--=REKLAMA=--

Pomoc25

Rozszerzenia Zarządzanie modułami zaplecza Ikony skrótu

Z Joomla!WikiPL

Moduł zaplecza: Ikony skrótów

Moduł Ikony skrótów [Quick Icons] wyświetla za stronie startowej zaplecza (Witryna › Pulpit) przyciski umożliwiające szybki dostęp do najważniejszych, często używanych funkcji administracyjnych. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

Moduł zaplecza Ikony skrótów

Ikony skrótów są głównym elementem strony startowej zaplecza. Strona ta nazywana jest pulpitem albo panelem kontrolnym. Domyślna liczba ikon zależy od uprawnień zalogowanego użytkownika. Główny administrator i administratorzy mają standardowo do dyspozycji 12 ikon. Operatorzy nie mają dostępu do przycisku Konfiguracja.

W domyślnej instalacji Joomla! opublikowano tylko jedną instancję modułu Ikony skrótów.

Ustawienia modułu

W module Ikony skrótów możliwa jest konfiguracja pięciu opcji rozszerzonych.

Opcje rozszerzone

Opcje rozszerzone umożliwiają zmianę domyślnego wyglądu modułu oraz modyfikację globalnych ustawień pamięci podręcznej.

Opcje rozszerzone w konfiguracji modułu zaplecza Ikony skrótów

  • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonie zaplecza).
  • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS odpowiednich deklaracji. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
  • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Witryna › Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
  • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w sekundach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny. Standardowo: 900 s (15 minut).
  • Tytuł automatycznie [Automatic title]: w konfiguracji modułu Ikony skrótów dodano tę opcję niepotrzebnie, jej ustawienie nie ma żadnego wpływu na działanie modułu.

Przyciski i możliwe działania

Poniżej znajduje się lista standardowych ikon skrótów i zwięzłe objaśnienie ich funkcji:

Ikona Odnośnik Odnośnik ang. Przeznaczenie
Plik:J25 ikona skrotu utworz artykul.png Utwórz artykuł Add New Article otwiera okno edycji artykułu. Kliknij ten przycisk, aby rozpocząć tworzenie nowego artykułu.
Plik:J25 ikona skrotu artykuly.png Artykuły Article Manager otwiera stronę z wykazem wszystkich artykułów (przegląd artykułów). Kliknij ten przycisk, aby porządkować artykuły, dodawać nowe, redagować lub usuwać istniejące, skonfigurować ustawienia globalne artykułów.
Plik:J25 ikona skrotu katregorie.png Kategorie Category Manager otwiera stronę z wykazem kategorii artykułów. Kliknij ten przycisk, jeśli chcesz tworzyć nowe kategorie, dostosować własności istniejących kategorii, usuwać istniejące kategorie artykułów.
Plik:J25 ikona skrotu media.png Media Media Manager otwiera stronę biblioteki mediów. Kliknij ten przycisk, aby wczytać do biblioteki pliki z dokumentami - grafiką, tekstami, arkuszami kalkulacyjnymi, multimediami lub porządkować zbiory w bibliotece mediów.
Plik:J25 ikona skrotu menu.png Menu Menu Manager otwiera stronę projektanta menu. Kliknij ten przycisk, aby stworzyć nowe menu (zestaw odnośników) lub nowe pozycje w istniejących menu, kopiować istniejące pozycje menu, zmieniać ich własności, usuwać, konfigurować globalne ustawienia menu.
Plik:J25 ikona skrotu uzytkownicy.png Użytkownicy User Manager otwiera stronę z wykazem zarejestrowanych użytkowników. Można z niej przejść również na strony z przeglądem grup użytkowników, przeglądem poziomów dostępu oraz stronę Korespondencja. Kliknij ten przycisk, aby dodać nowe konto użytkownika, poprawiać istniejące dane, usuwać z bazy dane użytkowników, zarządzać poziomami dostępu i grupami użytkowników, konfigurować uprawnienia, wysyłać pocztę do użytkowników
Plik:J25 ikona skrotu moduly.png Moduły Module Manager otwiera stronę przeglądu modułów witryny, z której można przejść także na stronę przeglądu modułów zaplecza. Kliknij tę ikonę, jeśli chcesz zarządzać modułami - tworzyć nowe, usuwać istniejące, konfigurować je, publikować, wycofywać z publikacji, zmieniać położenie na stronach witryny, przypisanie do pozycji menu.
Plik:J25 ikona skrotu rozszerzenia.png Rozszerzenia Extension Manager otwiera stronę instalatora rozszerzeń. Można z niej przejść na strony: Aktualizacja, Zarządzanie (rozszerzeniami), Wykrywanie (niedokończonych instalacji), Ostrzeżenia Kliknij tę ikonę, jeśli chcesz zainstalować lub odinstalować komponent, moduł, dodatek, szablon, język albo zaktualizować Joomla!
Plik:J25 ikona skrotu jezyki.png Języki Language Manager otwiera stronę przeglądu zainstalowanych języków witryny, z której można przejść na strony przeglądu zainstalowanych języków zaplecza oraz stronę Języki treści, niezbędną do konfiguracji witryny wielojęzycznej. Kliknij ten przycisk, aby ustalić domyślny język etykiet i komunikatów ekranowych witryny i zaplecza, dodać i skonfigurować nowe języki treści, skonfigurować uprawnienia do zarządzania językami.
Plik:J25 ikona skrotu konfiguracja.png Konfiguracja Global Configuration otwiera okno edycji globalnych ustawień witryny. Kliknij ten przycisk, gdy chcesz modyfikować domyślne ustawienia witryny. Prawo dokonywania zmian konfiguracji witryny ma tylko główny administrator.
Plik:J25 ikona skrotu szablony.png Szablony Template Manager otwiera stronę przeglądu stylów szablonów, z której można się dostać na stronę menedżera szablonów. Kliknij ten przycisk, gdy chcesz wymienić aktualny domyślne i przypisane do stron style szablonów na inne, stworzyć nowy styl, dostosować wygląd szablonu do swoich potrzeb.
Plik:J25 ikona skrotu twoj profil.png Twój profil Edit profile otwiera stronę edytora profilu zalogowanego użytkownika. Kliknij tę ikonę, jeśli chcesz zmienić ustawienia swojego profilu - hasło, domyślny język witryny lub zaplecza, domyślny edytor, domyślny styl szablonu, dane adresowe itp.

Powiązania

Moduł Ikony skrótów wyświetlany jest na pulpicie w pozycji icon, występującej tylko w szablonie panelu kontrolnego. Pozycja icon zadeklarowana jest w plikach cpanel.php domyślnych szablonów administracyjnych Joomla!.

W tabeli #__extensions bazy danych Joomla! moduł zameldowany jest pod nazwą systemową mod_quickicon.

Modyfikacja plików modułu

Pliki modułu znajdują się w katalogu administrator/modules/mod_quickicon. Jeśli chcesz zmodyfikować wygląd modułu, skorzystaj z technologii alternatywnych układów, skopiuj do folderu html/mod_quickicon w swoim szablonie zaplecza plik default.php, zmień nazwę pliku (nazwa nie może zawierać znaków podkreślenia) i dokonaj w nim odpowiednich modyfikacji.