--=REKLAMA=--

Pomoc25

Rozszerzenia Zarządzanie modułami zaplecza Pasek stanu

Z Joomla!WikiPL

Moduł zaplecza: Pasek stanu

Moduł zaplecza Pasek stanu [User status] wyświetla zestaw przydatnych dla zalogowanego użytkownika informacji i odnośników. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

Przykładowe zastosowanie modułu Pasek stanu

Domyślnie w Pasku Stanu umieszczone są odnośniki Pokaż witrynę i Wyloguj, liczba wiadomości w skrytce pocztowej oraz liczby użytkowników zalogowanych w witrynie i na zapleczu. Wyświetlanie informacji o liczbie zalogowanych i liczbie wiadomości można wyłączyć w ustawieniach modułu.

Moduł umieszczony standardowo jest na wszystkich stronach zaplecza w pozycji status znajdującej się po prawej stronie górnego menu nawigacyjnego.

Ustawienia modułu

W module Pasek stanu można skonfigurować kilka opcji podstawowych i rozszerzonych.

Opcje podstawowe w konfiguracji modułu zaplecza Pasek stanu

  • Zalogowanych w witrynie [Show logged in users]: decyduje o wyświetlaniu liczby osób zalogowanych aktualnie w witrynie. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
  • Zalogowanych na zapleczu [Show logged-in backend users]: decyduje o wyświetlaniu liczby osób zalogowanych aktualnie na zapleczu. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
  • Pokaż wiadomości [Show messages]: decyduje o wyświetlaniu liczby wiadomości, jaką zalogowany użytkownik posiada w skrytce pocztowej. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.

Opcje rozszerzone

Opcje rozszerzone umożliwiają zmianę domyślnego wyglądu modułu oraz modyfikację globalnych ustawień pamięci podręcznej.

Opcje rozszerzone w konfiguracji modułu zaplecza Pasek stanu

  • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonie zaplecza).
  • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS odpowiednich deklaracji. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
  • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej. W przypadku modułu Pasek stanu dostępna jest tylko jedna opcja: Nie przechowuj w pamięci podręcznej. Ustawienia tego zmienić nie można.

Powiązania

W tabeli #__extensions bazy danych Joomla! moduł zameldowany jest pod nazwą systemową mod_status.

Pliki modułu znajdują się w katalogu znajdują się w katalogu administrator/modules/mod_status. Jeśli chcesz zmodyfikować wygląd modułu, skorzystaj z technologii alternatywnych układów, skopiuj do folderu /html/mod_status w swoim szablonie zaplecza plik default.php i dokonaj w nim odpowiednich modyfikacji.