--=REKLAMA=--

Szablon

Filtry25

Z Joomla!WikiPL

Porcje25:EkranyP filtry25

[ przeglądaj][edytuj][historia] Szablon:Filtry25 - dokumentacja

{{filtry25|Maks. poziom}} wyświetli:

 • Maks. poziomów [Max Levels]: umożliwia ustalenie liczby wyświetlanych poziomów w menu wielopoziomowym, czyli takim, w którym pozycjom przyporządkowano pozycje podrzędne. W przypadku, gdy pozycje menu mają kilka poziomów podmenu, opcja ta pomaga uzyskać przejrzysty obraz zawartości menu. Jeśli zaznaczysz na liście rozwijanej lub w polu tekstowym filtra wpiszesz 1, w tabeli zostaną wyświetlane tylko pozycje nadrzędne. Jeśli wpiszesz np. 5 w wykazie zostanie wyświetlone drzewo z pozycjami nadrzędnymi i podmenu do 5 poziomu włącznie.

{{filtry25|Witryna}} wyświetli:
Porcje25:EkranyP filtry25 Witryna {{filtry25|Wybierz autora}} wyświetli:
Porcje25:EkranyP filtry25 Wybierz autora {{filtry25|Wybierz folder}} wyświetli:
Porcje25:EkranyP filtry25 Wybierz folder {{filtry25|Wybierz grupę}} wyświetli:
Porcje25:EkranyP filtry25 Wybierz grupę {{filtry25|Wybierz język}} wyświetli:

 • Wybierz język [Select Language]: filtruje pozycje przypisane do wybranego języka. Skorzystaj z listy rozwijalnej, aby wyselekcjonować tylko pozycje przypisane do konkretnego języka albo zaznacz opcję Wszystkie.

{{filtry25|Wybierz kategorię}} wyświetli:

 • Wybierz kategorię [Select Category]: filtruje pozycje z wybranej kategorii albo wszystkie. Wybierz z listy rozwijalnej kategorię, z której pozycje chcesz wyświetlić w wykazie albo wybierz opcję Wszystkie.

{{filtry25|Wybierz menu}} wyświetli:
Porcje25:EkranyP filtry25 Wybierz menu {{filtry25|Pokaż}} wyświetli:
Porcje25:EkranyP filtry25 Pokaż {{filtry25|Wybierz położenie}} wyświetli:
Porcje25:EkranyP filtry25 Wybierz położenie {{filtry25|Wybierz poziom dostępu}} wyświetli:
Porcje25:EkranyP filtry25 Wybierz poziom dostępu {{filtry25|Wybierz pozycję}} wyświetli:
Porcje25:EkranyP filtry25 Wybierz pozycję {{filtry25|Wybierz stan aktywności}} wyświetli:
Porcje25:EkranyP filtry25 Wybierz stan aktywności {{filtry25|Wybierz stan publikacji}} wyświetli:
Porcje25:EkranyP filtry25 Wybierz stan publikacji {{filtry25|Wybierz szablon}} wyświetli:
Porcje25:EkranyP filtry25 Wybierz szablon {{filtry25|Wybierz typ}} wyświetli:
Porcje25:EkranyP filtry25 Wybierz typ {{filtry25|Zaplecze}} wyświetli:
Porcje25:EkranyP filtry25 Zaplecze

{{filtry25|Filtr paginacji}} wyświetli:
Poniżej dolnej krawędzi tabeli z wykazem dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz paskiem nawigacyjnym i paginacją, gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

 • Pokaż [Display #]: ogranicznik liczby pozycji. Umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie.
 • Pasek nawigacyjny: gdy na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona opcją wybraną w filtrze liczby pozycji, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski - numery stron oraz odnośniki Start, Poprz., Nast., Koniec.
  • Start [Start]: Kliknij, aby przejść do pierwszej strony.
  • Poprz. [Prev]: Kliknij, aby przejść do poprzedniej strony.
  • Numery stron: Kliknij, aby przejść do żądanej strony.
  • Dalej [Next]: Kliknij, aby przejść do następnej strony.
  • Koniec [End]: Kliknij, aby przejść do ostatniej strony.
 • Paginacja: po prawej stronie paska nawigacyjnego znajduje się informacja wskazująca, która strona i spośród ilu jest aktualnie wyświetlana.

Pamiętaj, że w przypadku dużej liczby pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą omówionych wcześniej filtrów powyżej listy.