--=REKLAMA=--

Portal

Aktualizacje oprogramowania/Aktualizacje Joomla

Z Joomla!WikiPL

Aktualizacja nowych wersji Joomla

Modernizacja przejściowych wersji Joomla

Jeżeli jeszcze używasz przejściowych, niewspieranych już wersji Joomla, modernizacja do najnowszych wydań jest bardziej złożona i zależy od oprogramowania, którego używasz.

Modernizacja Joomla 1.5 i Joomla 1.0

Wprawdzie Joomla w wersji 1.5 został zbudowany na bazie Joomla 1.0, a Joomla 2.5 na bazie 1.5, ale zmiany unowocześniające były tak duże, że nie istnieje prosta i łatwa ścieżka aktualizacji ani rdzenia Joomla, ani rozszerzeń. Jeśli używasz jeszcze tych wersji , to unowocześnienie do zalecanych wersji wymaga migracji.

Jeśli przy tym nie używasz ostatnich wydań Joomla 1.0 czy Joomla 1.5 przed przeprowadzeniem migracji konieczna będzie ich aktualizacja do wersji Joomla 1.0.15 lub 1.5.26.