--=REKLAMA=--

Pomoc25

Rozszerzenia Zarządzanie modułami zaplecza Menu zaplecza

Z Joomla!WikiPL

Moduł Zaplecza: Menu zaplecza

Moduł Menu zaplecza' [Administrator Menu] wyświetla główne menu nawigacyjne zaplecza. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

Przykład zastosowania modułu Menu zaplecza

Moduł Menu zaplecza umieszczony jest na każdej stronie zaplecza administracyjnego w pozycji szablonu nazwanej menu. Moduł musi być włączony, aby można nawigować po stronach zaplecza. W odróżnieniu od modułu Logowanie, którego wycofać z publikacji za pomocą narzędzi zaplecza nie można, wycofanie z publikacji modułu Menu zaplecza bądź wyrzucenie tego menu do Kosza skutecznie pozbawi nas możliwości poruszania się po zapleczu. Aby naprawić stworzony w ten sposób problem, potrzebna będzie modyfikacja rekordu w bazie danych.

Ustawienia modułu

W module Menu zaplecza można skonfigurować kilka opcji rozszerzonych.

Opcje rozszerzone

Opcje rozszerzone umożliwiają zmianę domyślnego wyglądu modułu oraz modyfikację globalnych ustawień pamięci podręcznej.

XXIII?10. Opcje rozszerzone w konfiguracji modułu zaplecza Menu zaplecza

  • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonie zaplecza).
  • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS odpowiednich deklaracji. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
  • Dodaj skróty [Add New Shortcuts]: umożliwia dodanie w menu pozycji typu "utwórz" (konto użytkownika, grupę, poziom dostępu, pozycję menu, artykuł, kategorię, kontakt, zakładkę, itd.). Wybierz z listy jedną z opcji Pokaż lub Ukryj.
  • Menu Pomoc [Help Menu]: decyduje o wyświetlaniu w menu pozycji Pomoc i podrzędnych, zawierających łącza do przydatnych administratorom stron - forum, dokumentacji i innych. Wybierz z listy jedną z opcji Pokaż lub Ukryj.
  • Własne Forum Wsparcia [Custom Support Forum]: umożliwia umieszczenie w menu Pomoc łącza do innego niż Oficjalne Forum Wsparcia użytkowników Joomla!. Wpisz np. adres polskiego forum użytkowników: www.forum.joomla.pl.
  • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej. W przypadku modułu Menu zaplecza dostępna jest tylko jedna opcja: Nie przechowuj w pamięci podręcznej. Ustawienia tego zmienić nie można.

Powiązania

Moduł Menu zaplecza nie jest powiązany z Projektantem pozycji menu, jak to się dzieje w przypadku modułu Menu witryny. Nie można dodawać odnośników do Menu zaplecza za pomocą Projektanta menu. Są one zadeklarowane w skryptach modułu.

W tabeli #__extensions bazy danych Joomla! moduł zameldowany jest pod nazwą systemową mod_menu.

Modyfikacja plików modułu

Pliki modułu znajdują się w katalogu znajdują się w katalogu administrator/modules/ mod_menu. Jeśli chcesz umieścić w menu niestandardowe pozycje, skorzystaj z technologii alternatywnych układów, skopiuj do folderu html/mod_menu w swoim szablonie zaplecza plik default.php oraz default_enabled. Zmień nazwy plików (nazwa pliku głównego nie może zawierać znaków podkreślenia) i dokonaj w nich odpowiednich modyfikacji.

Porady

  • Jeśli przypadkowo wycofasz moduł Menu zaplecza z publikacji albo wyrzucisz go do kosza, przywrócenie menu będzie wymagało interwencji w bazie danych. Połącz się z bazą danych za pomocą programu phpMyAdmin lub innego i odszukaj tabelę #__modules, a w niej moduł typu menu. W tabeli są dwa moduły tego typu - moduł obsługujący menu w witrynie i moduł obsługujący menu zaplecza. Interesujący nas moduł menu zaplecza ma w kolumnie client wartość 1. Sprawdź, czy rzeczywiście w kolumnie published w wierszu modułu znajduje się wartość 0 lub -2. Jeśli tak, oznacza to, że moduł został wycofany z publikacji lub umieszczony w Koszu. Wyedytuj ten wiersz tabeli, odszukaj pole published i wstaw do niego wartość 1. Następnie zapisz poprawiony rekord, klikając przycisk Wykonaj. Od tego momentu menu powinno z powrotem pojawić na stronach zaplecza.
  • Aby umieścić wśród pozycji menu inną, niestandardową pozycję, wyedytuj plik default_enabled.php z katalogu /administrator/modules/mod_menu/tmpl i dodaj na przykład za ostatnim elementem (przed wierszem $menu->getParent();) kod według poniższego wzoru:
 $menu->addChild(
 new JMenuNode(JText::_('MOD_MENU_POLSKIE_CENTRUM_JOOMLA), 'http://www.joomla.pl', 'class:help-community', false, '_blank')
 );

Aby nie stracić swojej zmiany w wyniku aktualizacji Joomla, skorzystaj z techniki alternatywnych ukladów, stwórz w katalogu html używanego szablonu zaplecza folder mod_menu i umieść w nim zmodyfikowany plik.

Następnie w pliku językowym pl-PL.mod_menu.ini z zestawu plików obsługujących zaplecze dodaj deklarację stałej językowej MOD_MENU_POLSKIE_CENTRUM_JOOMLA, np.

MOD_MENU_POLSKIE_CENTRUM_JOOMLA="Polskie Centrum Joomla"