--=REKLAMA=--

Pomoc25

Rozszerzenia Zarządzanie modułami zaplecza Doniesienia

Z Joomla!WikiPL

Moduł zaplecza: Doniesienia

Moduł zaplecza Doniesienia [Feed display] wyświetla nagłówki wiadomości ze wskazanego w adresie kanału informacyjnego. Jest to taki sam moduł, jak moduł witryny Doniesienia opisany na stronie Moduły witryny. Przykład wykorzystania modułu Doniesienia na zapleczu przedstawia poniższa ilustracja.

Przykład wykorzystania modułu zaplecza Doniesienia

Ustawienia modułu

Moduł zaplecza Doniesienia ma podobny zestaw parametrów, jak moduł witryny:

Opcje podstawowe

W zestawie opcji podstawowych konieczne jest określenie adresu źródła, z którego moduł ma pobierać wiadomości. Pozostałe ustawienia nie wymagają zmian.

Opcje podstawowe w konfiguracji modułu zaplecza

 • Adres źródła [Feed URL]: adres internetowy kanału informacyjnego, z którego chcesz pobierać wiadomości. - Przejdź do witryny udostępniającej kanał informacyjny, skopiuj odnośnik znajdujący się pod obrazkiem RSS i wklej go do tego pola. Np. adres aktualności Zespołu ds. Bezpieczeństwa: http://feeds.joomla.org/JoomlaSecurityNews
 • Kanał RTL [RTL Feed]: wskazuje na kanał informacyjny z witryny w języku z kierunkiem pisma od prawej do lewej. zmień domyślne ustawienie, jeśli to konieczne.
 • Tytuł [Feed Title]: decyduje o wyświetlaniu tytułu doniesień. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Opis kanału [Feed Description]: decyduje o wyświetlaniu tekstu opisu witryny udostępniającej informacje. Treść opisu ustalana jest przez witrynę udostępniającą wiadomości. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Grafika [Image]: decyduje o wyświetlaniu obrazu ilustrującego źródło danych. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Doniesień [Items]: liczba wyświetlanych wiadomości. Wpisz, ile wiadomości pobranych ze źródła chcesz pokazać. Jeśli ta liczba będzie większa, niż ilość wiadomości pobranych przez moduł, pokazanych zostanie tylko tyle pozycji, ile zostało pobranych ze źródła.
 • Skróty [Item Description]: decyduje, czy wyświetlać w module pierwsze słowa - skrót, opis każdej wiadomości (liczbę słów określasz poniżej).
 • Liczba słów [Word Count]: maksymalna liczba słów wyświetlanych w skrócie wiadomości (opisie). Wpisz 0, aby wyświetlać cały tekst publikowany przez witrynę udostępniającą wiadomości.

Opcje rozszerzone

Opcje rozszerzone umożliwiają zmianę domyślnego wyglądu modułu oraz modyfikację globalnych ustawień pamięci podręcznej.

XXIII?5. Opcje rozszerzone w konfiguracji modułu zaplecza Doniesienia

 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonie zaplecza).
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS odpowiednich deklaracji. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Witryna › Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w sekundach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny. Standardowo: 900 s (15 minut).

Powiązania

Moduł wyświetlany jest tylko na stronie startowej zaplecza administracyjnego w specjalnej pozycji cpanel, Można wyobrazić sobie umieszczenie modułu na innych stronach zaplecza, ale wymagałoby to modyfikacji szablonu nieuzasadnionej rzeczywistą potrzebą.

Pozycja cpanel zadeklarowana jest w plikach cpanel.php domyślnych szablonów administracyjnych Joomla!.

W tabeli #__extensions bazy danych Joomla! moduł zameldowany jest pod nazwą systemową mod_feed.

Modyfikacja plików modułu

Pliki modułu znajdują się w katalogu administrator/modules/mod_feed. Jeśli chcesz zmodyfikować wygląd modułu, skorzystaj z technologii alternatywnych układów, skopiuj do folderu html/mod_feed w swoim szablonie zaplecza plik default.php, zmień nazwę pliku (nazwa nie może zawierać znaków podkreślenia) i dokonaj w nim odpowiednich modyfikacji.

Umieszczanie modułu na stronie

Aby umieścić moduł Doniesienia na stronie startowej zaplecza administracyjnego, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do części administracyjnej o najmniej jako administrator.
 2. Z głównego menu zaplecza wywołaj stronę Rozszerzenia › Moduły, a następnie przejdź na stronę przeglądu modułów zaplecza, korzystając z filtru Witryna › Zaplecze (pierwszy z lewej).
 3. W przyborniku kliknij ikonę Utwórz, aby przejść na stronę umożliwiającą wybór typu modułu, który chcesz umieścić na stronie.
 4. Na liście wyboru typu kliknij nazwę Doniesienia, by rozpocząć konfigurację modułu.
 5. Skonfiguruj podstawowe dane modułu w sekcji Szczegóły:
  • Wpisz tytuł modułu. Jest wymagany. Np. Bezpieczny Joomla!
  • Opcję Pokaż tytuł pozostaw bez zmian. W przypadku modułów zaplecza ustawienie publikowanych na kartach harmonijki na stronie startowej ustawienie to nie ma wpływu na wyświetlanie tytułu. Tytuł jest zresztą niezbędny jako odnośnik odsłaniający kartę modułu.
  • Ustal położenie modułu w pozycji cpanel.
  • Zdecyduj, czy włączyć moduł (opublikować).
  • Opcje Poziom dostępu pozostaw bez zmian. Poziomy dostępu dotyczą uprawnień do przeglądania treści w witrynie. Na zapleczu nie są używane.
  • Możesz określić kolejność wyświetlania modułu. Domyślnie nowo tworzone moduły wyświetlane są jako ostatnie. Aby ustalić inną kolejność, kliknij najpierw w przyborniku ikonę Zapisz. W efekcie na liście rozwijalnej Porządek powinny się pojawić tytuły umieszczonych w tej pozycji modułów. Zaznacz tytuł modułu, za którym chcesz umieścić tworzony moduł. Jeśli ta metoda nie przyniesie spodziewanego efektu, kolejność modułów można zmienić na stronie przeglądu modułów.
 6. Dostosuj domyślne opcje modułu do swoich potrzeb:
  • wpisz adres źródła wiadomości, np. adres aktualności Zespołu ds. Bezpieczeństwa http://feeds.joomla.org/JoomlaSecurityNews
  • ustal koniecznie ilość doniesień, np. 3,
  • pozostałe opcje możesz pozostawić bez zmian.
 7. Aby zachować ustawienia, kliknij w przyborniku ikonę Zapisz.

Porada

 • Aby uzyskać adres kanału informacyjnego, przejdź na stronę internetową, umożliwiającą pobieranie nagłówków wiadomości w formacie RSS lub Atom (w pasku adresu takiej strony zobaczysz ikonę RSS), odszukaj na stronie ikonę RSS, umieść nad nią wskaźnik myszki, kliknij prawy przycisk i wybierz pozycję: Kopiuj adres odnośnika.
 • Moduł Doniesienia pobiera informacje z zewnętrznego źródła, co może wydłużać czas wczytywania interfejsu zaplecza administracyjnego. Jeśli wczytywanie strony startowej zaplecza trwa zbyt długo, rozważ wyłączenie modułu Doniesienia.