--=REKLAMA=--

Pomoc25

Rozszerzenia Języki Nadpisywanie tłumaczeń Edycja

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Rozszerzenia Języki: Nadpisywanie tłumaczeń - Utwórz/Dostosuj

Ekran Nadpisywanie tłumaczeń - Utwórz/Dostosuj jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla 2.5 typu edytor. Służy do tworzenia i korygowania własnych tłumaczeń oryginalnych etykiet i komunikatow ekranowych.

Dostęp

Przejdź na stronę zarządzania tłumaczeniami. Aby dodać nowe tłumaczenie napisu, kliknij w przyborniku przycisk Utworz. Aby skorygować istniejace tłumaczenie, kliknij stałą jezykowa (klucz tlumaczenia) albo zaznacz obok pole wyboru i kliknij przycisk Dostosuj w przyborniku.

W tym miejscu można dodać nowy język Override String lub edytować już istniejące.

Opis

Na tej stronie mozna dodać nowe, własne tłumaczenie etykiety lub komunikatu ekranowego, by zastąpić nim oryginalne tłumaczenie, albo skorygować istniejące juz własne tłumaczenie.

Strona edytora tłumaczeń

Szczegóły

Szczegóły i opcje

  • Stała-klucz [Constant]: Klucz napisu, który chcesz zastąpić. Każda etykieta i tekst komunikatu ekranowego w witrynie jest identyfikowany przez konkretną stałą językową, używaną do definiowania wartości zamiennych. Jeśli nie znasz odpowiedniej stałej językowej, możesz znaleźć jej tekst za pomocą wyszukiwarki po prawej stronie. Gdy klikniesz pożądany wynik wyszukiwania, stała językowa zostanie automatycznie wpisana do formularza.
  • Tekst [Text]: Tutaj wpisujesz tekst, którym chcesz zastąpić oryginalny tekst tłumaczenia. Zwróć uwagę, że możesz się spotkać z ciągiem parametryzowanym, zawierającym miejsca na dane, które są wstawiane przed wysłaniem treści do przeglądarki. W miejscach tych znajdują się znaki-wypełniacze (np. %s, %d lub %1$s). Pamiętaj, by pozostawić je w odpowiednich miejscach.
  • Język [Language]: Znacznik języka, dla którego przygotowywane jest tłumaczenie zastępcze. Znacznik ustawiany jest automatycznie przez Joomla na podstawie filtru użytego na stronie zarządzania tłumaczeniami.
  • Lokalizacja [Location']]: Wskazuje, dla którego z klientów - witryny czy zaplecza - tworzone jest tłumaczenie.
  • Plik [File]: Ściezka do pliku, w którym zapisywane są nowe tlumaczenia etykiet i komunikatow.

Wyszukiwarka tekstów do zmiany

Ciąg językowy składa się z dwóch części: konkretnej stałej językowej (klucza) i jej wartości (tłumaczenia). Przykładowo, typowy łańcuch znaków, jaki można znaleźć w pliku językowym wygląda tak:

COM_CONTENT_READ_MORE="Czytaj więcej: "

'COM_CONTENT_READ_MORE' to stała (klucz), a 'Czytaj więcej: ' to wartość (tłumaczenie).

Aby utworzyć tłumaczenie nadpisujące, musisz użyć określonej stałej językowej. Stałą językową (klucz) lub wartość, którą chcesz nadpisać, możesz znaleźć za pomocą zamieszczonej po prawej stronie wyszukiwarki.

Gdy klikniesz pożądany wynik wyszukiwania, poprawna stała językowa zostanie automatycznie wpisana do formularza obok.


Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

  • Zapisz [Save]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora.
Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy – użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
  • Zapisz i zamknij [Save & Close]: zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora.
  • Anuluj: umożliwia rezygnację z tworzenia nowego elementu albo poprawiania danych i ustawień istniejącej pozycji, przerywa pracę w edytorze bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania, przenosi na stronę przeglądu pozycji, odblokowuje edytowany element.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie własności elementu sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
  • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.