--=REKLAMA=--

Szablon

Parametrglobalny

Z Joomla!WikiPL

Porcje:EP Parametr globalny

[ przeglądaj][edytuj][historia] Szablon:Parametrglobalny - dokumentacja

Szablony komunikatów używanych w ekranach pomocy, w sekcjach Parametry globalne. {{parametrglobalny|Adres z przyrostkiem}} wyświetli:

 • Adresy z przyrostkiem [Add suffix to URLs]: ustawienie Tak spowoduje, że adresy stron zostaną uzupełnione rozszerzeniem .html maskującym typ wyświetlanego dokumentu. Ustawienie domyślne: Nie, zalecane: Tak.

{{parametrglobalny|Aktywacja kont}} wyświetli:

 • Aktywacja kont [New User Account Activation]: wybór opcji Tak spowoduje automatyczne uaktywnienie kont nowo rejestrowanych użytkowników. Wybór opcji Nie spowoduje, że rejestrujący się internauta otrzyma na podany adres poczty elektronicznej list z odnośnikiem kończącym procedurę rejestracji uaktywnieniem konta. Standardowe ustawienie Nie.

{{parametrglobalny|Analiza języka}} wyświetli:

 • Analiza języka [Debug Language]: decyduje o analizowaniu kompletności tłumaczenia interfejsu. Jeśli włączone, zostaną wyświetlone listy etykiet i komunikatów ekranowych, oznaczonych w dwojaki sposób: punktorami •frazy przetłumaczone•, a znakami zapytania etykiety i komunikaty ?nieprzetłumaczone?
Uwaga: Jeśli zostanie wyłączona analiza systemu, a włączona tylko analiza języka, nie otrzymamy komunikatów pomocnych przy poprawianiu usterek.

{{parametrglobalny|Analiza systemu}} wyświetli:

 • Analiza systemu [Debug System]: jeśli włączone, wyświetla informacje diagnostyczne i błędy SQL, jeśli takie wystąpią. Informacje będą wyświetlone u dołu każdej strony witryny i zaplecza. Ze względu na bezpieczeństwo należy wyłączyć natychmiast po znalezieniu błędu lub na czas przerwania poszukiwań. Tryb diagnostyczny udostępnia następujący zestaw informacji:
  • wydajność - szybkość wykonania,
  • zużycie pamięci,
  • liczba i lista zapytań do bazy danych,
  • liczba i lista powtarzających się zapytań do bazy danych,
  • lista wczytanych plików językowych,
  • lista nieprzetłumaczonych fraz języka, jeśli takie wystąpią, i ich lokalizacja (ścieżki do plików, w których występują).

{{parametrglobalny|Autor w metadanych}} wyświetli:

 • Autor w metadanych [Show Author Meta Tag]: decyduje o oznaczeniu w metadanych autorstwa materiału przeglądanego aktualnie przez internautę. Nazwy autorów są indeksowane przez roboty wyszukiwarek internetowych. Zaznacz Tak, aby dodawać w metadanych znacznik <meta name="author" content="Nazwa autora" />.

{{parametrglobalny|Baza danych}} wyświetli:

 • Baza danych [Database]: nazwa określana podczas instalowania witryny.

{{parametrglobalny|Czas przechowywania}} wyświetli:

 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach maksymalny czas "życia" danych w pamięci podręcznej, po upływie tego czasu treści stron są ponownie odczytywane z bazy danych i buforowane w katalogu pamięci podręcznej (/cache. Ustal, zależnie od częstotliwości dokonywania zmian w treści witryny. Zważ jednak, że niektóre informacje czy dane zmieniane są automatycznie, np. liczba odsłon. Ustawienie domyślne - 15 minut.

{{parametrglobalny|Czas sesji}} wyświetli:

 • Czas sesji [Session Lifetime]: określa w minutach czas utrzymania sesji mimo bezczynności użytkownika zalogowanego w części frontowej lub administracyjnej. Po upływie tego czasu następuje automatyczne wylogowanie. Zbyt długi czas sesji nieaktywnego użytkownika zmniejsza bezpieczeństwo witryny. Otwarta sesja może być wykorzystana przez nieuwierzytelnionego napastnika do uszkodzenia witryny. Ustawienie domyślne: 15 minut.

{{parametrglobalny|Data i czas modyfikacji}} wyświetli:

 • Data i czas modyfikacji [Modified Date and Time]: decyduje o wyświetlaniu daty i czasu ostatnio dokonywanej korekty artykułu – standardowo pod tekstem artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

{{parametrglobalny|Data i czas utworzenia}} wyświetli:

 • Data i czas utworzenia [Created Date and Time]: decyduje o wyświetlaniu daty i czasu utworzenia artykułu – standardowo pod tytułem artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

{{parametrglobalny|Domyślny edytor}} wyświetli:

 • Domyślny edytor [Default WYSIWYG Editor]: umożliwia określenie domyślnego edytora tekstu, wykorzystywanego podczas tworzenia artykułów.
Nowsze wersje Joomla oferują standardowo edytor zwykły oraz dwa edytory wizualne (typu WYSIWYG: Co widzisz, to otrzymasz): TinyMCE oraz CodeMirror. Jeśli zainstalujesz inne edytory, również pojawią się na liście wyboru. Zalogowani użytkownicy będą mogli dostosować wybór do swoich preferencji, jeśli opcja Własne ustawienia zostanie ustawiona na Tak.
Uwaga: Edytor CodeMirror jest przeznaczony do edycji kodu skryptów w szablonach, raczej nie wybieramy go jako edytora domyślnego, choć jest obecny na tej liście.

{{parametrglobalny|Dozwolone formaty graficzne}} wyświetli:

 • Dozwolone formaty graficzne [Legal Image Extensions (File Types)]: ogranicza do wyszczególnionych typy plików graficznych, jakie można wczytywać na serwer. Wymień dopuszczalne rozszerzenia, bez spacji po przecinkach. Standardowo Joomla! pozwala wczytywać tylko pliki typu bmp,gif,jpg,png.

{{parametrglobalny|Dozwolone rozszerzenia (typy plików)}} wyświetli:

 • Dozwolone rozszerzenia (typy plików) [Legal Extensions (File Types)]: określa rozszerzenia wskazujące, jakie typy plików można wczytywać do Biblioteki mediów, np. png,jpg,gif,doc,txt. Wymień dopuszczalne rozszerzenia, bez spacji po przecinkach.

{{parametrglobalny|Dozwolone typy MIME}} wyświetli:

 • Dozwolone typy MIME [Legal MIME Types]: określa zgodnie z formatem MIME typy mediów, które można wczytywać, np. image/jpeg, image/gif, image/png, image/bmp, application/x-shockwave-flash, application/msword, application/excel, application/pdf, application/powerpoint, text/plain,application/x-zip. Domyślnie Joomla! zezwala jedynie na wczytywanie standardowych typów MIME (image/jpeg,image/gif,image/png,image/bmp,application/x-shockwave-flash,application/msword,application/excel,application/pdf,application/powerpoint,text/plain,application/x-zip). Zalecane jest pozostawienie ustawień domyślnych, chyba, że wiesz, co robisz

{{parametrglobalny|Email w kanale RSS}} wyświetli:

 • Email w kanałach informacyjnych [Feed email]: w kanałach informacyjnych witryny podawany jest adres poczty elektronicznej. Wybierz z listy rozwijalnej jedną z dwu możliwości: Adres autora lub Adres witryny. Jeśli Adres witryny - będzie to adres podany w ustawieniach poczty w polu Wysyłaj z adresu.

{{parametrglobalny|Filtr atrybutów}} wyświetli:

 • Filtr atrybutów [Filter Attributes]: lista dodatkowych atrybutów; każdą nazwę atrybutu oddziel spacją lub przecinkiem.

{{parametrglobalny|Filtr grup}} wyświetli:

 • Filtr grup [Filter Groups]: ustal, dla których grup zastosować filtry. W pozostałych grupach żaden filtr nie będzie stosowany. Standardowo filtr stosowany jest w stosunku do użytkowników ze wszystkich grup, aby chronić witryny przed atakami z zewnątrz.

{{parametrglobalny|Filtr typów}} wyświetli:

 • Typ filtra [Filter Type]: zaznacz, czy i który z filtrów zastosować:
  • Czarna lista [Black list]: dopuszcza stosowanie wszystkich znaczników i atrybutów, z wyjątkiem wymienionych na czarnej liście.
  • Biała lista [White list]: dopuszcza stosowanie tylko znaczników i atrybutów wyszczególnionych w polach Filtr znaczników i Filtr atrybutów.
  • Bez HTML [No HTML]: usuwa z artykułu przed jego zapisaniem wszystkie znaczniki.

{{parametrglobalny|Filtr znaczników}} wyświetli:

 • Filtr znaczników [Filter Tags]: lista dodatkowych znaczników; oddziel każdy znacznik spacją lub przecinkiem.

{{parametrglobalny|Główny katalog FTP}} wyświetli:

 • Główny katalog FTP [FTP Root]: ścieżka katalogu, do którego Joomla ma przesyłać pliki.

{{parametrglobalny|Hasło FTP}} wyświetli:

 • Hasło FTP [FTP Password]: hasło użytkownika uprawnionego do korzystania z serwera FTP. Zalecenie: Ze względu na bezpieczeństwo witryny stwórz specjalne konto użytkownika, upoważnionego do przesyłania plików przez FTP.

{{parametrglobalny|Hasło SMPT}} wyświetli:

 • Hasło SMTP [SMTP Password]: hasło konta SMTP. Stosowane wówczas, gdy pocztę obsługuje Sendmail oraz SMTP.
Uwaga: Hasło jest przechowywane w bazie danych bez szyfrowania.

{{parametrglobalny|Hasło użytkownika BD}} wyświetli:

 • Hasło użytkownika [Password]. hasło użytkownika uprawnionego do korzystania z bazy danych. Przy okazji warto zwrócić uwagę, że hasło do bazy danych przechowywane jest w pliku konfiguracyjnym w postaci niezaszyfrowanej. Stąd warto rozważyć inną niż standardowa lokalizację pliku konfiguracyjnego.

{{parametrglobalny|Ignorowane rozszerzenia}} wyświetli:

 • Ignorowane rozszerzenia [Ignored Extensions]: umożliwia wskazanie rozszerzeń, które nie będą brane pod uwagę, gdy sprawdzany jest typ MIME oraz włączona opcja Ogranicz prawo wczytywania. Standardowo nie wyszczególniono żadnych rozszerzeń (typów plików).

{{parametrglobalny|Ikona Adres}} wyświetli:

 • Ikona adresu [Address Icon]: obrazek symbolizujący adres. Z listy rozwijanej wybierz plik z grafiką ikony. Pliki ikon znajdują się w katalogu images/M_images. Grafiki można wczytać na stronie menedżera Media.

{{parametrglobalny|Ikona Drukuj}} wyświetli:

 • Ikona Drukuj [Print Icon]: włącza lub wyłącza wyświetlanie przycisku umożliwiającego wydrukowanie artykułów bez pozostałych elementów strony - nagłówka, menu, innych modułów. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

{{parametrglobalny|Ikona E-mail}} wyświetli:

 • Ikona E-mail [E-mail Icon]: włącza lub wyłącza wyświetlanie przycisku Poleć innym umożliwiającego przesłanie znajomemu wiadomości zapraszającej do zapoznania się z artykułem. Wiadomość będzie zawierać łącze do artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

{{parametrglobalny|Ikona Faks}} wyświetli:

 • Ikona Faks [Fax Icon]: obrazek symbolizujący faks. Z. Z listy rozwijanej wybierz plik z grafiką ikony. Pliki ikon znajdują się w katalogu images/M_images. Grafiki można wczytać na stronie menedżera Media.

{{parametrglobalny|Ikona Inne informacje}} wyświetli:

 • Ikona Inne informacje [Miscellaneous Icon]: obrazek symbolizujący dodatkowe informacje o kontakcie. Z listy rozwijanej wybierz plik z grafiką ikony. Pliki ikon znajdują się w katalogu images/M_images. Grafiki można wczytać na stronie menedżera Media.

{{parametrglobalny|Ikona PDF}} wyświetli:

 • Ikona PDF [PDF Icon]: włącza lub wyłącza wyświetlanie przycisku umożliwiającego wygenerowanie pliku z artykułem w formacie PDF. Przeglądający artykuł mogą taki plik wydrukować lub zapisać na dysku swojego komputera. Aby generowanie dokumentu PDF było możliwe, katalog /media musi mieć prawa zapisu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

{{parametrglobalny|Ikona Telefon komórkowy}} wyświetli:

 • Ikona Telefon komórkowy [Mobile Icon]: obrazek symbolizujący telefon komórkowy. Z listy rozwijanej wybierz plik z grafiką ikony. Pliki ikon znajdują się w katalogu images/M_images. Grafiki można wczytać na stronie menedżera Media.

{{parametrglobalny|Ikona Telefon}} wyświetli:

 • Ikona Telefon [Telephone Icon]: obrazek symbolizujący telefon. Z listy rozwijanej wybierz plik z grafiką ikony. Pliki ikon znajdują się w katalogu images/M_images. Grafiki można wczytać na stronie menedżera Media.

{{parametrglobalny|Ikona}} wyświetli:

 • Ikona [Icon]: lista rozwijana umożliwiająca wybór obrazka - ikony, sygnalizującej zakładki. Ikona wyświetlana jest po lewej stronie nazwy każdej zakładki. Plik z własnym obrazkiem ikony należy umieścić w katalogu images/M_images.

{{parametrglobalny|Ikony czy tekst}} wyświetli:

 • Ikony i tekst [Icon/text]: decyduje, czy podczas publikacji kontaktu na witrynie umieszczać przy szczegółach sygnalizujące je ikony i tekst, jedno bądź żadne z tych oznaczeń.

{{parametrglobalny|Ikony i tekst}} wyświetli:

 • Ikony i tekst [Icon/text]: decyduje, czy podczas publikacji kontaktu na witrynie umieszczać przy szczegółach sygnalizujące je ikony i tekst, jedno bądź żadne z tych oznaczeń.

{{parametrglobalny|Ikony}} wyświetli:

 • Ikony [Icons]: ustala formę przycisków Drukuj, PDF i Poleć znajomemu, które mogą być wyświetlane jako odnośniki graficzne (ikony, zaznacz opcję Pokaż) albo tekstowe (zaznacz opcję Ukryj).
Uwaga: To, czy i które z tych odnośników będą wyświetlane, zależy od ustawienia kolejnych parametrów, a także konfiguracji konkretnych artykułów i pozycji menu.

{{parametrglobalny|Inne kategorie}} wyświetli:

 • Inne kategorie [Other Categories]: decyduje o wyświetlaniu wykazu innych kategorii zasobów. Lista innych kategorii umieszczana jest pod tabelą. Nazwy kategorii są łączami do listy odnośników w kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj. (This doesn't appear to have any effect on any of the layouts.)

{{parametrglobalny|Katalog dzienników}} wyświetli:

 • Katalog dzienników [Path to Log folder]: ścieżka określająca miejsce przechowywania dzienników – plików rejestrujących zdarzenia. Informacja ta wpisywana jest do pliku konfiguracyjnego automatycznie podczas instalacji Joomla!. Ustawienie zalecane: pozostaw domyślne.

{{parametrglobalny|Katalog tymczasowy}} wyświetli:

 • Katalog tymczasowy [Path to Temp Folder]: ścieżka do katalogu, przeznaczonego na chwilowe przechowywanie plików tymczasowych, tworzonych podczas wykonywania różnych operacji. Jest ustalana podczas instalacji Joomla! (standardowo jet to katalog /tmp w głównym katalogu instalacyjnym Joomla.

{{parametrglobalny|Katalog z grafikami}} wyświetli:

 • Katalog z grafikami [Path to Image Folder]: ścieżka wskazująca lokalizację katalogu, w którym przechowywane są pliki graficzne. Podczas instalacji ścieżka jest określana automatycznie. Może być zmodyfikowana.
Uwaga: W standardowym rozmieszczeniu katalogów na serwerze jest to podkatalog /stories w katalogu /images. Jeśli Ci ta lokalizacja nie odpowiada, załóż nowy katalog i podaj tutaj jego ścieżkę. W katalogu tym winny się znaleźć grafiki, które chcesz wykorzystać do ilustrowania stron sekcji i kategorii, a w podkatalogach możesz zakładać kolejne foldery z materiałami graficznymi dla komponentów, w tym komponentu Artykuły. Więcej informacji o zarządzaniu katalogami plików i grafik znajdziesz w rozdziale Biblioteka mediów.

{{parametrglobalny|Katalog z plikami}} wyświetli:

 • Katalog z plikami [Path to File Folder]: ścieżka wskazująca lokalizację katalogu, w którym przechowywane są pliki innego typu niż obrazy, włącznie z plikami filmów i dokumentów. Podczas instalacji ścieżka jest określana automatycznie. Może być zmodyfikowana. Uwaga: Standardowo w pakiecie instalacyjnym Joomla! katalog na pliki jest nie tylko przygotowany, ale i wyposażony w niewielki zestaw, głównie plików graficznych. To katalog /images w głównym katalogu Joomla!, w którym znajdziemy podkatalogi /banners – z plikami graficznymi reklam, /M_images – z plikami graficznymi ikon, /smilies – z plikami ikon emocji, /stories – z plikami wykorzystywanymi do ilustrowania sekcji, kategorii i artykułów. Jak widzisz, katalog /images służy do przechowywania wszystkich plików, nie tylko graficznych, uporządkowanych w podkatalogach. Jeśli z jakichś względów chcesz zmienić lokalizację tego katalogu, możesz to uczynić. W takim przypadku przekopiuj standardową zawartość w nowe miejsce i podaj tutaj ścieżkę do swojego katalogu. Oczywiście, katalog musi mieć ustawione prawa do zapisu.

{{parametrglobalny|Kompresja stron}} wyświetli:

 • Kompresja stron [GZIP Page Compression]: decyduje o włączeniu kompresji stron przed wysłaniem ich do przeglądarek. Ustawienie domyślne: Nie. Zmień na Tak, aby włączyć kompresję.
Serwer obsługujący witrynę może w istotny sposób zmniejszyć ilość danych przesyłanych do przeglądarek użytkowników, kompresując dokumenty HTML. Współczesne przeglądarki dobrze radzą sobie z odczytywaniem skompresowanych dokumentów. Warto więc włączyć tę funkcję, aby znacząco skrócić czas transmisji i ładowania stron (nawet o 80%).

{{parametrglobalny|Komunikat o wyłączeniu}} wyświetli:

 • Komunikat o wyłączeniu [Offline Message]: wiadomość dla użytkowników o chwilowym wyłączeniu witryny. Pod komunikatem wyświetlany jest formularz logowania dla administratorów. Zdecyduj, czy wyświetlać komunikat o wyłączeniu witryny, a jeśli tak, czy ma to być komunikat standardowy, zdefiniowany w plikach językowych, czy własny, sformułowany w następnym polu.

{{parametrglobalny|Konto SMPT}} wyświetli:

 • Użytkownik SMTP [SMTP Username]: nazwa konta użytkownika SMTP. Stosowana jedynie wówczas, gdy pocztę obsługuje Sendmail.

{{parametrglobalny|Korzystaj z mod_rewrite}} wyświetli:

 • Zastosuj przepisywanie URL [Use URL rewriting]: ustawienie Tak spowoduje wykorzystanie mechanizmu serwera zapewniającego proste adresy (przepisywanie, translację adresów) URL, o ile serwer IIS albo Apache udostępnia taki mechanizm (moduł URL Rewrite na serwerach IIS albo mod_rewrite na serwerach Apache). Ustawienie domyślne omawianego parametru: Nie, zalecane: Tak - jeśli możliwe.
Uwaga: Obok ustawienia Tak niezbędne jest jeszcze - w przypadku serwerów Apache przemianowanie znajdującego się w głównym katalogu Joomla! pliku htaccess.txt na .htaccess (z kropką na początku, bez rozszerzenia .txt), a w przypadku serwerów IIS 7 przemianowanie pliku web.config.txt na web.config. Jeśli nie rozumiesz budowy i działania tych plików, nie dokonuj w nim żadnych samodzielnych modyfikacji. Pliki te dostarczane w pakiecie instalacyjnym Joomla! są już odpowiednio przygotowane. Wystarczy je tylko przemianować.

{{parametrglobalny|Maksymalny rozmiar (bajty)}} wyświetli:

 • Maksymalny rozmiar (bajty) [Maximum Size (in bytes)]: maksymalny dopuszczalny rozmiar wczytywanych plików. Standardowe ustawienie to 10000000 (bajtów) (lub 10mb). Można je ograniczyć lub zwiększyć w granicach dozwolonych przez ustawienia serwera.

{{parametrglobalny|Miejsce przechowywania}} wyświetli:

 • Miejsce przechowywania [Session Handler]: miejsce przechowywania danych sesji. Uwaga: w ustawieniach lokalnych parametr Miejsce przechowywania może się odnosić do mechanizmu pamięci podręcznej.

{{parametrglobalny|Nagłówki kolumn}} wyświetli:

 • Nagłówki kolumn [Table Headings]: decyduje o wyświetlaniu w nagłówku tabeli nazw kolumn: Strona, Odsłony. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

{{parametrglobalny|Nazwa autora}} wyświetli:

 • Nazwa autora [Author Name]: decyduje o wyświetlaniu nazwy autora – standardowo pod tytułem artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

{{parametrglobalny|Nazwa nadawcy}} wyświetli:

 • Nazwa nadawcy [From Name]: nazwa wydawcy witryny albo autora lub administratora.
Nazwa ta umieszczana jest w nagłówkach Od kogo [From] listów rozsyłanych z witryny. Standardowo Joomla! wykorzystuje jako nazwę nadawcy nazwę witryny. Ustawienie to można zmienić w dowolnym momencie.

{{parametrglobalny|Nazwa sekcji}} wyświetli:

 • Tytuły sekcji [Section Name]: decyduje, czy w przeglądach artykułów i na stronach z pełnym tekstem artykułu będą wyświetlane tytuły sekcji, do której artykuł jest przypisany. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

{{parametrglobalny|Nazwa serwera BD}} wyświetli:

 • Serwer bazy danych [Hostname]: nazwa serwera, na którym umieszczona jest baza danych. Zwykle jest to localhost. Jeśli jednak korzystamy z bazy na innym serwerze, niż serwer witryny, trzeba podać nazwę domenową albo adres IP serwera.

{{parametrglobalny|Nazwa użytkownika BD}} wyświetli:

 • Użytkownik bazy danych [Username]: nazwa konta użytkownika uprawnionego do korzystania z bazy danych. Uważaj, by nie pomylić tej nazwy z nazwą konta na serwerze internetowym.

{{parametrglobalny|Nazwa witryny}} wyświetli:

 • Nazwa witryny [Site Name]: tytuł witryny wykorzystywany w różnych miejscach, m.in. na pasku tytułowym przeglądarki, w komunikatach błędów i ostrzeżeniach, na stronie Witryna wyłączona. Powinien być zwięzły.

{{parametrglobalny|Niedozwolone adresy}} wyświetli:

 • Niedozwolone adresy [Banned E-mail]: umożliwia blokowanie niechcianych listów. W polu tekstowym wpisz wyrażenia niedozwolone w adresach email, oddzielając je średnikami ';': słowo;słowo;słowo. Jeśli adres poczty internetowej będzie zawierać jeno z takich, Joomla zablokuje możliwość wysłania listu. Na przykład, jeśli wpiszesz "seks,porno" wiadomości z adresami e-mail typu "twoj@seks.com" albo "moje@ekskluzywneporno.com" zostaną zablokowane.

{{parametrglobalny|Niedozwolone tematy}} wyświetli:

 • Niedozwolone tematy [Banned Subject]: umożliwia blokowanie listów zawierających niechciane wiadomości (spam). W polu tekstowym wpisz słowa niepożądane w tematach wiadomości, oddzielając je średnikami ';': słowo;słowo;słowo. Jeśli temat listu będzie zawierać jedno z takich, Joomla! zablokuje możliwość wysłania listu. Na przykład, jeśli wpiszesz "spam,porno", wiadomości z tematami typu "To nie jest spam" albo "To nie jest porno", zostaną zablokowane.

{{parametrglobalny|Niedozwolone typy MIME}} wyświetli:

 • Niedozwolone typy MIME [Illegal MIME Types]: określa zgodnie z formatem MIME typy mediów, których nie można wczytywać (czarna lista). Domyślnie Joomla! blokuje typy text/html. Zalecane jest pozostawienie ustawienia domyślnego, chyba, że wiesz, co robisz.

{{parametrglobalny|Niedozwolony tekst}} wyświetli:

 • Niedozwolony tekst [Banned Text]: umożliwia blokowanie listów zawierających niechciane wiadomości (spam). W polu tekstowym wpisz słowa niepożądane w treści listów, oddzielając je średnikami ';': słowo;słowo;słowo. Jeśli tekst listu będzie zawierać jedno z takich słów, Joomla! zablokuje możliwość wysłania listu. Na przykład, jeśli wpiszesz "spam,porno", to wiadomości, w których pojawią się zdania typu "To nie jest spam" albo "To nie jest porno", zostaną zablokowane.

{{parametrglobalny|Obsługa buforowania}} wyświetli:

 • Obsługa buforowania [Cache Handler]: Określ sposób obsługi pamięci podręcznej (aktualnie tylko pliki). Naturalny mechanizm buforowania danych jest oparty na plikach. Upewnij się, że katalogi /cache są zapisywalne. Foldery /cache znajdują się w głównym katalogu witryny (katalog_joomla/cache) oraz w katalogu /administrator (katalog_joomla/administrator/cache).

{{parametrglobalny|Obsługa sesji}} wyświetli:

 • Obsługa sesji [Session Handler]: Wybierz sposób obsługi danych sesji w przypadku, w przypadku, gdy nie można zastosować ciasteczek (małych plików tekstowych zapisywanych w komputerze użytkownika).

{{parametrglobalny|Ocena/Głosowanie}} wyświetli:

 • Ocena/Głosowanie [Article Rating/Voting]: włącza lub wyłącza możliwość oceniania artykułów w skali pięciopunktowej oraz wyświetlanie statystyki ocen. Formularz głosowania i statystyka ocen wyświetlane są standardowo pod tytułami artykułów.

{{parametrglobalny|Odsłony}} wyświetli:

 • Odsłony [Hits]: decyduje o wyświetlaniu w widoku listy pozycji - artykułów, zakładek - ilości odsłon. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

{{parametrglobalny|Ogranicz prawo wczytywania}} wyświetli:

 • Ogranicz prawo wczytywania [Restrict Uploads]: ustawienie Tak ogranicza prawa do wczytywania plików do ścisłego grona osób zarządzających witryną – użytkowników z uprawnieniami od operatora [manager] wzwyż. . Standardowe ustawienie Tak.
Uwaga: Możliwość wczytywania plików niesie ze sobą zagrożenia. Złośliwi użytkownicy mogą ją wykorzystać do niecnych celów – umieszczenia złośliwego programu, przejęcia kontroli nad serwerem. Toteż wczytywanie plików poddane jest dodatkowym czynnościom sprawdzającym, które wymagają PHP z obsługą funkcji Fileinfo oraz MIME Magic. Usługodawcy zwykle włączają te moduły. Gdyby się jednak zdarzyło, że PHP tych funkcji nie obsługuje, możesz ograniczyć prawa wczytywania plików tylko do ścisłego grona osób zarządzających witryną – użytkowników z uprawnieniami od operatora [manager] wzwyż, a więc jedynie użytkowników z prawami wykonywania operacji na zapleczu. Wystarczy, że zaznaczysz tutaj opcję Tak.

{{parametrglobalny|Ogranicznik liczby}} wyświetli:

 • Ogranicznik liczby [Display Select]: Pokaż/Ukryj listę rozwijalną umożliwiającą ustalenie maksymalnej liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie.

{{parametrglobalny|Opis witryny}} wyświetli:

 • Opis witryny [Global Site Meta Description]: zwięzły tekst, liczący kilkanaście słów (jedno zdanie), charakteryzujący cele, przeznaczenie i treść witryny. Streszczenie witryny wyświetlane jest przez wyszukiwarki w wynikach wyszukiwania.

{{parametrglobalny|Opis}} wyświetli:

 • Opis [Description]: decyduje o wyświetlaniu ustalonego poniżej wprowadzenia. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

{{parametrglobalny|Opisy zakładek}} wyświetli:

 • Opisy zakładek [Link Descriptions]: decyduje o wyświetlaniu informacji opisującej zakładki. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

{{parametrglobalny|Opisy zasobów}} wyświetli:

 • Opisy zakładek [Link Descriptions]: decyduje o wyświetlaniu informacji opisującej zakładki. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

{{parametrglobalny|Otwórz w}} wyświetli:

 • Otwórz w [Target]: decyduje o miejscu prezentacji artykułu, strony lub innego dokumentu. Wybierz jedną z trzech opcji:
  • W głównym oknie przeglądarki [Parent Window with Browser Navigation] strona zostanie wyświetlona w głównym obszarze prezentacji,
  • W nowym oknie z paskiem nawigacji [New Window with Browser Navigation]: strona zostanie wyświetlona w nowym oknie ze wszystkimi elementami interfejsu przeglądarki,
  • W nowym oknie bez paska nawigacji [New Window without Browser Navigation]: strona zostanie wyświetlona w nowym oknie bez pasków narzędziowych oraz możliwości jego zwiększania lub pomniejszania.

{{parametrglobalny|Pocztę obsługuje}} wyświetli:

 • Obsługa poczty [Mailer]: ustawienie decyduje o sposobie wysyłania poczty z witryny. Domyślnie pocztę obsługuje Funkcja pocztowa PHP [PHP mail function] - ustawienie to można zmodyfikować w dowolnym momencie.
  • Funkcja pocztowa PHP [PHP mail function]: standardowy sposób obsługi poczty - wewnętrzna funkcja PHP.
  • Program Sendmail [Sendmail]. Popularny serwer poczty elektronicznej, korzystający z protokołu SMTP.
  • Serwer SMTP [SMTP Server]: używa serwera SMTP.

{{parametrglobalny|Pokaż email}} wyświetli:

 • Pokaż email [Show E-mail Address]: decyduje o wyświetlaniu adresu poczty elektronicznej. Ustawienie globalne można zmienić dla każdego kontaktu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

{{parametrglobalny|Pokaż łącza wszystkim}} wyświetli:

 • Pokaż łącza wszystkim [Show Unauthorized Links]: decyduje, czy odwiedzający witrynę, a niezalogowani goście zobaczą na listach tytuły artykułów przeznaczonych tylko dla użytkowników zalogowanych, a w przeglądach teksty wprowadzające i odnośniki do strony z pełnym tekstem artykułu. Jeśli Nie, niezalogowani goście zobaczą jedynie łącza do artykułów, którym ustalono dostęp powszechny. Jeśli Tak, niezalogowani użytkownicy zobaczą odnośniki bądź - w przeglądach - skróty (wstępy) artykułów, a przy próbie wywołania strony z pełnym tekstem artykułu informację komunikującą, że materiał przeznaczony jest tylko dla osób zalogowanych oraz odnośnik do strony Zaloguj się. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.

{{parametrglobalny|Pokaż nagłówki tabeli}} wyświetli:

 • Pokaż nagłówki tabeli [Show Table Headings]: w widoku tabeli Kategorie kontaktów decyduje o wyświetlaniu wiersza tabeli z tytułami kolumn - Nazwa, Adres, itd. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

{{parametrglobalny|Pokaż numer faksu}} wyświetli:

 • Pokaż numer faksu [Show Fax Number]: decyduje o wyświetlaniu numeru faksu. Ustawienie globalne można zmienić dla każdego kontaktu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

{{parametrglobalny|Pokaż numer telefonu komórkowego}} wyświetli:

 • Pokaż numer telefonu komórkowego [Show Mobile Number]: decyduje o wyświetlaniu numeru telefonu w szczegółach kontaktów. Ustawienie globalne można zmienić dla każdego kontaktu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

{{parametrglobalny|Pokaż numer telefonu}} wyświetli:

 • Pokaż numer telefonu [Show Telephone Number]: decyduje o wyświetlaniu numeru telefonu. Ustawienie globalne można zmienić dla każdego kontaktu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

{{parametrglobalny|Pokaż stanowisko}} wyświetli:

 • Pokaż stanowisko [Show Contact Position]: decyduje o wyświetlaniu stanowiska służbowego. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

{{parametrglobalny|Pokaż tekst wprowadzający}} wyświetli:

 • Pokaż wprowadzenia [Show Intro Text.]: decyduje o wyświetlaniu w pełnym widoku artykułu części wstępnej, wyodrębnionej dodatkiem – odnośnikiem Więcej… [Readmore]. Zaznaczenie opcji Pokaż spowoduje, że na stronach z całym artykułem (po wciśnięciu przycisku Więcej…) artykuły będą wyświetlane włącznie z wprowadzeniami. Zaznaczenie opcji Ukryj spowoduje, że wyświetlany będzie jedynie tekst umieszczony za wprowadzeniem, po odnośniku Więcej….

{{parametrglobalny|Pokaż tytuł artykułu}} wyświetli:

 • Pokaż tytuł artykułu [Show Article Title]: decyduje, czy w przeglądach artykułów i na stronach z pełnym tekstem będą wyświetlane ich tytuły. Jeśli Nie, tytuły artykułów na stronach przeglądów i z pełnym tekstem będą niewidoczne. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.

{{parametrglobalny|Pokaż wprowadzenia}} wyświetli:

 • Pokaż wprowadzenia [Show Intro Text.]: decyduje o wyświetlaniu w pełnym widoku artykułu części wstępnej, wyodrębnionej dodatkiem – odnośnikiem Więcej… [Readmore]. Zaznaczenie opcji Pokaż spowoduje, że na stronach z całym artykułem (po wciśnięciu przycisku Więcej…) artykuły będą wyświetlane włącznie z wprowadzeniami. Zaznaczenie opcji Ukryj spowoduje, że wyświetlany będzie jedynie tekst umieszczony za wprowadzeniem, po odnośniku Więcej….

{{parametrglobalny|Port FTP}} wyświetli:

 • Port FTP [FTP Port]: numer portu, przez który dostępny jest FTP. Standardowo jest to port 21.

{{parametrglobalny|Pozycji w wykazach}} wyświetli:

 • Pozycji w wykazach [List Length]: Liczba pozycji wyświetlanych domyślnie na wszystkich listach na stronach witryny i zaplecza. Ustawienie domyślne: 20. Użytkownicy mogą zmienić ilość wyświetlanych za pomocą filtra Ogranicznik liczby pozycji, o ile zostanie im udostępniony. Operatorzy na zapleczu zawsze mogą dostosować do swoich potrzeb liczbę pozycji na listach.

{{parametrglobalny|Proste adresy}} wyświetli:

 • Proste adresy [Search Engine Friendly URLs]: ustawienie Tak spowoduje zamianę skomplikowanych adresów internetowych na czytelniejsze, łatwiejsze do zapamiętania i lepiej indeksowane przez wyszukiwarki. Na przykład adres: www.przyklad.com/index.php?option=com_content&view=etc..., zostanie zamieniony na: www.przyklad.com/alias. Wiele pozycji w Joomla! umożliwia dodanie nazwy umownej (aliasu), wykorzystywanej w prostych adresach. Ustawienie domyślne: Nie, zalecane: Tak.

{{parametrglobalny|Przedrostek nazw tabel}} wyświetli:

 • Przedrostek nazw tabel [Database Prefix]: przedrostek, którym poprzedzane są nazwy tabel w bazie danych. Umożliwia wielu aplikacjom, w tym wielu witrynom Joomla! korzystanie z jednej bazy danych. Domyślnie we wcześniejszych wersjach Joomla! był to przedrostek: jos_ Począwszy od Joomla 1.7.1 przedrostek nazw tabel jest podczas instalacji Joomla! generowany losowo lub ustala go osoba dokonująca instalacji. Może to być dowolny zestaw znaków z alfabetu łacińskiego, zaczynający się od litery, z wyjątkiem przedrostka bak_, który jest używany do kopii archiwalnych. Gdy instalujemy kolejną witrynę, musimy zastosować dowolny, inny przedrostek, na tyle jednoznaczny, by w trakcie ewentualnych prac bezpośrednio w bazie danych nie pomylić się podczas modyfikacji. W zainstalowanej witrynie przedrostka nie modyfikujemy. Gdyby z jakichś powodów było to konieczne, trzeba wówczas zmienić także wszystkie nazwy tabel w bazie danych.

{{parametrglobalny|Przedrostek w nazwie}} wyświetli:

 • Przedrostek nazw tabel [Database Prefix]: przedrostek, którym poprzedzane są nazwy tabel w bazie danych. Umożliwia wielu aplikacjom, w tym wielu witrynom Joomla! korzystanie z jednej bazy danych. Domyślnie we wcześniejszych wersjach Joomla! był to przedrostek: jos_ Począwszy od Joomla 1.7.1 przedrostek nazw tabel jest podczas instalacji Joomla! generowany losowo lub ustala go osoba dokonująca instalacji. Może to być dowolny zestaw znaków z alfabetu łacińskiego, zaczynający się od litery, z wyjątkiem przedrostka bak_, który jest używany do kopii archiwalnych. Gdy instalujemy kolejną witrynę, musimy zastosować dowolny, inny przedrostek, na tyle jednoznaczny, by w trakcie ewentualnych prac bezpośrednio w bazie danych nie pomylić się podczas modyfikacji. W zainstalowanej witrynie przedrostka nie modyfikujemy. Gdyby z jakichś powodów było to konieczne, trzeba wówczas zmienić także wszystkie nazwy tabel w bazie danych.

{{parametrglobalny|Przycisk Więcej...}} wyświetli:

 • Przycisk Więcej... [Read More... Link]: decyduje o wyświetlaniu w przeglądach artykułów przycisków Więcej… [Read More] – odnośników do stron z pełnym tekstem artykułów. Alternatywnie odnośnikami mogą być tytuły artykułów. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

{{parametrglobalny|Przyciski nawigacji}} wyświetli:

 • Przyciski nawigacji [Show Navigation]: decyduje o wyświetlaniu przycisków usprawniających nawigację między artykułami, np. Poprzedni artykuł i Następny artykuł.

{{parametrglobalny|Przypisz do grupy}} wyświetli:

 • Przypisz do grupy [New User Registration Type]: jeśli w parametrze Rejestruj nowych zostanie zaznaczona opcja Tak, możesz tutaj ustalić, do jakiej grupy będą przypisywani nowo rejestrowani użytkownicy. Standardowo zaznaczona jest opcja Zarejestrowani [Registered].

{{parametrglobalny|Raportowanie błędów}} wyświetli:

 • Raportowanie błędów [Error Reporting]: decyduje o poziomie raportowania problemów napotkanych przez PHP. Umożliwia zmianę ustawień serwera. Można ustawić jedną z czterech opcji:
  • Domyślne [System Default] - zgodne z ustawieniami serwera,
  • Brak [None],
  • Proste [Simple],
  • Pełne [Maximum].
Ustawienie Proste powoduje, że wyświetlane będą komunikaty o błędach powodujących wstrzymanie wykonania skryptów, wystarczające, by odszukać powód błędu i naprawić go, jeśli znamy podstawy PHP, albo uzyskać poradę na forum użytkowników (trzeba wówczas zacytować treść komunikatu). Pełne raportowanie błędów przydatne jest jedynie programistom.

{{parametrglobalny|Rejestruj nowych}} wyświetli:

 • Rejestruj nowych [Allow User Registration]: umożliwia włączenie lub wyłączenie systemu rejestracji użytkowników. Aby rejestracja była możliwa, niezbędne jest ponadto opublikowanie modułu Logowanie [Login Form] albo umieszczenie w menu łącza do formularza rejestracyjnego. Jeśli ustawisz Nie - łącze do formularza rejestracyjnego nie będzie wyświetlane ani w module Logowanie, ani w menu. Standardowe ustawienie Tak.

{{parametrglobalny|Serwer bazy danych}} wyświetli:

 • Serwer bazy danych [Hostname]: nazwa serwera, na którym umieszczona jest baza danych. Zwykle jest to localhost. Jeśli jednak korzystamy z bazy na innym serwerze, niż serwer witryny, trzeba podać nazwę domenową albo adres IP serwera.

{{parametrglobalny|Serwer FTP}} wyświetli:

 • Serwer FTP [FTP Host]: IP lub adres internetowy serwera FTP. Adres serwera rozpoznaje i wpisuje w tym polu instalator Joomla!. Zwykle jest on poprawny.

{{parametrglobalny|Serwer pomocy}} wyświetli:

 • Serwer pomocy [Help Server]: adres, pod którym Joomla! szuka systemu pomocy, kiedy korzystasz z przycisku Pomoc. Domyślnie wskazywany jest oficjalny serwis pomocy.

{{parametrglobalny|Serwer SMPT}} wyświetli:

 • Serwer SMTP [SMTP Host]: zwykle serwerem SMTP jest ten sam serwer, co serwer strony internetowej – localhost. Funkcję tę może jednak spełniać każdy inny komputer, niekoniecznie serwer, na którym umieszczona jest witryna. Jeśli mamy wątpliwości, trzeba treść tego ustawienia skonsultować ze swoim dostawcą internetowej usługi pocztowej. Adres serwera SMTP jest wykorzystywany podczas wysyłania poczty elektronicznej. Stosowany także wówczas, gdy pocztę obsługuje Sendmail. Wpisujemy nazwę serwera, np. poczta.o2.pl, a jeśli jest to serwer, na którym umieszczona jest witryna, najprawdopodobniej wystarczy localhost.

{{parametrglobalny|Słowa kluczowe}} wyświetli:

 • Słowa kluczowe witryny [Global Site Meta Keywords]: zestaw wyrazów charakteryzujących treści witryny, często używanych w materiałach, zwłaszcza w tytułach, w odnośnikach i w tekstach alternatywnych opisujących grafiki. Słowa i ewentualnie krótkie dwu-trzywyrazowe frazy oddziel przecinkami, frazy wielowyrazowe ujmij w znaki apostrofu, po przecinkach nie pozostawiaj spacji. Słowa kluczowe wykorzystywane są przez niektóre z wyszukiwarek w indeksowaniu treści witryn internetowych.

{{parametrglobalny|SMTP wymaga autoryzacji}} wyświetli:

 • Uwierzytelnianie SMTP [SMTP Authentication]: jeżeli serwer wymaga autoryzacji, zaznacz Tak (najczęściej). W przeciwnym przypadku zaznacz Nie. Stosowane jedynie wówczas, gdy pocztę obsługuje Sendmail lub serwer SMTP.

{{parametrglobalny|Sprawdzaj typ MIME}} wyświetli:

 • Sprawdzaj typ MIME [Check MIME Types]: domyślne ustawienie Tak uaktywnia weryfikację wczytywanych plików za pomocą funkcji MIME Magic lub Fileinfo. Jeśli – mimo poprawnych typów lub rozszerzeń wczytywanych plików – otrzymujesz komunikaty o błędach, wyłącz sprawdzanie typu mediów ustaw Nie.

{{parametrglobalny|Sprawdzenie sesji}} wyświetli:

 • Sprawdzenie sesji [Session Check]: umożliwia weryfikację użytkowników poprzez sprawdzenie, czy w komputerze z którego przesyłana jest wiadomość, zapisane zostało ciasteczko sesji. Jeśli zaznaczysz Tak, internauci z zablokowanym zapisywaniem ciasteczek nie będą mogli wysyłać wiadomości e-mail.

{{parametrglobalny|Strefa czasowa}} wyświetli:

 • Strefa czasowa [Time Zone]: ustawia bieżącą datę i czas. Ustawienie domyślne: (UTC 00:00) Czas zachodnioeuropejski, Londyn, Lizbona, Casablanca. Jeśli udostępniasz stronę głównie dla internautów z Polski, wybierz z listy czas środkowoeuropejski: (UTC +01:00) Środkowoeuropejski (Berlin, Bruksela, Kopenhaga, Madryt, Paryż, Rzym, Warszawa, Wiedeń).

{{parametrglobalny|Ścieżka Sendmail}} wyświetli:

 • Ścieżka Sendmail [Sendmail Path]: ścieżka do programu Sendmail, zwykle /usr/sbin/sendmail. Lokalizacja programu rozpoznawana jest podczas instalacji Joomla!. Jeśli zdarzy się, że instalator Joomla! nie rozpozna lokalizacji Sendmail, potrzebny adres uzyskamy od administratora serwera. Stosowane jedynie wówczas, gdy pocztę obsługuje Sendmail.

{{parametrglobalny|Tajny klucz - szyfr}} wyświetli:

 • Tajny klucz - szyfr [Secret Word]: unikalny kod generowany podczas instalacji Joomla!, złożony z 16 znaków – mieszanki liter i cyfr. Służy do szyfrowania sesji dla zapewnienia bezpieczeństwa. Tutaj nie ma możliwości jego edycji.

{{parametrglobalny|Typ bazy}} wyświetli:

 • Typ bazy danych [Database Type]: rodzaj bazy danych, z jakiej korzysta Joomla!. Ustawienie definiowane jest podczas instalacji Joomla!. NIe należy go zmieniać z wyjątkiem przypadków gdy dokonywana jest migracja witryny, np. na inny serwer, na którym konieczne jest korzystanie z innego typu bazy danych.

{{parametrglobalny|Typ filtra}} wyświetli:

 • Typ filtra [Filter Type]: zaznacz, czy i który z filtrów zastosować:
  • Czarna lista [Black list]: dopuszcza stosowanie wszystkich znaczników i atrybutów, z wyjątkiem wymienionych na czarnej liście.
  • Biała lista [White list]: dopuszcza stosowanie tylko znaczników i atrybutów wyszczególnionych w polach Filtr znaczników i Filtr atrybutów.
  • Bez HTML [No HTML]: usuwa z artykułu przed jego zapisaniem wszystkie znaczniki.

{{parametrglobalny|Tytuł kategorii łączem}} wyświetli:

 • Tytuł kategorii łączem [Category Title Linkable]: ustawienie Tak przekształca widoczne tytuły kategorii artykułów w odnośniki do stron wyświetlających listy artykułów w kategorii. Jeśli Nie, tytuły kategorii będą wyświetlane jako zwykły tekst. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.

{{parametrglobalny|Tytuł kategorii}} wyświetli:

 • Tytuł kategorii [Category Title]: decyduje, czy w przeglądach artykułów i na stronach z pełnym tekstem artykułu będą wyświetlane tytuły kategorii, do której artykuł jest przypisany. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

{{parametrglobalny|Tytuł sekcji łączem}} wyświetli:

 • Tytuły sekcji łączami [Section Title Linkable]: ustawienie Tak przekształca widoczne tytuły sekcji artykułów w odnośniki do stron wyświetlających listy kategorii artykułów w sekcji. Jeśli Nie, tytuły sekcji będą wyświetlane jako zwykły tekst. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.

{{parametrglobalny|Tytuły kategorii łączami}} wyświetli:

 • Tytuł kategorii łączem [Category Title Linkable]: ustawienie Tak przekształca widoczne tytuły kategorii artykułów w odnośniki do stron wyświetlających listy artykułów w kategorii. Jeśli Nie, tytuły kategorii będą wyświetlane jako zwykły tekst. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.

{{parametrglobalny|Tytuły kategorii}} wyświetli:

 • Tytuł kategorii [Category Title]: decyduje, czy w przeglądach artykułów i na stronach z pełnym tekstem artykułu będą wyświetlane tytuły kategorii, do której artykuł jest przypisany. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

{{parametrglobalny|Tytuły łączami}} wyświetli:

 • Tytuły łączami. [Title Linkable]: decyduje, czy w przeglądach artykułów tytuły będą odnośnikami do stron wyświetlających pełne teksty artykułów. Odnośnikami do pełnych tekstów artykułów mogą być również przyciski Więcej (Czytaj całość [Readmore]). Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.

{{parametrglobalny|Tytuły sekcji łączami}} wyświetli:

 • Tytuły sekcji łączami [Section Title Linkable]: ustawienie Tak przekształca widoczne tytuły sekcji artykułów w odnośniki do stron wyświetlających listy kategorii artykułów w sekcji. Jeśli Nie, tytuły sekcji będą wyświetlane jako zwykły tekst. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.

{{parametrglobalny|Tytuły w metadanych}} wyświetli:

 • Tytuły w metadanych [Show Title Meta Tag]: : decyduje o oznaczeniu w metadanych tytułu aktualnie przeglądanej strony - artykułu. Tytuły są indeksowane przez roboty wyszukiwarek internetowych. Zaznacz Tak, aby dodawać w metadanych znacznik <meta name="title" content="Tytuł treści" />.

{{parametrglobalny|Usługi sieciowe}} wyświetli:

 • Usługi sieciowe [Enable Web Services]: umożliwia włączenie protokołu zdalnego wykonywania procedur (RPC), wykorzystującego protokół HTTP do przesyłania informacji zakodowanych w XML. Włączenia tej funkcji wymaga wiele rozszerzeń instalowanych w Joomla! przez programistów. Standardowe ustawienie Tak.

{{parametrglobalny|Użyj pamięci podręcznej}} wyświetli:

 • Użyj pamięci podręcznej [Cache]: decyduje o włączeniu mechanizmu pamięci podręcznej, ograniczającego obciążenie serwera i poprawiającego jego wydajność. Ustawienie domyślne: Nie. Zaznacz Tak, aby korzystać z pamięci podręcznej.

{{parametrglobalny|Użytkownik bazy danych}} wyświetli:

 • Użytkownik bazy danych [Username]: nazwa konta użytkownika uprawnionego do korzystania z bazy danych. Uważaj, by nie pomylić tej nazwy z nazwą konta na serwerze internetowym.

{{parametrglobalny|Użytkownik FTP}} wyświetli:

 • Użytkownik FTP [FTP Username]: nazwa konta użytkownika FTP. Zalecenie: Ze względu na bezpieczeństwo witryny stwórz specjalne konto użytkownika, upoważnionego do przesyłania plików przez FTP.

{{parametrglobalny|W kanale RSS}} wyświetli:

 • W kanale RSS [For each feed item show]: decyduje o tym, czy w kanale informacyjnym RSS witryny będą umieszczane całe artykuły, czy tylko teksty wprowadzające. Jeśli ustawisz Pokaż, w kanale umieszczany będzie pełny tekst. Jeśli zaznaczysz Ukryj, w kanale będzie zamieszczany tylko wprowadzenia. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

{{parametrglobalny|Wiadomości RSS}} wyświetli:

 • Wiadomości w kanałach informacyjnych [Default Feed Limit]: liczba wiadomości w kanałach informacyjnym witryny. Ustawienie domyślne: 10.

{{parametrglobalny|Witryna wyłączona}} wyświetli:

 • Witryna wyłączona [Site Offline]: umożliwia chwilowe wyłączenie witryny, np. podczas instalacji rozszerzeń. Mimo wyłączenia witryny, administratorzy mogą się logować na zaplecze i wykonywać zadania administracyjne. Po zalogowaniu się w przeznaczonym tylko dla nich module logowania mogą również przeglądać witrynę. Ustawienie domyślne: Nie. Jeśli Tak, zostanie wyświetlony komunikat o wyłączeniu, o ile zostanie zredagowany.

{{parametrglobalny|Własna odpowiedź}} wyświetli:

 • Własna odpowiedź [Custom Reply]: umożliwia wyłączenie automatycznych odpowiedzi. Ustawienie Nie pozwala na integrację z innymi systemami.

{{parametrglobalny|Własne ustawienia}} wyświetli:

 • Własne ustawienia [Front-end User Parameters]: ustawienie Pokaż udostępnia zalogowanym użytkownikom możliwość zmiany niektórych ustawień: wybór edytora, wybór języka, wybór serwera pomocy. Standardowe ustawienie Pokaż.

{{parametrglobalny|Włącz FTP}} wyświetli:

 • Włącz FTP [Enable FTP]: ustawienie Tak włącza obsługę FTP przez Joomla!. Włączenie FTP powoduje, że do wczytywania plików, np. podczas instalacji rozszerzeń, Joomla! będzie korzystać z protokołu FTP, zamiast standardowych funkcji PHP.

{{parametrglobalny|Włącz vCard}} wyświetli:

 • Włącz vCard [Enable vCard]: umożliwia zapisywanie kontaktów jako wizytówek elektronicznych (vCard). Ustawienie globalne można zmienić dla każdego kontaktu. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.

{{parametrglobalny|Wprowadzenie}} wyświetli:

 • Wprowadzenie [Web Links Introduction]: tekst opisujący wyświetlany w katalogu kategorii zakładek. Wpisz zwięzła charakterystykę, zaproszenie do odwiedzin, itp.

{{parametrglobalny|Wymuś SSL}} wyświetli:

 • Wymuś SSL [Force SSL]: wymusza dostęp do wybranych obszarów lub całej witryny tylko w trybie bezpiecznym - przez protokół SSL (https). Upewnij się, że serwer obsługuje połączenia SSL.
  • Brak [None]: połączenia będą następować w zwykłym trybie (zgodnie z protokołem http)
  • Tylko zaplecze [Only Administrator]: połączenie z zapleczem będzie możliwe tylko w trybie bezpiecznym.
  • Cała witryna [Entire Site]: zarówno połączenie z witryną, jak i zapleczem będzie możliwe tylko w trybie bezpiecznym.

{{parametrglobalny|Wysyłaj z adresu}} wyświetli:

 • Wysyłaj z adresu [Mail From]: adres poczty elektronicznej wydawcy witryny – administratora, redaktora odpowiedzialnego czy innej osoby odpowiedzialnej za kontakty z użytkownikami, np. konto@domena.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.