--=REKLAMA=--

Pomoc25

Rozszerzenia Zarządzanie modułami zaplecza Popularne

Z Joomla!WikiPL

Moduł zaplecza: Popularne

Moduł zaplecza Popularne artykuły [Popular Articles] wyświetla listę odnośników do najczęściej przeglądanych artykułów, datę ich publikacji i liczbę odsłon. Moduł jest widoczny w kartotece modułów na stronie startowej zaplecza (Witryna › Pulpit). Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

Przykład zastosowania modułu Popularne Artykuły

Moduł Popularne artykuły jest podobny do modułu witryny Popularne artykuły, ale - podobnie jak moduł zaplecza Nowe artykuły ma ciekawe i atrakcyjne dla administratorów własności.

Ustawienia modułu

W module Popularne artykuły można skonfigurować kilka opcji podstawowych i rozszerzonych.

Opcje podstawowe

Opcje podstawowe w konfiguracji modułu zaplecza Popularne artykuły

 • Liczba artykułów [Count]: decyduje o liczbie odnośników wyświetlanych w module. Standardowo 5.
 • Kategorie [Category]:.określa, z jakiej kategorii będą wybierane artykuły. Zaznacz wybraną kategorię albo opcję każda kategoria (powinno być: Wszystkie kategorie)
 • Autorzy [Authors]: filtr ograniczający grono autorów, których artykuły zostaną umieszczone w module. Uwzględnia, kto z użytkowników jest zalogowany na zapleczu. Wybierz z listy rozwijalnej jedną z opcji:
  • wszystkich autorów [Anyone]: w module zostaną umieszczone łącza do najnowszych artykułów bez względu na to, kto jest ich autorem.
  • tylko moje [Added or modified by Me]: w module zostaną umieszczone łącza do najnowszych artykułów dodanych albo poprawianych przez zalogowanego użytkownika.
  • tylko innych autorów [Not added or modified by me]: w module zostaną umieszczone łącza do najnowszych artykułów dodanych albo poprawianych przez innych użytkowników niż użytkownik zalogowany.

Opcje rozszerzone

Opcje rozszerzone umożliwiają zmianę domyślnego wyglądu modułu oraz modyfikację globalnych ustawień pamięci podręcznej.

Opcje rozszerzone w konfiguracji modułu zaplecza Popularne artykuły

 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonie zaplecza).
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS odpowiednich deklaracji. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej. W przypadku modułu Popularne artykuły dostępna jest tylko jedna opcja: Nie przechowuj w pamięci podręcznej. Ustawienia tego zmienić nie można.
 • Tytuł automatycznie [Automatic title]: Ustaw Tak, jeśli chcesz automatycznie tłumaczyć tytuł modułu. Pozostaw Nie, jeśli chcesz wyświetlać tytuł ustalony w Szczegółach modułu.

W opcji Tytuł automatycznie tkwi niezwykle atrakcyjna dla administratorów tajemnica modułu. Jeśli ustawisz Tak, tytuł modułu będzie zależny od ustawień opcji podstawowych i może brzmieć np.:

 • Popularne artykuły
 • 5 moich popularnych artykułów
 • Artykuły ostatnio poprawiane przeze mnie
 • 10 popularnych artykułów - nie moich (w kategorii: Nazwa kategorii)

Jak tę własność wykorzystać w pracy administratorów?

Można utworzyć np. dwie kopie modułu. W jednej prezentować tylko artykuły utworzone przez zalogowanego użytkownika, a w drugim tylko utworzone przez innych użytkowników. Dzięki temu administrator zalogowany na zapleczu będzie dysponować przydatną statystyką popularnych artykułów z podziałem na artykuły własnego autorstwa i autorstwa innych.

Powiązania

Moduł wyświetlany jest tylko na stronie startowej zaplecza administracyjnego w specjalnej pozycji cpanel, Można wyobrazić sobie umieszczenie modułu na innych stronach zaplecza, ale wymagałoby to modyfikacji szablonu nieuzasadnionej rzeczywistą potrzebą.

Pozycja cpanel zadeklarowana jest w plikach cpanel.php domyślnych szablonów administracyjnych Joomla!.

Moduł Popularne artykuły jest powiązany z komponentami Artykuły (com_content) i Kategorie artykułów (com_categories). Korzysta z informacji zapisywanych w bazie danych przez te komponenty.

W tabeli #__extensions bazy danych Joomla moduł zameldowany jest pod nazwą systemową mod_popular.

Modyfikacja plików modułu

Pliki modułu znajdują się w katalogu znajdują się w katalogu administrator/modules/ mod_popular. Jeśli chcesz zmodyfikować wygląd modułu, skorzystaj z technologii alternatywnych układów, skopiuj do folderu /html/mod_popular w swoim szablonie zaplecza plik default.php, zmień nazwę pliku (nazwa nie może zawierać znaków podkreślenia) i dokonaj w nim odpowiednich modyfikacji.