--=REKLAMA=--

Pomoc25

Rozszerzenia Instalacje Baza danych

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Ekran Instalacje › Baza danych jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla!. Służy do sprawdzania poprawności struktury bazy danych i naprawiania wykrytych błędów.

Dostęp

Wybierz z rozwijalnego menu zaplecza pozycję Rozszerzenia › Instalacje [Extensions › Extension Manager], a następnie z menu lokalnego kartę Baza danych [Database].

Opis

Ekran ten sprawdza, czy struktura tabel bazy danych (zwana też schematem) jest aktualna i umożliwia automatyczna naprawę wykrytych usterek.

Podczas normalnej aktualizacji wersji Joomla zmiany struktury tabel w bazie danych wykonywane są automatycznie, aby dostosować strukturę tabel do wymagań instalowanej wersji. Gdy aktualizacja wykonywana jest ręcznie lub jakaś część automatycznej aktualizacji nie powiedzie się, struktura bazy nie jest zgodna z instrukcjami w plikach Joomla. W takim przypadku na ekranie pojawi się lista problemów. Zwykle można je wszystkie rozwiązać, korzystając z przycisku Napraw znajdującego się w przyborniku.

Widok ekranu, gdy baza danych jest aktualna:

J25 instalacje baza danych.png

Widok ekranu, gdy struktura bazy danych jest nieaktualna:

670px


Nawigacja lokalna

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z siedmioma odnośnikami:

Menu lokalne na stronie Baza danych w instalatorze rozszerzeń


Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

  • Napraw [Fix]: Program ten spróbuje rozwiązać wszelkie problemy ze strukturą tabel wykryte w bazie danych. Użycie tego przycisku uruchamia skrypty uaktualniające schemat bazy danych (znajdujące się w katalogu administrator/components/com_admin/sql/updates), które nie zostaly uruchomione podczas aktualizacji wydania. Następnie ponownie sprawdza, czy baza danych jest aktualna. Jeśli operacja się nie powiedzie, zostanie wyświetlony stosowny komunikat.
  • Opcje [Options]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację Instalatora. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.
  • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Porady

  • W przypadku wystąpienia problemów podczas aktualizacji, należy skorzystać z narzędzi dostępnych na tej stronie, aby sprawdzić, czy poprawnie została zaktualizowana baza danych.
  • Zaleca się, aby do aktualizowania rozszerzeń korzystać ze strony Instalacje: Aktualizacje. Dzięki temu zmiany w bazie danych będą dokonywane automatycznie.

Tematy pokrewne