--=REKLAMA=--

Standardowe style CSS w Joomla!

Z Joomla!WikiPL

Rdzenne klasy CSS 1.0 1.5 Stosowane w Opis, uwagi
active + + w modułach menu (<li class="parent active item278">), stylizuje aktywną pozycję menu
#active_menu + + w modułach menu formatuje aktywną pozycję menu (w 1.5 - w trybie zgodności wstecznej)
article_column - + przegląd artykułów stylizuje komórki tabeli w jednej kolumnie w przeglądach
article_separator + + artykuły Klasa stylu dla elementu <span>. Stylizuje odstęp za dolną krawędzią artykułu (wstępu) w przeglądach
archive-list - + Przegląd archiwum Identyfikator listy artykułów w Archiwum.
author + + Przegląd archiwum Klasa stylu dla elementu <span>. Stylizuje nazwę autora artykułu (wewnątrz znacznika h5)
adminform + + Klasa stylu dla elementu <table>. Stylizuje tabele obejmujące interfejs edytora na stronie frontowej
admintable + (+) Klasa stylu dla elementu <table>.
back_button + - artykuły Klasa stylu dla elementu <input>. Stylizuje przycisk (odnośnik) Wstecz (w 1.5 tylko w trybie zgodności wstecznej)
bannerfooter - + moduł Reklama (banner) Klasa stylu dla elementu <div>. Stylizuje ramkę obejmującą treść stopki.
bannergroup - + moduł Reklama (banner) Klasa stylu dla elementu <div>. Stylizuje ramkę obejmującą cały blok reklam.
bannerheader - + moduł Reklama (banner) Klasa stylu dla elementu <div>. Stylizuje ramkę obejmującą treść nagłówka.
banneritem - + moduł Reklama (banner) Klasa stylu dla elementu <div>. Stylizuje ramkę obejmującą jedną reklamę.
blog + + przegląd artykułów Klasa stylu dla elementu <table>. Stylizuje tabelę obejmującą obszar bloga
blog_more + + przegląd artykułów Klasa stylu dla elementu <div>!!!!!!!. Stylizuje odnośniki do artykułów w wykazie Zobacz też na stronach typu magazynowego (przegląd)
blogsection + + przegląd artykułów Klasa stylu dla elementu <a>. Stylizuje odnośniki do artykułów (tytuły przekształcone w odnośniki??????) na stronach typu przegląd
breadcrumbs - + moduł Ścieżka powrotu (breadcrumb) Klasa stylu dla elementu <span>. Stylizuje ścieżkę powrotu (razem z klasą pathway). Zobacz też: pathway
button + + różne Klasa stylu dla elementu <input>. Stylizuje wygląd przycisków (Wyślij, Głosuj itp.)
buttonheading + + różne Klasa stylu dla elementu <td>. Stylizuje komórkę z przyciskami: Drukuj, PDF, Poleć znajomemu
category - + Klasa stylu dla elementu <a>. Stylizuje odnośnik do kategorii na stronach z wykazem zawartości sekcji)
clr - +różne
componentheading + + komponent Klasa stylu dla elementu <div>. Stylizuje tytuły (nazwy) komponentów, nadawane im przez administratorów w parametrach pozycji menu.
#com-form-login-username - + Logowanie Klasa stylu dla elementu <p> - <p id="form-login-username">,obejmującego etykietę i pole nazwy użytkownika.
#com-form-login-password - + moduł Logowanie Klasa stylu dla elementu <p> - <p id="form-login-password">,obejmującego etykietę i pole hasła.
#com-form-login-remember - + moduł Logowanie Klasa stylu dla elementu <p> - <p id="form-login-password">,obejmującego etykietę i pole wyboru Pamiętaj mnie.
contact_name + Komponent Kontakty - formularz Identyfikator dla elementu <input>. Identyfikuje pole z nazwą kontaktu.
contact_emailmsg + Komponent Kontakty - formularz Identyfikator dla elementu <input>. Identyfikuje etykietę Adres email
contact_email + Komponent Kontakty - formularz Klasa stylu dla elementu <div> obejmującego wszystkie elementy formularza kontaktowego (wewnątrz elementu <form>) oraz identyfikator pola tekstowego (elementu <input>) przeznaczonego na adres email nadawcy wiadomości
contact_subject + Komponent Kontakty - formularz Identyfikator pola tekstowego (elementu <input>) przeznaczonego na temat wiadomości
contact_text + Komponent Kontakty - formularz Identyfikator obszaru tekstowego (elementu <textarea>) przeznaczonego na tekst wiadomości
contact_email_copy + Komponent Kontakty - formularz Identyfikator pola wyboru (elementu <input> typu "checkbox") Wyślij mi kopię listu
content_rating + + artykuły Klasa stylu dla elementu <span>. Stylizuje tekst zawierający wyniki oceny publikowanych artykułów - obok gwiazdek wyrażających ocenę.
content_vote + + artykuły Klasa stylu dla elementu <span>. Stylizuje tekst przy przyciskach wyboru oceny artykułów (przyciskach radiowych)
contentdescription + + artykuły Klasa stylu dla elementu <td>. Stylizuje komórkę tabeli zawierającą opis sekcji lub kategorii.
contentheading + + artykuły Klasa stylu dla elementu <td> lub <th>. Stylizuje komórkę tabeli z tytułem artykułu, pozycji w komponencie.
contentpagetitle + + artykuły Klasa stylu elementu <a> - stylizuje tytuły artykułów, gdy w ustawieniach pozycji menu włączona jest opcja Tytuły łączami
contentpane + + artykuły Klasa stylu dla elementu <table>. Stylizuje tabele obejmujące pozycje inne niż artykuły, a więc np. pozycje w komponentach, listy kategorii, formularze kontaktowe, itp.
contentpaneopen + + artykuły Klasa stylu dla elementu <table>. Stylizuje tabele obejmujące artykuły, materiały statyczne, tabele w blogach obejmujące wstępy artykułów oraz tabelę w oknie wydruku.
contentpaneopen_edit - + przegląd artykułów Klasa stylu dla elementu <div> obejmującego ikonę Edytuj artykuł
contenttoc + + artykuły Klasa stylu dla elementu <table>. Stylizuje tabelę spisu treści artykułu wielostronicowego
createdate + + artykuły Klasa stylu dla elementu <td>. Stylizuje komórkę z datą utworzenia artykułu i materiału statycznego.
created-date - + przegląd archiwum Klasa stylu dla elementu <span>. Stylizuje datę utworzenia artykułu
#current - + moduły menu Unikalny styl elementu <li> w menu. Stylizuje bieżącą pozycję menu.
date - +
description - + weblinks/category/default_items.php Klasa stylu dla elementu <span> obejmującego informację opisującą adres internetowy (odnośnik).
#emailmsg - + Formularz rejestracyjny Identyfikator elementu <label> obejmującego etykietę pola adresu email rejestrującego się użytkownika
#email - + Formularz rejestracyjny Identyfikator pola adresu email rejestrującego się użytkownika (elementu <input>)
form-login - + moduł Logowanie
#form-login-password - + moduł Logowanie Unikalny styl elementu <p> - <p id="form-login-password">,obejmującego etykietę i pole hasła.
#form-login-remember - + moduł Logowanie Unikalny styl elementu <p> - <p id="form-login-password">,obejmującego etykietę i pole wyboru Pamiętaj mnie.
#form-login-username - + moduł Logowanie Unikalny styl elementu <p> - <p id="form-login-username">,obejmującego etykietę i pole nazwy użytkownika.
form-validate - + moduł Register
#jformtitle - + formularz weblinks id
#jformurl - + formularz weblinks id
#jformdescription - + formularz weblinks id
highlight + + com_search Klasa stylu dla elementu <span>. Stylizuje wyszukiwane słowa lub frazy w wynikach wyszukiwania.
hasTip - +
input + + formularze
inputbox + + formularze
intro - +
key - + formularz weblinks Klasa stylu dla elementu <td>.
latestnews + + moduł Nowości (latest news) Klasa stylu dla elementu <ul>. Stylizuje wygląd listy i elementów listy - odnośników w module Nowości [LatestNews].
itemXX - + moduły menu z ramką xhtml (<li class="parent active item278">)
toclink + + odnośniki w tabeli ze spisem treści artykułu wielostronicowego
mainlevel + - w trybie zgodności moduły menu - poziome, pionowe, lista; Klasa stylu dla elementu <a>. Stylizuje główne, nadrzędne pozycje menu; zobacz też sublevel
#mainlevel-nav + - Styl dla elementu niepowtarzalnego <ul> (z identyfikatorem). Stylizuje poziome menu nawigacyjne. Identyfikator menu nadrzędnego rozszerzony o przyrostek -nav.
#mainlevel-nav li + - Styl dla elementów - <li>. Stylizuje pozycje niepowtarzalnej listy w poziomym menu nawigacyjnym.
menu - + moduły menu z ramką xhtml (<ul class="menu">
message - +
metadata - +
mod_search_searchword + +
modifydate + + artykuły - data i czas modyfikacji Klasa stylu dla elementu <td>. Stylizuje komórkę z datą ostatniej modyfikacji artykułu i materiału statycznego.
modlgn_remember - + moduł Logowanie Styl identyfikatora elementu <input>, formatowanego klasą inputbox. Stylizuje pole wyboru Pamiętaj mnie
modlgn_passwd - + moduł Logowanie Styl identyfikatora elementu <input>, formatowanego klasą inputbox. Stylizuje pole hasła użytkownika.
modlgn_username - + moduł Logowanie Styl identyfikatora elementu <input>, formatowanego klasą inputbox. Stylizuje pole nazwy użytkownika.
module + - moduły  ??????????? Klasa stylu dla elementu <div>. Stylizuje moduły, gdy dla pozycji modułu włączono styl -2 lub -3, np. <?php mosLoadModules ( 'nazwa_pozycji_modulu',-3); ?>
moduletable + + moduły Klasa stylu dla elementów <div> oraz <table>. Stylizuje zarówno tabele, a więc elementy table, tr, td, jak i elementy div, w których umieszczono moduły.
moscode + - ??????????????????? Klasa stylu dla elementu <code>. Stylizuje cytowane fragmenty kodu programów
mosimage + - obrazki Klasa stylu dla elementu <div>. Stylizuje obszar obrazka wprowadzonego botem {mosimage} i podpisu pod obrazkiem (tylko, gdy obrazek jest opatrzony podpisem).
mosimage_caption + - obrazki Klasa stylu dla elementu <div>. Stylizuje podpis obrazka.
mostread + + moduł Poplarne (most read) Klasa stylu dla elementów <ul>, <li> i <a>. Stylizuje wygląd listy i elementów listy - odnośników w module Popularne [MostRead].
name - + moduł Register id
#namemsg - + moduł Register id
newsfeed + + kanały informacyjne
newsfeed_item - + kanały informacyjne [mod_feed] Klasa stylu dla elementu <div>. Stylizuje tekst skrótu - opisu, wiadomości z kanału informacyjnego.
outline + +
pagenav + + nawigacja między stronami Klasa stylu dla elementu <th>. Formatują przyciski Poprzedni artykuł - Następny artykuł.
pagenav_next + + nawigacja między stronami Klasa stylu dla elementu <th>. Stylizuje komórkę tabeli z odnośnikiem Następny artykuł
pagenav_prev + + nawigacja między stronami Klasa stylu dla elementu <th>. Stylizuje komórkę tabeli z odnośnikiem Poprzedni artykuł
pagenavbar + + nawigacja między stronami Klasa stylu dla elementu <div>. Stylizuje przyciski Poprzednia strona - Następna strona.
pagenavcounter + + nawigacja między stronami Klasa stylu dla elementu <div>. Stylizuje informację o ilości stron artykułu (X stron z X
pagination - + paginacja - numerowanie
parent - + moduły menu z ramką xhtml (<li class="parent active item278">)
#password - + moduł Register Identyfikator pola hasła rejestrującego się użytkownika (elementu <input>)
#password2 - + moduł Register Identyfikator pola Powtórz hasło (elementu <input>)
#pwmsg - + Formularz rejestracyjny Identyfikator etykiety (elementu <label>) pola hasła rejestrującego się użytkownika
#pw2msg - + Formularz rejestracyjny Identyfikator etykiety (elementu <label>) pola Powtórz hasło (elementu <input>)
pathway - + moduł Ścieżka powrotu (breadcrumb) Klasa stylu dla elementów <span> (1.5) oraz <a> (1.0, 1.5). Stylizuje właściwości ścieżki powrotu i odnośników w ścieżce powrotu. Zob. też breadcrumb.
patTemplate +
patTemplateSign +
patTemplateCol +
patTemplateData +
patTemplateProp +
patTemplateSection +
patTemplateSource +
patTemplateSub +
patTemplateSubSection +
patTemplateTblCol +
patTemplateTmpl +
patTemplateTmplContent +
patTemplateVar +
patTermplateCol +
pool + + moduł Sonda (mod_pool.php) Klasa stylu dla elementu <table>). Stylizuje ramkę z ankietą.
pollstableborder + + moduł Sonda (poll) Klasa stylu dla elementu <table>. Stylizuje krawędzie tabeli, wierszy i komórek zawierających pytania sondy; zdefiniowany we własnym arkuszu stylów komponentu Sondy! Użyta w module mod_pool.php
readon + + łącze Czytaj więcej (read more) Klasa stylu dla elementu <a>. Stylizuje wygląd odnośnika Czytaj więcej
readmore + + łącze Czytaj więcej (read more) Klasa stylu dla elementu <a>. Stylizuje wygląd odnośnika Czytaj więcej w module Migawki (mod_newsflash/tmpl/_item.php)
relateditems - + moduł Tematy pokrewne (relateditems) Klasa stylu dla elementu <ul>.
required - Komponent Kontakty - formularz
row1 - + przegląd archiwum stylizuje parzysty element listy artykułów <li>, obejmujący tytuł artykułu (w znaczniku h4 z klasą contentheading), metadane (w znaczniku h5 z klasą metadata, obejmującym <span class="created-date"> i <span class="author">
row2 - + przegląd archiwum stylizuje nieparzysty element listy artykułów <li>, obejmujący tytuł artykułu (w znaczniku h4 z klasą contentheading), metadane (w znaczniku h5 z klasą metadata, obejmującym <span class="created-date"> i <span class="author">
searchbox + + moduł Szukaj (search)
search + + moduł Szukaj (search) Klasa stylu dla elementu <div>. Stylizuje blok obejmujący wszystkie elementy modułu
searchintro + + moduł Szukaj (search) Klasa stylu dla elementu <table>. Stylizuje tabelę z komunikatami o ilości wystąpień wyszukiwanego tekstu (z komunikatem: Znaleziono pozycji:...).
sections + + artykuły Klasa stylu dla elementu <ul>. Stylizuje listę odnośników w module Sekcje
sectiontable_footer + + artykuły Klasa stylu dla elementu <tr>. W tabelkach wykazów zawierających większą ilość formatuje wiersz stopki pozycji z paskiem nawigacyjnym.
sectiontablefooter + + artykuły Klasa stylu dla elementu <tr>. W tabelkach wykazów zawierających większą ilość formatuje wiersz stopki pozycji z paskiem nawigacyjnym.
sectiontableentry1 + + artykuły Klasa stylu dla elementu <tr>. Stylizuje nieparzyste wiersze w tabelach zawierających wykazy (kolor pierwszego, trzeciego itd. wiersza)
sectiontableentry2 + + artykuły Klasa stylu dla elementu <tr>. Stylizuje parzyste wiersze w tabelach zawierających wykazy (kolor drugiego, czwartego itd. wiersza)
sectiontablefooter + + różne Klasa stylu dla elementu <tr>. Stylizuje wiersz (komórkę) stopki pozycji z paskiem nawigacyjnym w tabelkach wykazów zawierających większą ilość niż ustalona w konfiguracji ilość pozycji na listach
sectiontableheader + + różne Klasa stylu dla elementu <td>. Stylizuje komórki tabel w wykazach, np. w wykazie artykułów słowa: Tytuł, Data, Autor, Odsłony.
small + + domyślna zmniejszona czcionka Klasa stylu dla elementu <span>. Stylizuje nazwę autora pozycji.
smalldark + + Klasa stylu dla elementu <td>. Stosowana na stronach sond do formatowania komórek tabeli z ilością oddanych głosów, datą ostatniego głosowania.
sublevel + + w trybie zgodności moduły menu - poziome, pionowe, lista; Klasa stylu dla elementu <a>. Stylizuje podrzędne - potomne pozycji menu; zobacz też mainlevel
syndicate + - Moduł Kolporter RSS (rssfeed) Klasa stylu dla elementu <div>. Stylizuje w module Kolporter RSS [RSSFeed] obszar z przyciskami - odnośnikami do kanałów RSS.
syndicate_text + - Moduł Kolporter RSS (rssfeed) Klasa stylu dla elementu <div>. Stylizuje w module Kolporter RSS tekst opisu nad przyciskami.
system-unpublished - + przegląd artykułów Klasa stylu dla elementu <div>. Stylizuje obszar artykułu nieopublikowanego (widoczne tylko dla użytkownikow ze specjalnymi uprawnieniami
system-pagebreak - + plugin Klasa stylu dla elementu <hr>.
title + + tytuł w modułach xhtml
toclink + + Artykuły wielostronicowe Klasa stylu dla elementu <a>. Ustawia styl łączom w tabeli ze spisem treści artykułu wielostronicowego
#usernamemsg - + Formularz rejestracyjny Identyfikator elementu <label>. Identyfikuje etykietę pola Użytkownik (login) rejestrującego się użytkownika
#username - + Formularz rejestracyjny Identyfikator elementu <input>. Identyfikuje pole Użytkownik (login) w formularzu rejestracyjnym
validate-username - + Formularz rejestracyjny Klasa stylu dla elementu <input>. Sygnalizuje rejestrującemu się poprawność (dostępność) proponowanej nazwy użytkownika.
validate-password - + Formularz rejestracyjny Klasa stylu dla elementu <input>. Sygnalizuje rejestrującemu się poprawność hasła użytkownika (co najmniej 6 znaków).
validate-passverify - + Formularz rejestracyjny Klasa stylu dla elementu <input>. Sygnalizuje rejestrującemu się zgodność powtórzonego hasła użytkownika z proponowanym.
validate-email - Formularz rejestracyjny, formularz kontaktowy Klasa stylu dla elementu <input>. Sygnalizuje poprawność podanego adresu email.
validate - Komponent Kontakty - formularz Klasa stylu dla elementu <button> - przycisku Wyślij w formularzach rejestracyjnym i kontaktowym, oznaczonych również klasą button
wrapper + + moduł Wpinacz (wrapper) Klasa stylu dla elementu <iframe>. Stylizuje ramkę obejmującą obszar wyświetlanej strony w komponencie i module Wpinacz. Ramka w module opatrzona także identyfikatorem: blockrandom

Poniższa tabela zawiera listę rdzennych klas stylów CSS Joomla 1.5 oraz plików, w których te klasy są zastosowane bądź generowane. Lista zostala stworzona w wyniku przeszukania plików Joomla za pomocą Linuksowego polecenia grep (wyszukiwano frazy "class=").


Klasa CSS

Generowany/Zastosowany w rdzennych plikach:

adminform components/com_contact/views/category/tmpl/default.php
components/com_content/views/article/tmpl/form.php
components/com_content/views/article/view.html.php
components/com_content/views/category/tmpl/default_items.php
components/com_newsfeeds/views/category/tmpl/default_items.php
components/com_weblinks/views/category/tmpl/default_items.php
components/com_weblinks/views/weblink/tmpl/form.php
admintable plugins/system/legacy/commonhtml.php
article_column components/com_content/views/category/tmpl/blog.php
components/com_content/views/frontpage/tmpl/default.php
components/com_content/views/section/tmpl/blog.php
article_separator components/com_content/views/category/tmpl/blog_item.php
components/com_content/views/article/tmpl/default.php
components/com_content/views/frontpage/tmpl/default_item.php
components/com_content/views/section/tmpl/blog_item.php
modules/mod_newsflash/tmpl/vert.php
author components/com_content/views/archive/tmpl/default_items.php
back_button plugins/system/legacy/html.php
bannerfooter modules/mod_banners/tmpl/default.php
bannergroup modules/mod_banners/tmpl/default.php
bannerheader modules/mod_banners/tmpl/default.php
banneritem modules/mod_banners/tmpl/default.php
blog components/com_content/views/category/tmpl/blog.php
components/com_content/views/frontpage/tmpl/default.php
components/com_content/views/section/tmpl/blog.php
blog_more components/com_content/views/category/tmpl/blog.php
blogsection components/com_content/views/category/tmpl/blog_links.php
components/com_content/views/frontpage/tmpl/default_links.php
components/com_content/views/section/tmpl/blog_links.php
breadcrumbs pathway modules/mod_breadcrumbs/tmpl/default.php
button plugins/content/vote.php
components/com_content/views/archive/tmpl/default.php
components/com_mailto/views/mailto/tmpl/default.php
components/com_search/views/search/tmpl/default_form.php
components/com_user/views/login/tmpl/default_login.php
components/com_user/views/login/tmpl/default_logout.php
components/com_user/views/register/tmpl/default.php
components/com_user/views/user/tmpl/form.php
modules/mod_login/tmpl/default.php
modules/mod_poll/tmpl/default.php
modules/mod_search/helper.php
button validate components/com_contact/views/contact/tmpl/default_form.php
buttonheading components/com_content/views/article/tmpl/default.php
components/com_content/views/category/tmpl/blog_item.php
components/com_content/views/category/tmpl/blog_item.php
components/com_content/views/frontpage/tmpl/default_item.php
components/com_content/views/section/tmpl/blog_item.php
calendar libraries/joomla/html/html.php
category components/com_contact/views/category/tmpl/default_items.php
components/com_content/views/section/tmpl/default.php
components/com_newsfeeds/views/categories/tmpl/default.php
components/com_newsfeeds/views/category/tmpl/default_items.php
components/com_weblinks/views/categories/tmpl/default.php
clr modules/mod_banners/tmpl/default.php
componentheading components/com_contact/views/category/tmpl/default.php
components/com_contact/views/contact/tmpl/default.php
components/com_content/views/archive/tmpl/default.php
components/com_content/views/category/tmpl/blog.php
components/com_content/views/category/tmpl/default.php
components/com_content/views/frontpage/tmpl/default.php
components/com_content/views/section/tmpl/blog.php
components/com_content/views/section/tmpl/default.php
components/com_mailto/views/mailto/tmpl/default.php
components/com_mailto/views/sent/tmpl/default.php
components/com_newsfeeds/views/categories/tmpl/default.php
components/com_newsfeeds/views/category/tmpl/default.php
components/com_newsfeeds/views/newsfeed/tmpl/default.php
components/com_poll/views/poll/tmpl/default.php
components/com_search/views/search/tmpl/default.php
components/com_user/views/login/tmpl/default_login.php
components/com_user/views/login/tmpl/default_logout.php
components/com_user/views/register/tmpl/default.php
components/com_user/views/register/tmpl/default_message.php
components/com_user/views/remind/tmpl/default.php
components/com_user/views/reset/tmpl/complete.php
components/com_user/views/reset/tmpl/confirm.php
components/com_user/views/reset/tmpl/default.php
components/com_user/views/user/tmpl/default.php
components/com_user/views/user/tmpl/form.php
components/com_weblinks/views/categories/tmpl/default.php
components/com_weblinks/views/category/tmpl/default.php
components/com_weblinks/views/weblink/tmpl/form.php
components/com_wrapper/views/wrapper/tmpl/default.php
contact_email components/com_contact/views/contact/tmpl/default_form.php
content_rating plugins/content/vote.php
content_vote plugins/content/vote.php
contentdescription components/com_contact/views/category/tmpl/default.php
components/com_content/views/category/tmpl/default.php
components/com_content/views/section/tmpl/default.php
components/com_newsfeeds/views/categories/tmpl/default.php
components/com_newsfeeds/views/category/tmpl/default.php
components/com_weblinks/views/categories/tmpl/default.php
components/com_weblinks/views/category/tmpl/default.php
contentheading components/com_contact/views/contact/tmpl/default.php
components/com_content/views/article/tmpl/default.php
components/com_content/views/category/tmpl/blog_item.php
components/com_content/views/frontpage/tmpl/default_item.php
components/com_content/views/section/tmpl/blog_item.php
components/com_newsfeeds/views/newsfeed/tmpl/default.php
modules/mod_newsflash/tmpl/_item.php
contentpagetitle components/com_content/views/article/tmpl/default.php
components/com_content/views/category/tmpl/blog_item.php
components/com_content/views/frontpage/tmpl/default_item.php
components/com_content/views/section/tmpl/blog_item.php
modules/mod_newsflash/tmpl/_item.php
contentpane components/com_contact/views/category/tmpl/default.php
components/com_contact/views/contact/tmpl/default.php
components/com_content/views/category/tmpl/default.php
components/com_content/views/section/tmpl/default.php
components/com_newsfeeds/views/categories/tmpl/default.php
components/com_newsfeeds/views/category/tmpl/default.php
components/com_newsfeeds/views/newsfeed/tmpl/default.php
components/com_poll/views/poll/tmpl/default.php
components/com_user/views/login/tmpl/default_login.php
components/com_user/views/login/tmpl/default_logout.php
components/com_user/views/register/tmpl/default.php
components/com_user/views/remind/tmpl/default.php
components/com_user/views/reset/tmpl/complete.php
components/com_user/views/reset/tmpl/confirm.php
components/com_user/views/reset/tmpl/default.php
components/com_weblinks/views/categories/tmpl/default.php
components/com_weblinks/views/category/tmpl/default.php
components/com_wrapper/views/wrapper/tmpl/default.php
contentpaneopen components/com_content/views/article/tmpl/default.php
components/com_content/views/category/tmpl/blog_item.php
components/com_content/views/frontpage/tmpl/default_item.php
components/com_content/views/section/tmpl/blog_item.php
components/com_search/views/search/tmpl/default_form.php
components/com_search/views/search/tmpl/default_results.php
modules/mod_newsflash/tmpl/_item.php
contentpaneopen_edit components/com_content/views/article/tmpl/default.php
components/com_content/views/section/tmpl/blog_item.php
contenttoc plugins/content/pagebreak.php
createdate components/com_content/views/category/tmpl/blog_item.php
components/com_content/views/frontpage/tmpl/default_item.php
components/com_content/views/section/tmpl/blog_item.php
created-date components/com_content/views/archive/tmpl/default_items.php
components/com_content/views/article/tmpl/default.php
ctr xmlrpc/client.php
description components/com_weblinks/views/category/tmpl/default_items.php
editlinktip hasTip libraries/joomla/html/html.php
libraries/joomla/html/html/grid.php
form-validate components/com_contact/views/contact/tmpl/default_form.php
components/com_user/views/register/tmpl/default.php
hasTip components/com_content/helpers/icon.php
components/com_user/views/remind/tmpl/default.php
components/com_user/views/reset/tmpl/complete.php
components/com_user/views/reset/tmpl/confirm.php
components/com_user/views/reset/tmpl/default.php
libraries/joomla/html/parameter/element.php
highlight components/com_search/views/search/view.html.php
input components/com_user/views/login/tmpl/default_login.php
modules/mod_login/tmpl/default.php
inputbox components/com_contact/views/contact/tmpl/default.php
components/com_contact/views/contact/tmpl/default_form.php
components/com_contact/views/contact/tmpl/default_form.php
components/com_content/views/archive/tmpl/default.php
components/com_content/views/archive/view.html.php
components/com_content/views/article/tmpl/form.php
components/com_content/views/article/view.html.php
components/com_content/views/article/view.html.php
components/com_content/views/category/tmpl/default_items.php
components/com_mailto/views/mailto/tmpl/default.php
components/com_poll/views/poll/view.html.php
components/com_search/views/search/tmpl/default_form.php
components/com_search/views/search/view.html.php
components/com_user/views/login/tmpl/default_login.php
components/com_weblinks/views/weblink/tmpl/form.php
components/com_weblinks/views/weblink/view.html.php
libraries/joomla/html/html/grid.php
libraries/joomla/html/html/list.php
libraries/joomla/html/html/menu.php
libraries/joomla/html/pagination.php
libraries/joomla/html/parameter/element/editors.php
libraries/joomla/html/parameter/element/filelist.php
libraries/joomla/html/parameter/element/folderlist.php
libraries/joomla/html/parameter/element/helpsites.php
libraries/joomla/html/parameter/element/languages.php
libraries/joomla/html/parameter/element/list.php
libraries/joomla/html/parameter/element/menu.php
libraries/joomla/html/parameter/element/menuitem.php
libraries/joomla/html/parameter/element/section.php
libraries/joomla/html/parameter/element/sql.php
libraries/joomla/html/parameter/element/timezones.php
modules/mod_login/tmpl/default.php
modules/mod_search/helper.php
inputbox required components/com_contact/views/contact/tmpl/default_form.php
components/com_user/views/register/tmpl/default.php
inputbox required validate-emaill components/com_contact/views/contact/tmpl/default_form.php
[[inputbox required validate-mailbox components/com_user/views/register/tmpl/default.php
[[inputbox required validate-passverify components/com_user/views/register/tmpl/default.php
[[inputbox required validate-password components/com_user/views/register/tmpl/default.php
[[inputbox required validate-username components/com_user/views/register/tmpl/default.php
int_h1 xmlrpc/client.php
intro components/com_content/views/archive/tmpl/default_items.php
item plugins/system/legacy/html.php
josForm form-validate components/com_user/views/remind/tmpl/default.php
components/com_user/views/reset/tmpl/complete.php
components/com_user/views/reset/tmpl/confirm.php
components/com_user/views/reset/tmpl/default.php
jpane-slider content libraries/joomla/html/pane.php
jpane-toggler title libraries/joomla/html/pane.php
key components/com_content/views/article/tmpl/form.php
components/com_content/views/article/tmpl/pagebreak.php
components/com_content/views/article/tmpl/pagebreak.php
plugins/system/legacy/commonhtml.php
latestnews modules/mod_latestnews/tmpl/default.php
loclink plugins/content/pagebreak.php
message components/com_user/views/register/tmpl/default_message.php
metadata components/com_content/views/archive/tmpl/default_items.php
modal-button plugins/editors/none.php
plugins/editors/tinymce.php
plugins/editors/xstandard.php
modifydate components/com_content/views/article/tmpl/default.php
components/com_content/views/category/tmpl/blog_item.php
components/com_content/views/frontpage/tmpl/default_item.php
components/com_content/views/section/tmpl/blog_item.php
moduletable modules/mod_feed/tmpl/default.php
modules/mod_newsflash/tmpl/horiz.php
mostread modules/mod_mostread/tmpl/default.php
newsfeed modules/mod_feed/tmpl/default.php
outline templates/system/offline.php
templates/system/error.php
page xmlrpc/client.php
pagecounter components/com_weblinks/views/category/tmpl/default_items.php
pagenavbar plugins/content/pagebreak.php
pagenav plugins/content/pagenavigation.php
pagenav_next plugins/content/pagenavigation.php
pagenav_prev plugins/content/pagenavigation.php
pagenavcounter plugins/content/pagebreak.php
panel libraries/joomla/html/pane.php
pane-sliders libraries/joomla/html/pane.php
paramlist libraries/joomla/html/parameter.php
paramlist admintable libraries/joomla/html/parameter.php
paramlist_description libraries/joomla/html/parameter.php
paramlist_key libraries/joomla/html/parameter.php
paramlist_value libraries/joomla/html/parameter.php
pathway modules/mod_breadcrumbs/tmpl/default.php
patTemplate libraries/pattemplate/patTemplate/Dump/Html.php
patTemplate patTemplateSign libraries/pattemplate/patTemplate/Dump/Html.php
patTemplateCol libraries/pattemplate/patTemplate/Dump/Html.php
patTemplateData libraries/pattemplate/patTemplate/Dump/Html.php
patTemplateProp libraries/pattemplate/patTemplate/Dump/Html.php
patTemplateSection libraries/pattemplate/patTemplate/Dump/Html.php
patTemplateSource libraries/pattemplate/patTemplate/Dump/Html.php
patTemplateSub libraries/pattemplate/patTemplate/Dump/Html.php
patTemplateSubSection libraries/pattemplate/patTemplate/Dump/Html.php
patTemplateTblCol libraries/pattemplate/patTemplate/Dump/Html.php
patTemplateTmpl libraries/pattemplate/patTemplate/Dump/Html.php
patTemplateTmplContent libraries/pattemplate/patTemplate/Dump/Html.php
patTemplateVar libraries/pattemplate/patTemplate/Dump/Html.php
patTermplateCol libraries/pattemplate/patTemplate/Dump/Html.php
poll modules/mod_poll/tmpl/default.php
pollstableborder components/com_poll/views/poll/tmpl/default_graph.php
modules/mod_poll/tmpl/default.php
profiler plugins/system/debug.php
plugins/system/legacy/adminmenus.php
readon components/com_content/views/category/tmpl/blog_item.php
components/com_content/views/frontpage/tmpl/default_item.php
components/com_content/views/section/tmpl/blog_item.php
relateditems modules/mod_related_items/tmpl/default.php
required components/com_user/views/reset/tmpl/confirm.php
required validate-email components/com_user/views/remind/tmpl/default.php
required validate-email components/com_user/views/reset/tmpl/default.php
required validate-password components/com_user/views/reset/tmpl/complete.php
required validate-password components/com_user/views/reset/tmpl/complete.php
row components/com_content/views/archive/tmpl/default_items.php
search modules/mod_search/tmpl/default.php
searchintro components/com_search/views/search/tmpl/default_error.php
components/com_search/views/search/tmpl/default_form.php
section_colour_bar xmlrpc/client.php
sectionableheader components/com_poll/views/poll/tmpl/default_graph.php
sections modules/mod_sections/tmpl/default.php
sectiontableentry components/com_contact/views/category/tmpl/default_items.php
components/com_content/views/category/tmpl/default_items.php
components/com_newsfeeds/views/category/tmpl/default_items.php
components/com_weblinks/views/category/tmpl/default_items.php
sectiontablefooter components/com_contact/views/category/tmpl/default.php
components/com_content/views/category/tmpl/default_items.php
components/com_newsfeeds/views/category/tmpl/default_items.php
components/com_weblinks/views/category/tmpl/default_items.php
sectiontableheader components/com_contact/views/category/tmpl/default.php
components/com_content/views/category/tmpl/default_items.php
components/com_newsfeeds/views/category/tmpl/default_items.php
components/com_weblinks/views/category/tmpl/default_items.php
sectontableentry components/com_poll/views/poll/tmpl/default_graph.php
components/com_poll/views/poll/tmpl/default_graph.php
separator modules/mod_mainmenu/helper.php
small components/com_content/views/article/tmpl/default.php
components/com_content/views/category/tmpl/blog_item.php
components/com_content/views/frontpage/tmpl/default_item.php
components/com_content/views/section/tmpl/blog_item.php
components/com_content/views/section/tmpl/default.php
components/com_newsfeeds/views/categories/tmpl/default.php
components/com_search/views/search/tmpl/default_results.php
components/com_weblinks/views/categories/tmpl/default.php
plugins/system/legacy/html.php
smalldark components/com_poll/views/poll/tmpl/default_graph.php
system-pagebreak plugins/content/pagebreak.php
system-unpublished components/com_content/views/category/tmpl/blog_item.php
components/com_content/views/frontpage/tmpl/default_item.php
components/com_content/views/section/tmpl/blog_item.php
Table libraries/joomla/document/error/error.php
tabs libraries/joomla/html/pane.php
TD libraries/joomla/document/error/error.php
text_area libraries/joomla/html/parameter/element/hidden.php
libraries/joomla/html/parameter/element/password.php
libraries/joomla/html/parameter/element/text.php
libraries/joomla/html/parameter/element/textarea.php
title components/com_content/views/archive/tmpl/default_items.php
toolbar libraries/joomla/html/toolbar.php
plugins/system/legacy/toolbar.php
validate components/com_user/views/remind/tmpl/default.php
components/com_user/views/reset/tmpl/complete.php
components/com_user/views/reset/tmpl/confirm.php
components/com_user/views/reset/tmpl/default.php
wrapper components/com_wrapper/views/wrapper/tmpl/default.php
modules/mod_wrapper/tmpl/default.php
imgOutline administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_up.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_img.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_folder.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_doc.php
imgTotal administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_up.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_img.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_folder.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_doc.php
imgBorder administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_up.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_img.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_folder.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_doc.php
controls administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_up.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_img.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_folder.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_doc.php
img-preview administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_up.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_img.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_folder.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_doc.php
delete-item administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_up.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_img.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_folder.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_doc.php
image administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_up.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_img.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_folder.php
administrator/components/com_media/views/medialist/tmpl/thumbs_doc.php

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],