--=REKLAMA=--

Pomoc25

Użytkownicy Grupy użytkowników

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Użytkownicy: Grupy użytkowników

Dostęp

Aby się dostać na stronę Użytkownicy: Grupy użytkowników z pulpitu, klikamy ikonę skrótu Użytkownicy, a następnie wybieramy odnośnik Grupy [Groups] z menu lokalnego albo - z dowolnej strony zaplecza - wybieramy z rozwijalnego menu zaplecza pozycję Użytkownicy > Grupy [Users/Groups].

Opis

Ekran Użytkownicy: Grupy użytkowników jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Służy do zarządzania grupami użytkowników. Można tutaj przeglądać listę grup użytkowników, tworzyć nowe grupy, zmieniać własności i usuwać istniejące grupy użytkowników.

Co to są grupy użytkowników?

Grupy użytkowników umożliwiają zarządzanie prawami użytkowników do przeglądania zasobów witryny oraz wykonywania operacji związanych z umieszczaniem treści i konfigurowaniem ustawień.

Standardowo Joomla! dostarczany jest z ograniczonym zestawem podstawowych grup użytkowników, dostosowanym do najczęstszych potrzeb. Zestaw ten obejmuje najszerszą grupę "wszyscy", w niej grupy z dostępem tylko od strony witryny - zarejestrowani, autorzy, redaktorzy i wydawcy - oraz grupy z dostępem także od strony zaplecza: operatorzy, administratorzy, superużytkownicy.

Ten podstawowy zestaw grup administratorzy witryn Joomla! mogą swobodnie modyfikować - tworzyć nowe grupy, usuwać istniejące, zmieniać im przypisanie do grupy nadrzędnej.

Zdjęcie ekranu

Strona Użytkownicy: Przegląd grup

Nawigacja lokalna

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej wyszukiwarki znajduje się menu lokalne z trzema odnośnikami:

Menu lokalne na stronie przeglądu grup użytkowników

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się tabela z listą wszystkich grup użytkowników. Posługiwanie się dłuższymi wykazami ułatwia filtr wyszukiwarki.

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich grupach. Dostępne są tutaj następujące kolumny:

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Dostosuj, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że konto użytkownika może być aktualnie modyfikowane przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował konto. Wstrzymaj się z edycją konta, dopóki edytuje je inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat w rozdziale Witryna sekcję Konserwacja - Odblokowanie.
 • Tytuł grupy [Group Title]: nazwa grupy.
 • Użytkowników [Users in Group]: liczba użytkowników w grupie.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla!. Numeru identyfikacyjnego nie można zmienić.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik na stronie przeglądu grup użytkowników

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Utwórz [New]: rozpoczyna tworzenie nowej pozycji - artykułu, kategorii, konta użytkownika, doniesienia, itp. Przenosi na stronę edytora właściwości pozycji. Naciśnij tę ikonę, aby utworzyć nowy artykuł, nową kategorię, nowe konto użytkownika, nową reklamę, itp.
 • Dostosuj [Edit]: rozpoczyna tryb edycji, czyli wprowadzania zmian, przenosi na stronę edytora właściwości pozycji - artykułu, kategorii, konta użytkownika, doniesienia, reklamy, itp. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną pozycję, zostanie otwarty edytor właściwości pierwszej zaznaczonej. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć tytuł lub nazwę pozycji w wykazie.
 • Usuń [Delete]: usuwa zaznaczone pozycje. Zaznacz pola wyboru obok nazw lub tytułów pozycji, które chcesz usunąć i naciśnij tę ikonę.
Pamiętaj, że jeśli będziesz usuwać grupę, do której są przypisani użytkownicy, utracą oni uprawnienia, jakie posiadała ta grupa. Zalecane jest, aby przed usunięciem grupy usunąć z niej wszystkich użytkowników.
Uwaga: Przycisk Usuń działa nieco inaczej niż przycisk Kosz [Trash]. Pozycje przeniesione do Kosza można przywrócić (odzyskać).
 • Opcje [Options]: umożliwia globalną konfigurację komponentu. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Wyszukiwanie

Nad lewym narożnikiem tabeli znajduje się lokalna wyszukiwarka grup według nazwy.

Filtr tytułów na stronie przeglądu grup użytkowników

Wpisz fragment albo całą nazwę grupy, którą chcesz znaleźć i naciśnij przycisk Znajdź. Na liście pozostaną jedynie grupy, które zawierają w tytule ciąg znaków, wpisany w polu wyszukiwania. Aby wrócić do pełnej listy, należy kliknąć przycisk Wyczyść.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

Poniżej dolnej krawędzi tabeli z wykazem dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz paskiem nawigacyjnym i paginacją, gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

 • Pokaż [Display #]: ogranicznik liczby pozycji. Umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie.
 • Pasek nawigacyjny: gdy na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona opcją wybraną w filtrze liczby pozycji, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski - numery stron oraz odnośniki Start, Poprz., Nast., Koniec.
  • Start [Start]: Kliknij, aby przejść do pierwszej strony.
  • Poprz. [Prev]: Kliknij, aby przejść do poprzedniej strony.
  • Numery stron: Kliknij, aby przejść do żądanej strony.
  • Dalej [Next]: Kliknij, aby przejść do następnej strony.
  • Koniec [End]: Kliknij, aby przejść do ostatniej strony.
 • Paginacja: po prawej stronie paska nawigacyjnego znajduje się informacja wskazująca, która strona i spośród ilu jest aktualnie wyświetlana.

Pamiętaj, że w przypadku dużej liczby pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą omówionych wcześniej filtrów powyżej listy.

Porada

 • Kliknij nazwę grupy, jeśli chcesz edytować jej własności.

Tematy pokrewne