--=REKLAMA=--

Pomoc25

Witryna Pulpit

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Streszczenie

Pulpit jest pierwszą – startową – stroną zaplecza administracyjnego, widoczną zaraz po zalogowaniu się. Zawiera skróty do najczęściej wykorzystywanych funkcji Joomla! oraz moduły z aktualnymi informacjami o stanie Joomla! i innymi treściami umieszczonymi dynamicznie. Stronę tę nazywamy również panelem startowym, panelem kontrolnym, panelem administracyjnym albo stroną główną administratora.

Dostęp

Aby przejść na pulpit z dowolnego miejsca zaplecza, wybierz z menu nawigacyjnego pozycję Witryna/Pulpit [Site/Control Panel].

Przegląd możliwości administratora

Tutaj administratorzy rozpoczynają swoją pracę. Z pulpitu można przejść natychmiast do tworzenia nowego artykułu lub zarządzania artykułami i kategoriami artykułów oraz rozpoczynać inne działania – projektowanie menu, konfigurowanie witryny, zarządzanie kontami użytkowników, językami witryny i zaplecza, mediami, itd.

Zdjęcie ekranu Pulpit w Joomla 2.5

Standardowy pulpit zawiera następujące elementy:

 • główne menu nawigacyjne: spis treści zaplecza administracyjnego – zestaw odnośników umożliwiający surfowanie po zapleczu, a także – w opcji Pomoc – szybki dostęp do witryn z informacjami przydatnymi dla administratorów,
 • ikony skrótów: zestaw przycisków szybkiego dostępu do najczęściej potrzebnych funkcji administracyjnych,
 • karty modułów: zestaw kart z informacjami statystycznymi, kanałem informacyjnym witryny projektanta, itp.
 • pasek stanu: zestaw informacji o bieżącej sytuacji: wiadomościach w skrytce pocztowej, liczbie zalogowanych użytkowników oraz odnośniki do podglądu witryny, raportu o stanie gotowości do publikacji treści wielojęzycznych, wylogowania się z zaplecza.

Ikony skrótów

Głównym elementem pulpitu administratora są ikony skrótów – kolekcja przycisków zapewniających szybki dostęp jednym kliknięciem myszy do najczęściej używanych funkcji administracyjnych. Za pomocą ikon skrótów możesz szybko przystąpić do napisania nowego artykułu, przejrzeć listę artykułów, kategorii, użytkowników, rozpocząć konfigurację witryny, itp. Liczba udostępnionych przycisków zależy od uprawnień zalogowanego operatora. Liczba dostępnych ikon skrótów zależy od uprawnień zalogowanego administratora. Super użytkownicy dysponują standardowo kompletem 14 przycisków:


 • Utwórz artykuł [Add New Article]: otwiera stronę, na której można stworzyć nowy artykuł.
 • Artykuły [Article Manager]: otwiera stronę przeglądu artykułów, na której można je porządkować, dodawać, usuwać, kopiować, przenosić, archiwizować, publikować, wycofywać z publikacji oraz konfigurować.
 • Kategorie [Category Manager]: otwiera stronę przeglądu kategorii, na której można je przeglądać, porządkować, dodawać, kopiować, przenosić, usuwać, publikować bądź zatrzymywać publikację.
 • Media [Media Manager]: otwiera stronę biblioteki mediów, na której można przeglądać pliki graficzne, multimediów i innych dokumentów, przesyłać pliki na serwer, usuwać zbędne, tworzyć i usuwać foldery, konfigurować komponent.
 • Menu [Menu Manager]: otwiera stronę projektanta pozycji menu, na której można przeglądać istniejące menu, tworzyć nowe pozycje, zmieniać ich właściwości, usuwać, kopiować i przenosić istniejące pozycje do innych menu.
 • Użytkownicy [User Manager]: otwiera stronę przeglądu kont użytkowników, na której można je przeglądać, dodawać, usuwać, poprawiać dane oraz przejść na strony przeglądów grup użytkowników i poziomów dostępu.
 • Moduły [Module Manager]: otwiera stronę przeglądu modułów, na której zarządzamy modułami umieszczonymi w witrynie i na zapleczu Joomla!.
 • Rozszerzenia [Extension Manager]: otwiera stronę instalatora rozszerzeń, która umożliwia instalowanie i usuwanie rozszerzeń, aktualizację Joomla! i rozszerzeń, wykrywanie rozszerzeń nie w pełni zainstalowanych
 • Języki [Language Manager]: otwiera stronę przeglądu języków, na której można zarządzać zainstalowanymi językami i ustawiać domyślne języki interfejsu witryny i zaplecza, definiować języki treści witryny wielojęzycznej, nadpisywać tłumaczenia etykiet i komunikatów językowych.
 • Konfiguracja [Global Configuration]: otwiera stronę edytora konfiguracji globalnej, na której można dostosować ogólne ustawienia witryny, systemu, serwera i prawa dostępu.
 • Szablony [Template Manager]: otwiera stronę przeglądu stylów szablonów, na której można decydować o wyglądzie witryny, wybierając domyślne szablony i style, a także dokonywać modyfikacji w zainstalowanych szablonach.
 • Twój profil [Edit profile]: otwiera stronę, na której aktualnie zalogowany operator systemu może zmienić szczegóły swojego profilu, np. wybrany edytor, serwer pomocy, język witryny, dane logowania.
 • Stan aktualizacji Joomla! [Joomla! Update Status]: informuje o dostępności aktualizacji Joomla!. Gdy aktualizacja jest dostępna, przycisk łączy z komponentem umożliwiającym aktualizację oprogramowania jednym kliknięciem.
 • Stan aktualizacji rozszerzeń [Extension Update Status]: informuje o dostępności aktualizacji zainstalowanych rozszerzeń! (tych, w których zaimplementowano tę właściwość. Gdy jakieś aktualizacje są dostępna, przycisk łączy z instalatorem, który umożliwia aktualizację rozszerzenia jednym kliknięciem.

Porady

 • Skorzystaj z przycisku Utwórz artykuł, aby szybko otworzyć stronę edytora artykułów i stworzyć nowy artykuł.
 • Kliknij zakładki Ostatnio dodane artykuły oraz Popularne, aby zobaczyć, które strony witryny ostatnio uległy zmianie tudzież, jakie materiały były najczęściej przeglądane przez odwiedzających.
 • Wszystkie opcje udostępniane przez ikony skrótu są również dostępne z rozwijalnego górnego menu zaplecza.

Pokrewne tematy pomocy i inne zasoby

Zapoznaj się z rozdziałami:

Pokrewne tematy pomocy i inne zasoby

 • Jak nawigować po zapleczu – Moduły zaplecza: Menu zaplecza