--=REKLAMA=--

Pomoc25

Użytkownicy Notatki

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Notatki o użytkownikach

Dostęp

Aby uzyskać dostęp do strony Notatki o użytkownikach, można:

 • kliknąć na pulpicie ikonę skrótu Użytkownicy, a następnie wybrać z menu lokalnego kartę Notatki o użytkownikach albo
 • wybierz z rozwijalnego menu zaplecza pozycję Użytkownicy > Notatki o użytkownikach

Opis

Ekran Notatki o użytkownikach jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla typu menedżer. Służy do zarządzania notatkami o użytkownikach.

Notatki o użytkownikach to informacje, które można przypisać zarejestrowanym użytkownikom witryny Joomla. Mogą to być np. notatki o "wykroczeniach" lub "trudnych" użytkownikach, itp.

Zdjęcie ekranu

Strona zarządzania uwagami o użytkownikach

Nawigacja lokalna

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej wyszukiwarki znajduje się menu lokalne z trzema odnośnikami:

Nawigacja lokalna na stronie przeglądu poziomów dostępu

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się tabela z listą wszystkich artykułów. Posługiwanie się długimi listami ułatwiają narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania.

Informacje w tabeli

 • Użytkownik [User]: Nazwa użytkownika.
 • Temat [Subject]: Temat notatki o użytkowniku.
 • Kategoria [Category]: Kategoria, do której została przypisana ta notatka.
 • Status [Status]: Stan publikacji notatki: Opublikowana, Nieopublikowana, Zarchiwizowana, Wyrzucona.
 • Data utworzenia [Review date]: Data, w której notatkę utworzono..
 • ID [ID]: Unikalny numer identyfikacyjny, nadawany automatycznie przez Joomla!. Jest używany przez system, nie można go zmienić. Gdy tworzona jest nowa pozycja, w tym polu wyświetlany jest numer 0, a dopiero po zapisaniu nowej pozycji przypisywany jest faktyczny numer.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik na stronie przeglądu użytkowników


Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Utwórz [New]: rozpoczyna tworzenie nowej pozycji, np. menu, kategorii, artykułu, konta użytkownika, przenosi na stronę edytora własności pozycji. Naciśnij tę ikonę, aby stworzyć nową pozycję - artykuł, kategorię, konto użytkownika, odnośnik w menu.
 • Dostosuj [Edit]: rozpoczyna tryb edycji - wprowadzania zmian do artykułu, przenosi na stronę edytora własności artykułu. Jeśli zaznaczysz więcej niż jeden artykuł, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej pozycji. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć jej tytuł w wykazie.
 • Opublikuj [Publish]: powoduje opublikowanie jednej lub wielu pozycji, czyli czyni je widocznymi na witrynie. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, które chcesz udostępnić internautom i kliknij ten przycisk.
 • Wycofaj [Unpublish]: zatrzymuje publikację zaznaczonych pozycji. Zaznacz pola wyboru obok nazw pozycji, których publikację chcesz zakończyć lub wstrzymać chwilowo i kliknij ten przycisk.
 • Archiwizuj [Archive]: przenosi zaznaczone artykuły do Archiwum. Zaznacz pole wyboru przy tytułach artykułów, które chcesz umieścić w archiwum i naciśnij ten przycisk. Zarchiwizowane artykuły są nadal widoczne w przeglądzie artykułów na zapleczu. Mogą też być udostępniane w witrynie za pomocą pozycji menu typu Przegląd archiwum. Dopóki są oznaczone jako archiwalne, nie można ich publikować na innych stronach ani poprawiać.
 • Odblokuj [Check-in]: Usuwa blokadę, umożliwiając modyfikowanie pozycji. Zaznacz zablokowane pozycje, które chcesz redagować i naciśnij tę ikonę. Uwaga: Bądź ostrożny - pozycja może być zablokowana dlatego, że aktualnie ktoś inny ją modyfikuje.
 • Kosz [Trash]: usuwa tymczasowo zaznaczony element, umieszczając go w Koszu. Pozycje przeniesione do Kosza można odzyskać lub usunąć na trwałe.
 • Opcje [Options]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację komponentu Artykuły. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.