! Użyta w module mod_pool.php
readon + + łącze Czytaj więcej (read more) Klasa stylu dla elementu <a>. Stylizuje wygląd odnośnika Czytaj więcej
readmore + + łącze Czytaj więcej (read more) Klasa stylu dla elementu <a>. Stylizuje wygląd odnośnika Czytaj więcej w module Migawki (mod_newsflash/tmpl/_item.php)
relateditems - + moduł Tematy pokrewne (relateditems) Klasa stylu dla elementu <ul>.
required - Komponent Kontakty - formularz
row1 - + przegląd archiwum stylizuje parzysty element listy artykułów <li>, obejmujący tytuł artykułu (w znaczniku h4 z klasą contentheading), metadane (w znaczniku h5 z klasą metadata, obejmującym <span class="created-date"> i <span class="author">
row2 - + przegląd archiwum stylizuje nieparzysty element listy artykułów <li>, obejmujący tytuł artykułu (w znaczniku h4 z klasą contentheading), metadane (w znaczniku h5 z klasą metadata, obejmującym <span class="created-date"> i <span class="author">
searchbox + + moduł Szukaj (search)
search + + moduł Szukaj (search) Klasa stylu dla elementu <div>. Stylizuje blok obejmujący wszystkie elementy modułu
searchintro + + moduł Szukaj (search) Klasa stylu dla elementu <table>. Stylizuje tabelę z komunikatami o ilości wystąpień wyszukiwanego tekstu (z komunikatem: Znaleziono pozycji:...).
sections + + artykuły Klasa stylu dla elementu <ul>. Stylizuje listę odnośników w module Sekcje
sectiontable_footer + + artykuły Klasa stylu dla elementu <tr>. W tabelkach wykazów zawierających większą ilość formatuje wiersz stopki pozycji z paskiem nawigacyjnym.
sectiontablefooter + + artykuły Klasa stylu dla elementu <tr>. W tabelkach wykazów zawierających większą ilość formatuje wiersz stopki pozycji z paskiem nawigacyjnym.
sectiontableentry1 + + artykuły Klasa stylu dla elementu <tr>. Stylizuje nieparzyste wiersze w tabelach zawierających wykazy (kolor pierwszego, trzeciego itd. wiersza)
sectiontableentry2 + + artykuły Klasa stylu dla elementu <tr>. Stylizuje parzyste wiersze w tabelach zawierających wykazy (kolor drugiego, czwartego itd. wiersza)
sectiontablefooter + + różne Klasa stylu dla elementu <tr>. Stylizuje wiersz (komórkę) stopki pozycji z paskiem nawigacyjnym w tabelkach wykazów zawierających większą ilość niż ustalona w konfiguracji ilość pozycji na listach
sectiontableheader + + różne Klasa stylu dla elementu <td>. Stylizuje komórki tabel w wykazach, np. w wykazie artykułów słowa: Tytuł, Data, Autor, Odsłony.
small + + domyślna zmniejszona czcionka Klasa stylu dla elementu <span>. Stylizuje nazwę autora pozycji.
smalldark + + Klasa stylu dla elementu <td>. Stosowana na stronach sond do formatowania komórek tabeli z ilością oddanych głosów, datą ostatniego głosowania.
sublevel + + w trybie zgodności moduły menu - poziome, pionowe, lista; Klasa stylu dla elementu <a>. Stylizuje podrzędne - potomne pozycji menu; zobacz też mainlevel
syndicate + - Moduł Kolporter RSS (rssfeed) Klasa stylu dla elementu <div>. Stylizuje w module Kolporter RSS [RSSFeed] obszar z przyciskami - odnośnikami do kanałów RSS.
syndicate_text + - Moduł Kolporter RSS (rssfeed) Klasa stylu dla elementu <div>. Stylizuje w module Kolporter RSS tekst opisu nad przyciskami.
system-unpublished - + przegląd artykułów Klasa stylu dla elementu <div>. Stylizuje obszar artykułu nieopublikowanego (widoczne tylko dla użytkownikow ze specjalnymi uprawnieniami
system-pagebreak - + plugin Klasa stylu dla elementu <hr>.
title + + tytuł w modułach xhtml
toclink + + Artykuły wielostronicowe Klasa stylu dla elementu <a>. Ustawia styl łączom w tabeli ze spisem treści artykułu wielostronicowego
#usernamemsg - + Formularz rejestracyjny Identyfikator elementu <label>. Identyfikuje etykietę pola Użytkownik (login) rejestrującego się użytkownika
#username - + Formularz rejestracyjny Identyfikator elementu <input>. Identyfikuje pole Użytkownik (login) w formularzu rejestracyjnym
validate-username - + Formularz rejestracyjny Klasa stylu dla elementu <input>. Sygnalizuje rejestrującemu się poprawność (dostępność) proponowanej nazwy użytkownika.
validate-password - + Formularz rejestracyjny Klasa stylu dla elementu <input>. Sygnalizuje rejestrującemu się poprawność hasła użytkownika (co najmniej 6 znaków).
validate-passverify - + Formularz rejestracyjny Klasa stylu dla elementu <input>. Sygnalizuje rejestrującemu się zgodność powtórzonego hasła użytkownika z proponowanym.
validate-email - Formularz rejestracyjny, formularz kontaktowy Klasa stylu dla elementu <input>. Sygnalizuje poprawność podanego adresu email.
validate - Komponent Kontakty - formularz Klasa stylu dla elementu <button> - przycisku Wyślij w formularzach rejestracyjnym i kontaktowym, oznaczonych również klasą button
wrapper + + moduł Wpinacz (wrapper) Klasa stylu dla elementu <iframe>. Stylizuje ramkę obejmującą obszar wyświetlanej strony w komponencie i module Wpinacz. Ramka w module opatrzona także identyfikatorem: blockrandom

Poniższa tabela zawiera listę rdzennych klas stylów CSS Joomla 1.5 oraz plików, w których te klasy są zastosowane bądź generowane. Lista zostala stworzona w wyniku przeszukania plików Joomla za pomocą Linuksowego polecenia grep (wyszukiwano frazy "class=").


Klasa CSS

Generowany/Zastosowany w rdzennych plikach:

adminform components/com_contact/views/category/tmpl/default.php
components/com_content/views/article/tmpl/form.php
components/com_content/views/article/view.html.php
components/com_content/views/category/tmpl/default_items.php
components/com_newsfeeds/views/category/tmpl/default_items.php
components/com_weblinks/views/category/tmpl/default_items.php
components/com_weblinks/views/weblink/tmpl/form.php
admintable plugins/system/legacy/commonhtml.php
article_column components/com_content/views/category/tmpl/blog.php
components/com_content/views/frontpage/tmpl/default.php
components/com_content/views/section/tmpl/blog.php
article_separator components/com_content/views/category/tmpl/blog_item.php
components/com_content/views/article/tmpl/default.php
components/com_content/views/frontpage/tmpl/default_item.php
components/com_content/views/section/tmpl/blog_item.php
modules/mod_newsflash/tmpl/vert.php
author components/com_content/views/archive/tmpl/default_items.php
back_button plugins/system/legacy/html.php
bannerfooter modules/mod_banners/tmpl/default.php
bannergroup modules/mod_banners/tmpl/default.php
bannerheader modules/mod_banners/tmpl/default.php
banneritem modules/mod_banners/tmpl/default.php
blog components/com_content/views/category/tmpl/blog.php
components/com_content/views/frontpage/tmpl/default.php
components/com_content/views/section/tmpl/blog.php
blog_more components/com_content/views/category/tmpl/blog.php
blogsection components/com_content/views/category/tmpl/blog_links.php
components/com_content/views/frontpage/tmpl/default_links.php
components/com_content/views/section/tmpl/blog_links.php
breadcrumbs pathway modules/mod_breadcrumbs/tmpl/default.php
button plugins/content/vote.php
components/com_content/views/archive/tmpl/default.php
components/com_mailto/views/mailto/tmpl/default.php
components/com_search/views/search/tmpl/default_form.php
components/com_user/views/login/tmpl/default_login.php
components/com_user/views/login/tmpl/default_logout.php
components/com_user/views/register/tmpl/default.php
components/com_user/views/user/tmpl/form.php
modules/mod_login/tmpl/default.php
modules/mod_poll/tmpl/default.php
modules/mod_search/helper.php
button validate components/com_contact/views/contact/tmpl/default_form.php
buttonheading components/com_content/views/article/tmpl/default.php
components/com_content/views/category/tmpl/blog_item.php
components/com_content/views/category/tmpl/blog_item.php
components/com_content/views/frontpage/tmpl/default_item.php
components/com_content/views/section/tmpl/blog_item.php
calendar libraries/joomla/html/html.php
category components/com_contact/views/category/tmpl/default_items.php
components/com_content/views/section/tmpl/default.php
components/com_newsfeeds/views/categories/tmpl/default.php
components/com_newsfeeds/views/category/tmpl/default_items.php
components/com_weblinks/views/categories/tmpl/default.php
clr modules/mod_banners/tmpl/default.php
componentheading components/com_contact/views/category/tmpl/default.php
components/com_contact/views/contact/tmpl/default.php
components/com_content/views/archive/tmpl/default.php
components/com_content/views/category/tmpl/blog.php
components/com_content/views/category/tmpl/default.php
components/com_content/views/frontpage/tmpl/default.php
components/com_content/views/section/tmpl/blog.php
components/com_content/views/section/tmpl/default.php
components/com_mailto/views/mailto/tmpl/default.php
components/com_mailto/views/sent/tmpl/default.php
components/com_newsfeeds/views/categories/tmpl/default.php
components/com_newsfeeds/views/category/tmpl/default.php
components/com_newsfeeds/views/newsfeed/tmpl/default.php
components/com_poll/views/poll/tmpl/default.php
components/com_search/views/search/tmpl/default.php
components/com_user/views/login/tmpl/default_login.php
components/com_user/views/login/tmpl/default_logout.php
components/com_user/views/register/tmpl/default.php
components/com_user/views/register/tmpl/default_message.php
components/com_user/views/remind/tmpl/default.php
components/com_user/views/reset/tmpl/complete.php
components/com_user/views/reset/tmpl/confirm.php
components/com_user/views/reset/tmpl/default.php
components/com_user/views/user/tmpl/default.php
components/com_user/views/user/tmpl/form.php
components/com_weblinks/views/categories/tmpl/default.php
components/com_weblinks/views/category/tmpl/default.php
components/com_weblinks/views/weblink/tmpl/form.php
components/com_wrapper/views/wrapper/tmpl/default.php
contact_email components/com_contact/views/contact/tmpl/default_form.php
content_rating plugins/content/vote.php
content_vote plugins/content/vote.php
contentdescription components/com_contact/views/category/tmpl/default.php
components/com_content/views/category/tmpl/default.php
components/com_content/views/section/tmpl/default.php
components/com_newsfeeds/views/categories/tmpl/default.php
components/com_newsfeeds/views/category/tmpl/default.php
components/com_weblinks/views/categories/tmpl/default.php
components/com_weblinks/views/category/tmpl/default.php
contentheading components/com_contact/views/contact/tmpl/default.php
components/com_content/views/article/tmpl/default.php
components/com_content/views/category/tmpl/blog_item.php
components/com_content/views/frontpage/tmpl/default_item.php
components/com_content/views/section/tmpl/blog_item.php
components/com_newsfeeds/views/newsfeed/tmpl/default.php
modules/mod_newsflash/tmpl/_item.php
contentpagetitle components/com_content/views/article/tmpl/default.php
components/com_content/views/category/tmpl/blog_item.php
components/com_content/views/frontpage/tmpl/default_item.php
components/com_content/views/section/tmpl/blog_item.php
modules/mod_newsflash/tmpl/_item.php
contentpane components/com_contact/views/category/tmpl/default.php
components/com_contact/views/contact/tmpl/default.php
components/com_content/views/category/tmpl/default.php
components/com_content/views/section/tmpl/default.php
components/com_newsfeeds/views/categories/tmpl/default.php
components/com_newsfeeds/views/category/tmpl/default.php
components/com_newsfeeds/views/newsfeed/tmpl/default.php
components/com_poll/views/poll/tmpl/default.php
components/com_user/views/login/tmpl/default_login.php
components/com_user/views/login/tmpl/default_logout.php
components/com_user/views/register/tmpl/default.php
components/com_user/views/remind/tmpl/default.php
components/com_user/views/reset/tmpl/complete.php
components/com_user/views/reset/tmpl/confirm.php
components/com_user/views/reset/tmpl/default.php
components/com_weblinks/views/categories/tmpl/default.php
components/com_weblinks/views/category/tmpl/default.php
components/com_wrapper/views/wrapper/tmpl/default.php
contentpaneopen components/com_content/views/article/tmpl/default.php
components/com_content/views/category/tmpl/blog_item.php
components/com_content/views/frontpage/tmpl/default_item.php
components/com_content/views/section/tmpl/blog_item.php
components/com_search/views/search/tmpl/default_form.php
components/com_search/views/search/tmpl/default_results.php
modules/mod_newsflash/tmpl/_item.php
contentpaneopen_edit components/com_content/views/article/tmpl/default.php
components/com_content/views/section/tmpl/blog_item.php
contenttoc plugins/content/pagebreak.php
createdate components/com_content/views/category/tmpl/blog_item.php
components/com_content/views/frontpage/tmpl/default_item.php
components/com_content/views/section/tmpl/blog_item.php
created-date components/com_content/views/archive/tmpl/default_items.php
components/com_content/views/article/tmpl/default.php
ctr xmlrpc/client.php
description components/com_weblinks/views/category/tmpl/default_items.php
editlinktip hasTip libraries/joomla/html/html.php
libraries/joomla/html/html/grid.php
form-validate components/com_contact/views/contact/tmpl/default_form.php
components/com_user/views/register/tmpl/default.php
hasTip components/com_content/helpers/icon.php
components/com_user/views/remind/tmpl/default.php
components/com_user/views/reset/tmpl/complete.php
components/com_user/views/reset/tmpl/confirm.php
components/com_user/views/reset/tmpl/default.php
libraries/joomla/html/parameter/element.php
highlight components/com_search/views/search/view.html.php
input components/com_user/views/login/tmpl/default_login.php
modules/mod_login/tmpl/default.php
inputbox components/com_contact/views/contact/tmpl/default.php
components/com_contact/views/contact/tmpl/default_form.php
components/com_contact/views/contact/tmpl/default_form.php
components/com_content/views/archive/tmpl/default.php
components/com_content/views/archive/view.html.php
components/com_content/views/article/tmpl/form.php
components/com_content/views/article/view.html.php
components/com_content/views/article/view.html.php
components/com_content/views/category/tmpl/default_items.php
components/com_mailto/views/mailto/tmpl/default.php
components/com_poll/views/poll/view.html.php
components/com_search/views/search/tmpl/default_form.php
components/com_search/views/search/view.html.php
components/com_user/views/login/tmpl/default_login.php
components/com_weblinks/views/weblink/tmpl/form.php
components/com_weblinks/views/weblink/view.html.php
libraries/joomla/html/html/grid.php
libraries/joomla/html/html/list.php
libraries/joomla/html/html/menu.php
libraries/joomla/html/pagination.php
libraries/joomla/html/parameter/element/editors.php
libraries/joomla/html/parameter/element/filelist.php
libraries/joomla/html/parameter/element/folderlist.php
libraries/joomla/html/parameter/element/helpsites.php
libraries/joomla/html/parameter/element/languages.php
libraries/joomla/html/parameter/element/list.php
libraries/joomla/html/parameter/element/menu.php
libraries/joomla/html/parameter/element/menuitem.php
libraries/joomla/html/parameter/element/section.php
libraries/joomla/html/parameter/element/sql.php
libraries/joomla/html/parameter/element/timezones.php
modules/mod_login/tmpl/default.php
modules/mod_search/helper.php
inputbox required components/com_contact/views/contact/tmpl/default_form.php
components/com_user/views/register/tmpl/default.php
inputbox required validate-emaill components/com_contact/views/contact/tmpl/default_form.php
[[inputbox required validate-mailbox components/com_user/views/register/tmpl/default.php
[[inputbox required validate-passverify components/com_user/views/register/tmpl/default.php
[[inputbox required validate-password components/com_user/views/register/tmpl/default.php
[[inputbox required validate-username components/com_user/views/register/tmpl/default.php
int_h1 xmlrpc/client.php
intro components/com_content/views/archive/tmpl/default_items.php
item plugins/system/legacy/html.php
josForm form-validate components/com_user/views/remind/tmpl/default.php
components/com_user/views/reset/tmpl/complete.php
components/com_user/views/reset/tmpl/confirm.php
components/com_user/views/reset/tmpl/default.php
jpane-slider content libraries/joomla/html/pane.php
jpane-toggler title libraries/joomla/html/pane.php
key components/com_content/views/article/tmpl/form.php
components/com_content/views/article/tmpl/pagebreak.php
components/com_content/views/article/tmpl/pagebreak.php
plugins/system/legacy/commonhtml.php
latestnews modules/mod_latestnews/tmpl/default.php
loclink plugins/content/pagebreak.php
message components/com_user/views/register/tmpl/default_message.php
metadata components/com_content/views/archive/tmpl/default_items.php
modal-button plugins/editors/none.php
plugins/editors/tinymce.php
plugins/editors/xstandard.php
modifydate components/com_content/views/article/tmpl/default.php
components/com_content/views/category/tmpl/blog_item.php
components/com_content/views/frontpage/tmpl/default_item.php
components/com_content/views/section/tmpl/blog_item.php
moduletable modules/mod_feed/tmpl/default.php
modules/mod_newsflash/tmpl/horiz.php
mostread modules/mod_mostread/tmpl/default.php
newsfeed modules/mod_feed/tmpl/default.php
outline templates/system/offline.php
templates/system/error.php
page xmlrpc/client.php
pagecounter components/com_weblinks/views/category/tmpl/default_items.php
pagenavbar plugins/content/pagebreak.php
pagenav plugins/content/pagenavigation.php
pagenav_next plugins/content/pagenavigation.php
pagenav_prev plugins/content/pagenavigation.php
pagenavcounter plugins/content/pagebreak.php
panel libraries/joomla/html/pane.php
pane-sliders libraries/joomla/html/pane.php
paramlist libraries/joomla/html/parameter.php
paramlist admintable libraries/joomla/html/parameter.php
paramlist_description libraries/joomla/html/parameter.php
paramlist_key libraries/joomla/html/parameter.php
paramlist_value libraries/joomla/html/parameter.php
pathway modules/mod_breadcrumbs/tmpl/default.php
patTemplate libraries/pattemplate/patTemplate/Dump/Html.php
patTemplate patTemplateSign libraries/pattemplate/patTemplate/Dump/Html.php
patTemplateCol libraries/pattemplate/patTemplate/Dump/Html.php
patTemplateData libraries/pattemplate/patTemplate/Dump/Html.php
patTemplateProp libraries/pattemplate/patTemplate/Dump/Html.php
patTemplateSection libraries/pattemplate/patTemplate/Dump/Html.php
patTemplateSource libraries/pattemplate/patTemplate/Dump/Html.php
patTemplateSub libraries/pattemplate/patTemplate/Dump/Html.php
patTemplateSubSection libraries/pattemplate/patTemplate/Dump/Html.php
patTemplateTblCol libraries/pattemplate/patTemplate/Dump/Html.php
patTemplateTmpl libraries/pattemplate/patTemplate/Dump/Html.php
patTemplateTmplContent libraries/pattemplate/patTemplate/Dump/Html.php
patTemplateVar libraries/pattemplate/patTemplate/Dump/Html.php
patTermplateCol libraries/pattemplate/patTemplate/Dump/Html.php
poll modules/mod_poll/tmpl/default.php
pollstableborder components/com_poll/views/poll/tmpl/default_graph.php
modules/mod_poll/tmpl/default.php
profiler plugins/system/debug.php
plugins/system/legacy/adminmenus.php
readon components/com_content/views/category/tmpl/blog_item.php
components/com_content/views/frontpage/tmpl/default_item.php
components/com_content/views/section/tmpl/blog_item.php
relateditems modules/mod_related_items/tmpl/default.php
required components/com_user/views/reset/tmpl/confirm.php
required validate-email components/com_user/views/remind/tmpl/default.php
required validate-email components/com_user/views/reset/tmpl/default.php
required validate-password components/com_user/views/reset/tmpl/complete.php
required validate-password components/com_user/views/reset/tmpl/complete.php
row components/com_content/views/archive/tmpl/default_items.php
search modules/mod_search/tmpl/default.php
searchintro components/com_search/views/search/tmpl/default_error.php
components/com_search/views/search/tmpl/default_form.php
section_colour_bar xmlrpc/client.php
sectionableheader components/com_poll/views/poll/tmpl/default_graph.php
sections modules/mod_sections/tmpl/default.php
sectiontableentry components/com_contact/views/category/tmpl/default_items.php
components/com_content/views/category/tmpl/default_items.php
components/com_newsfeeds/views/category/tmpl/default_items.php
components/com_weblinks/views/category/tmpl/default_items.php
sectiontablefooter components/com_contact/views/category/tmpl/default.php
components/com_content/views/category/tmpl/default_items.php
components/com_newsfeeds/views/category/tmpl/default_items.php
components/com_weblinks/views/category/tmpl/default_items.php
sectiontableheader components/com_contact/views/category/tmpl/default.php
components/com_content/views/category/tmpl/default_items.php
components/com_newsfeeds/views/category/tmpl/default_items.php
components/com_weblinks/views/category/tmpl/default_items.php
sectontableentry components/com_poll/views/poll/tmpl/default_graph.php
components/com_poll/views/poll/tmpl/default_graph.php
separator modules/mod_mainmenu/helper.php
small components/com_content/views/article/tmpl/default.php
components/com_content/views/category/tmpl/blog_item.php
components/com_content/views/frontpage/tmpl/default_item.php
components/com_content/views/section/tmpl/blog_item.php
components/com_content/views/section/tmpl/default.php
components/com_newsfeeds/views/categories/tmpl/default.php
components/com_search/views/search/tmpl/default_results.php
components/com_weblinks/views/categories/tmpl/default.php
plugins/system/legacy/html.php
smalldark components/com_poll/views/poll/tmpl/default_graph.php
system-pagebreak plugins/content/pagebreak.php
system-unpublished components/com_content/views/category/tmpl/blog_item.php
components/com_content/views/frontpage/tmpl/default_item.php
components/com_content/views/section/tmpl/blog_item.php
Table libraries/joomla/document/error/error.php
tabs libraries/joomla/html/pane.php
TD libraries/joomla/document/error/error.php
text_area libraries/joomla/html/parameter/element/hidden.php
libraries/joomla/html/parameter/element/password.php
libraries/joomla/html/parameter/element/text.php
libraries/joomla/html/parameter/element/textarea.php
title components/com_content/views/archive/tmpl/default_items.php
toolbar libraries/joomla/html/toolbar.php
plugins/system/legacy/toolbar.php
validate components/com_user/views/remind/tmpl/default.php
components/com_user/views/reset/tmpl/complete.php
components/com_user/views/reset/tmpl/confirm.php
components/com_user/views/reset/tmpl/default.php
wrapper components/com_wrapper/views/wrapper/tmpl/default.php
modules/mod_wrapper/tmpl/default.php
imgOutline administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_up.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_img.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_folder.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_doc.php
imgTotal administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_up.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_img.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_folder.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_doc.php
imgBorder administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_up.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_img.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_folder.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_doc.php
controls administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_up.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_img.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_folder.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_doc.php
img-preview administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_up.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_img.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_folder.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_doc.php
delete-item administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_up.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_img.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_folder.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_doc.php
image administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_up.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_img.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_folder.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_doc.php


Zmienne konfiguracyjne

Zmienne konfiguracyjne zaniechane w Joomla! 1.5

Bibliografia o HTML and CSS

Linki zewnętrzne

Walidatory

Samouczki

Przyszłość - HTML5


Strony polskojęzyczne

Strony anglojęzyczne


Definicja


Wykorzystanie PHP w szablonie

Operatory w funkcji countModules

Dostępne są następujące operatory logiczne, porównania i arytmetyczne:

Operator Przykład Opis
 + user1 + user2 Ogólna ilość modułów w pozycjach user1 i user2.
 - user1 - user2 Ilość modułów w pozycji user1 minus ilość modułów w pozycji user2.
 * user1 * user2 Ilość modułów w pozycji user1 pomnożona przez ilość modułów w pozycji user2.
 / user1 / user2 Ilość modułów w pozycji user1 podzielona przez ilość modułów w pozycji user2
 == user1 == user2 Zwraca PRAWDA (true), jeżeli w pozycjach user1 i user2 włączona jest taka sama ilość modułów; w przeciwnym przypadku zwraca FAŁSZ (false)
 != user1 != user2 Zwraca PRAWDA (true), jeżeli w pozycjach user1 i user2 nie włączono takiej samej ilości modułów; w przeciwnym przypadku zwraca FAŁSZ (false)
 <> user1 <> user2 To samo co !=.
 < user1 < user2 Zwraca PRAWDA (true), jeżeli w pozycji user1 włączono mniej modułów niż w pozycji user2; w przeciwnym przypadku zwraca FAŁSZ (false)
 > user1 > user2 Zwraca PRAWDA (true), jeżeli w pozycji user1 włączono więcej modułów niż w pozycji user2; w przeciwnym przypadku zwraca FAŁSZ (false)
 < user1 <= user2 Zwraca PRAWDA (true), jeżeli w pozycji user1 włączono tyle samo lub mniej modułów, co w pozycji user2; w przeciwnym przypadku zwraca FAŁSZ (false).
 >= user1 >= user2 Zwraca PRAWDA, jeżeli w pozycji user2włączono tyle samo lub więcej modułów, jak w pozycji user2; w przeciwnym przypadku zwraca FAŁSZ (false).
 and user1 and user2 Zwraca PRAWDA (true), jeżeli w pozycjach user1 i user2jest włączony co najmniej 1 moduł; w przeciwnym przypadku zwraca FAŁSZ (false).
 or user1 or user2 Zwraca PRAWDA (true), jeżeli w pozycji user1 albo w pozycji user2 jest włączony co najmniej 1 moduł; w przeciwnym przypadku zwraca FAŁSZ (false).
 xor user1 xor user2 Zwraca PRAWDA (true), jeżeli w pozycji user1 albo w pozycji user2 ale nie w obu włączony jest co najmniej 1 moduł; w przeciwnym przypadku zwraca FAŁSZ (false).

Zauważ, że jeśli countModules() zwraca jakąś wartość niezerową, to jej ekwiwalentem jest prawda, podczas gdy równoważnikiem zera jest fałsz.

Do wyrażenia można włączyć więcej niż dwie pozycje modułów. Wyliczenie dokonywane jest w kolejności od lewej do prawej strony, z tym, że najpierw dokonywane są operacje, które mają większy priorytet (pierwszeństwo)

Poniższa tabela przedstawia listę operatorów w kolejności od operatorów o najwyższym priorytecie. Operatory w tej samej linii mają taki sam priorytet. Użycie nawiasów do zmodyfikowania ważności nie jest obsługiwane.

Operatory Typy operatorów
* / Operator arytmetyczny
+ - Operator arytmetyczny
< <= > >= Operator porównania
== != Operator porównania
and Operator logiczny
xor Operator logiczny
or Operator logiczny

Zobacz także

JDocument

 • addCustomTag
 • addFavicon
 • addHeadLink
 • addScript
 • addScriptDeclaration
 • addStyleDeclaration
 • addStyleSheet
 • countModules
 • getBase
 • getBuffer
 • getCharset
 • getDescription
 • getHeadData
 • getInstance
 • getLanguage
 • getLink
 • getMetaData
 • getModifiedDate
 • getTitle
 • getType
 • loadRenderer
 • render
 • setBase
 • setBuffer
 • setCharset
 • setDescription
 • setDirection
 • setGenerator
 • setHeadData
 • setLanguage
 • setLineEnd
 • setLink
 • setMetaData
 • setMimeEncoding
 • setModifiedDate
 • setTab
 • setTitle
 • setType


Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

AJAX i JavaScript

Asynchroniczny JavaScript i XML lub AJAX to termin obejmujący grupę powiązanych technik projektowania interakcyjnych aplikacji sieciowych znanych jako Web 2.0. AJAX umożliwia pobieranie danych z serwera w tle, bez przeładowania całego dokumentu i widocznego dla użytkowników "odświeżania" strony. Dane uzyskiwane są za pomocą obiektu XMLHttpRequest albo w przypadku przeglądarek nieobsługujących tego obiektu specjalnych zdalnych skryptów.

AJAX (ang. Asynchronous JavaScript and XML, Asynchroniczny JavaScript i XML) – technika tworzenia aplikacji internetowych, w której interakcja użytkownika z serwerem odbywa się bez przeładowywania całego dokumentu. W skład AJAX wchodzą:

Pobrany już kod w języku (X)HTML jest modyfikowany (via DOM) za pomocą treści pobieranych z serwera przez obiekt XMLHttpRequest. Aplikacje oparte o powyższy schemat dokonują aktualizacji w interfejsie użytkownika szybciej niż w tradycyjnym modelu żądanie - nowa strona HTML.

Sam termin AJAX jest z wielu powodów mylący:

Dane przekazywane przez interfejs nie muszą być przekazywane w formacie XML 
Alternatywy to czysty tekst czy format JSON
Język obsługujący żądanie nie jest ograniczony do JavaScriptu 
Alternatywy to JScript czy VBScript

Na początek

Na początek: Ten artykuł pozwoli Ci poznać podstawy technologii AJAX oraz poda dwa proste, gotowe do użycia przykłady.

Materiały źródłowe:

 1. Packt Publishing Book Free Online Edition
 2. MooTools
 3. Prototype
 4. Script.aculo.us
 5. Jquery
 6. Help I Don't JavaScript Blog
 7. Wprowadzenie do jQuery
 8. jQuery - to łatwe!
 9. 10 beautiful Sliding Panel with jQuery Tutorial

Zapoznaj się z kursem A. Gajdawa:

 1. Ajax. Kurs od podstaw. Część 1: Wprowadzenie
 2. Ajax. Kurs od podstaw. Część 2: Ajax i PHP
 3. Ajax. Kurs od podstaw. Część 3: Ajax, PHP i pliki tekstowe
 4. Ajax. Kurs od podstaw. Część 4: Wymiana fragmentu strony
 5. Ajax. Kurs od podstaw. Część 5: Wyszukiwarka
 6. Ajax. Kurs od podstaw. Część 6: jQuery


Narzędzia diagnostyczne

Poniższe narzędzia diagnostyczne mogą być przydatne podczas pracy nad szablonami.

Przeglądarka Mozilla Firefox

Firebug

 • Firebug (Firefox 1.5+): umożliwia modyfikowanie, debugowanie i monitorowanie kodu CSS, HTML i JavaScript przeglądanych stron.

Web Developer

 • Web Developer (Firefox 1+, Flock, Seamonkey): niezbędnik projektanta, bogaty zestaw narzędzi diagnostycznych.

Simple CSS Viewer

Google Page Speed oraz Yslow 2.0

YSlow – wtyczka dla Firebug, która analizuje stronę pod względem kilku czynników wpływających na czas ładowania strony i przedstawia wyniki tej analizy. Dodatkowo wyświetla informacje na temat załadowanych plików i czasu ich ładowania. Bardzo przydatna przy testowaniu serwisów internetowych pod względem czasu ładowania strony. [z Wikipedii.pl]. YSlow istnieje również w wersji dla przeglądarek Chrome i Opera.

EditCSS

 • EditCSS: umożliwia bezpośrednią edycję kodu CSS przeglądanej strony i podgląd efektów zmian w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać z edytora:
  1. otwórz stronę witryny,
  2. kliknij prawym przyciskiem w dowolnym miejscu strony i z podręcznego menu wybierz polecenie Edit CSS,
  3. wprowadzaj w kodzie dowolne zmiany i obserwuj ich skutki w wyglądzie strony.
 • Walidator HTML: służy do kontroli poprawności kodu HTML
 • IE Tab: otwiera stronę na nowej karcie, wyświetlając ją za pomocą silnika Internet Explorer
 • Measurelt:
 • Aardvark: umożliwia zaznaczanie dowolnych elementów na stronie i wykonywanie na nich różnych akcji.
 • View formatted source

Aardvark - skróty klawiaturowe

Odwiedź stronę projektu: http://karmatics.com/aardvark

 • B - black on white - sprawia, że element przybiera czarno-białą kolorystykę
 • C - colorize - sprawia, że element przybiera losowy kolor tła
 • D - De-widthhify - usuwa z własności elementu zdefiniowaną szerokość
 • H - help - wyświetla pomoc
 • I - isolate - usuwa elementy otaczające wybrany
 • J - JavaScript Source - generuje kod JavaScript, dostarcza kopii elementu opartej na standardzie DOM
 • K - kill - usuwa kompletnie element (bez możliwości cofnięcia)
 • N - narrower - cofa operację wider
 • P - paste - wkleja element wycięty poleceniem remve
 • Q - quit - kończy działanie wtyczki
 • R - remove - usuwa element
 • U - undo - przywraca usunięty ostatnio element
 • W - wider - zaznacza większy obszar, np. zamiast komórki cała tabelę
 • V - view source - pokazuje źródło elementu

Przeglądarka Internet Explorer


Przeglądarka Safari


Zobacz także


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],