--=REKLAMA=--

Portal

Aktualizacje oprogramowania

Z Joomla!WikiPL

Aktualizacje oprogramowania

Jeśli chcesz, aby Twoja witryna była bezpieczna oraz działała sprawnie i wydajnie, dbaj o aktualizowanie oprogramowania - zarówno Joomla!, jak i rozszerzeń. Na tej stronie znajdziesz podstawowe informacje na temat aktualizacji, modernizacji i migracji oraz zestawy odnośników do bardziej szczegółowych opracowań i instrukcji.

Portal aktualizacje.png

Aktualizacje oprogramowania - Joomla! i rozszerzeń

Zanim przystąpisz do aktualizacji Joomla! czy jakiegokolwiek rozszerzenia, musisz wiedzieć, jakiej wersji aktualnie używasz. Jest to szczególnie istotne, gdy zechcesz zmienić wersję główną lub rozwojową na nowszą. Wiesz, co to takiego wersja główna? Wiesz, co to wersja rozwojowa? Już czujesz się niepewnie?

To nie są trudne sprawy, ale musisz się w nich dobrze orientować.

Poniżej znajdziesz spory zestaw uporządkowanych wskazówek. Poświęć chwilę czasu na zaznajomienie się z takimi pojęciami, jak: cykl wydawania i wsparcia, cykl życia programu, wersje CMS Joomla, aktualizacja (ang. update), modernizacja (unowocześnienie, ang. upgrade), migracja, łatka aktualizująca. Zapoznaj się z artykułem Aktualizuj oprogramowanie, aby przemyśleć i wypracować swoje stanowisko w sprawie aktualizacji.

Na początek mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość: począwszy od wersji 1.7 Joomla został wyposażony w komponent aktualizacji i modernizacji dostępny na zapleczu. Dzięki temu komponentowi instalacja uaktualnień zarówno Joomla, jak i wielu rozszerzeń, została radykalnie uproszczona - może nastąpić jednym kliknięciem. Jeśli będziesz pamiętać, by to jedno kliknięcie poprzedzić sporządzeniem kopii witryny (również w prosty sposób za pomocą np. Akeeba Backup, to będziesz mieć wrażenie, że życie administratora Joomla upływa prawie, jak w bajce - nie spotkają Cię niespodzianki, a jeśli już, to naprawdę rzadko.

Procedura aktualizacji

Aktualizacja oprogramowania jest zawsze przedsięwzięciem złożonym, nawet jeśli odbywa się jednym kliknięciem. Jest też przedsięwzięciem ryzykownym - jeśli coś się nie powiedzie, może uszkodzić witrynę i wymusić wyłączenie witryny do czasu naprawy uszkodzenia. Dlatego zawsze warto postępować zgodnie z zalecaną typową procedurą aktualizacji, która obejmuje następujące kroki:

 1. Wykonaj lokalną kopię testową swojej witryny.
 2. Pobierz odpowiedni pakiet łatki aktualizującej.
 3. Zainstaluj łatkę aktualizacyjną w lokalnej, testowej kopii witryny.
 4. Wprowadź, jeśli trzeba, wymagane zmiany w bazie danych w kopii witryny.
 5. Przetestuj to gruntownie.
 6. Sporządź kopię zapasową działającej swojej witryny.
 7. Zainstaluj łatkę aktualizacyjną w witrynie.
 8. Wprowadź, jeśli trzeba, wymagane zmiany w bazie danych działającej witryny.
 9. Wprowadź inne wymagane zmiany
 10. Sprawdź swoją witrynę, by upewnić się, że działa poprawnie.

Aktualizacja rozszerzeń

Aktualizacja rozszerzeń jest równie ważne jak aktualizacja Joomla. Aktualizując rozszerzenia, postępujemy według tej samej typowej procedury, co przy aktualizacji Joomla. Najpierw rozważ, czy na pewno aktualizacja jest konieczna. Jeśli decydujesz się na aktualizację, wykonaj najpierw zapasową kopię witryny za pomocą Akeeba Backup albo metoda klasyczną - ręcznie. Przed przystąpieniem do aktualizacji obowiązkowo zapoznaj się z uwagami i instrukcjami projektanta dotyczącymi pobranego oprogramowania. Poszukaj takich informacji w witrynie projektanta albo w pakiecie instalacyjnym w pliku README.TXT, UPDATE.TXT lub podobnym. Instalację uaktualnienia przetestuj najpierw na lokalnej kopii witryny. Sprawdź nie tylko działanie uaktualnionego rozszerzenia, ale także wszystkich innych elementów witryny. Dopiero po pomyślnym wyniku testów możesz spokojnie instalować uaktualnienie w działającej witrynie (można ją chwilowo wyłączyć, ale zwykle nie jest to konieczne).

Aktualizacje Joomla

Aktualizacja nowych wersji Joomla

Modernizacja przejściowych wersji Joomla

Jeżeli jeszcze używasz przejściowych, niewspieranych już wersji Joomla, modernizacja do najnowszych wydań jest bardziej złożona i zależy od oprogramowania, którego używasz.

Modernizacja Joomla 1.5 i Joomla 1.0

Wprawdzie Joomla w wersji 1.5 został zbudowany na bazie Joomla 1.0, a Joomla 2.5 na bazie 1.5, ale zmiany unowocześniające były tak duże, że nie istnieje prosta i łatwa ścieżka aktualizacji ani rdzenia Joomla, ani rozszerzeń. Jeśli używasz jeszcze tych wersji , to unowocześnienie do zalecanych wersji wymaga migracji.

Jeśli przy tym nie używasz ostatnich wydań Joomla 1.0 czy Joomla 1.5 przed przeprowadzeniem migracji konieczna będzie ich aktualizacja do wersji Joomla 1.0.15 lub 1.5.26.

Zanim dokonasz modernizacji

Unowocześniania najnowszych wydań Joomla z wersji główna.rozwojowa do wersji główna.rozwojowa (ang. major.minor) można dokonać jednym kliknięciem za pomocą wbudowanego komponentu Aktualizacja Joomla. Ale przed unowocześnieniem trzeba wykonać obowiązkowe „zadanie domowe”. Musisz zebrać informacje na temat:

 • zgodności szablonu: Czy Twój obecny szablon będzie działać z nową wersją. Aby uzyskać tę informację, skontaktuj się z twórcą szablonu lub odwiedź witrynę projektanta.
 • zgodność zainstalowanych rozszerzeń: Zrób listę zainstalowanych rozszerzeń, komponentów, modułów i dodatków. Upewnij się, czy będą działać w nowej wersji. Sprawdź, czy projektant udostępnił już kompatybilną wersję albo przynajmniej, czy istnieje podobne rozszerzenie, którym można zastąpić niekompatybilne.
 • czy w szablonie nie zmieniły się pozycje modułów?: Niektórzy projektanci, wydając uaktualnienia swoich szablonów, zmieniają czasem nazwy pozycji modułów, dodają nowe albo zmniejszają ich liczbę.
 • czy można aktualizować witrynę „na żywo” (działającą, widoczną w Internecie)? To trudne pytanie. Aby na nie odpowiedzieć, trzeba się dowiedzieć więcej o aktualizacji, poznać zakres zmian, jakie niesie. Najlepiej najpierw przeprowadzić test np. na serwerze lokalnym, aby upewnić się, że po aktualizacji strona będzie działać poprawnie, a dopiero potem wykonać aktualizację działającej witryny „na żywo”.

Cykl życia programów

Oprogramowanie, niemal jak ludzie - rodzi się, dojrzewa, rozwija, starzeje, umiera. Jako administrator witryny opartej na systemie CMS takim, jak Joomla, musisz zdawać sobie sprawę co to są wersje alfa, beta, RC, stabilne, rozwojowe, przejściowe, itp., jak numerowane jest oprogramowanie i co oznaczają poszczególne elementy numeru wersji, w jakim cyklu Joomla jest wydawany i wspierany. Objaśnienia znajdziesz tutaj:

Mini słownik aktualizacji

 • aktualizacja [update]: instalowanie nowszych, np. poprawionych lub wzbogaconych wersji oprogramowania - Joomla, rozszerzeń;
 • ulepszenie [upgrade]: aktualizacja lub migracja do nowszych wersji oprogramowania wzbogaconych o nowe funkcje, właściwości; inaczej modernizacja, unowocześnienie;
 • migracja: przeniesienie danych w związku ze zmianą oprogramowania lub jego unowocześnieniem w stopniu uniemożliwiającym korzystanie z danych przechowywanych w dotychczas stosowanym formacie;
 • łata aktualizująca [patch]]: poprawka albo uaktualnienie - pojedynczy skrypt lub zwykle zarchiwizowany i spakowany pakiet plików zawierający skrypty aktualizujące pliki oprogramowania i niekiedy także bazę danych; rolę łatki aktualizującej może też spełniać pakiet instalacyjny nowszej wersji oprogramowania.
Ikona informacja.png
 Informacja

 Określenia aktualizacja i ulepszenie (update i upgrade) stosowane są zamiennie. Aktualizacja i ulepszenie (modernizacja) są do siebie rzeczywiście bardzo podobne, ale trzeba zwrócić baczną uwagę na szczegóły aktualizacji. Słów ulepszenie, modernizacja czy unowocześnienie używamy zwykle, by podkreślić, że aktualizacja wzbogaca oprogramowanie o nowe funkcje. W przypadku Joomla modernizacją nazywamy uaktualnienie z wersji głównej.rozwojowej do wyższej wersji głównej.rozwojowej, np. z wersji np. 2.5 do 3.0 albo z wersji 3.0 do wersji 3.1.


Przyłącz się

Potrzebujemy Cię - w tym albo innym projekcie. Portal Aktualizacje oprogramowania nie ma dotychczas swoich opiekunów - może to jest właśnie zadanie dla Ciebie?

Zgłoś się na stronie dyskusji do pomocy w prowadzeniu tego portalu. Wykaż, że Tobie również zależy na rozwoju Joomla!. Daj z siebie, co potrafisz i tyle, ile możesz.

Dokumentacja Joomla! jest tworzona i aktualizowana wspólnym wysiłkiem społeczności. Bez zaangażowania i wkładu Społeczności nasza Biblioteka stanie się z czasem bezużyteczna. Każdy może się włączyć do pracy nad utrzymaniem i rozwojem Biblioteki. Ty również. Nie musisz być ekspertem Joomla!. Możesz pomóc nawet, jeśli dopiero zaczynasz z Joomla!.

Nota o portalu

Materiały udostępnione w portalu Bezpieczeństwo są tłumaczeniami publikacji udostępnionych na warunkach JEDL w portalu Updating, Upgrading, & Migrating Versions na oficjalnej stronie dokumentacji Joomla lub oryginalnymi opracowaniami ich autorów.

Zespół redakcyjny

Więcej artykułów związanych z aktualizacją oprogramowania

Lista wszystkich artykułów przypisanych do kategorii Aktualizacje