--=REKLAMA=--

Szablon

JVer/multi

Z Joomla!WikiPL

[ przeglądaj][edytuj][historia] Szablon:JVer/multi - dokumentacja

Funkcje / Cechy

Umożliwia dodawanie wielu ikon zgodności wersji CMS Joomla! lub Platformy Joomla!.

Stosowanie

{{JVer/multi|2.5,3.x,3.0,3.1}}

Umieści 4 ikony wersji, jak tutaj:  Joomla 2.5 Joomla 3.x Joomla 3.0 Joomla 3.1 Joomla 3.5


Parametry

Wersja Wąska ikona Szeroka ikona
Wersja CMS {{JVer/multi|1.0,1.5}}:  Joomla 1.0 Joomla 1.5 {{JVer/multi|1.6,1.7,2.5|Wersja Joomla|long}}:  Wersja Joomla Wersja Joomla Wersja Joomla
Platforma {{JVer/multi|11.1,11.2}}:  Joomla 11.1 Joomla 11.2 Niedostępne
Razem CMS/Platforma {{JVer/multi|1.7,11.2}}:  Joomla 1.7 Joomla 11.2 Niedostępne

Znane problemy

  • Podpowiedź w chmurce dla szerokich ikon takich jak 'Wersja Joomla!" albo "Platforma Joomla!" musi być ogólna. Szerokie ikony zostaną wywołane tylko wówczas, jeśli zostanie podany tekst podpowiedzi (opisu), zob. {{JVer}}. and using "Joomla! 2.5" for a multi icon call will make all icons show a Joomla! 2.5 tool tip.
Jako przykład chmurki:  Joomla! 3.5 Joomla! 3.5 Joomla! 3.5 Joomla! 3.5


Zobacz też