--=REKLAMA=--

Pomoc25

Menu Projektant menu Edycja

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Projektant menu: Utwórz - Dostosuj

Dostęp

Strona jest dostępna po wybraniu z rozwijalnego menu zaplecza pozycji Menu > Utwórz menu albo za pomocą opcji w przyborniku menu na stronie Projektant menu.

Aby stworzyć nowe menu, kliknij w przyborniku przycisk Utwórz. Aby zmodyfikować szczegóły menu stworzonego wcześniej, zaznacz pole wyboru przy nazwie menu i naciśnij w przyborniku ikonę Dostosuj.

Ikona informacja.png
 Informacja

 We wcześniejszych wydaniach Joomla! można było w tym celu nacisnąć nazwę menu w wykazie. W Joomla 2.5 tytuł menu w wykazie jest odnośnikiem do strony z pozycjami utworzonymi w tym menu.


Opis

Ekran Projektant menu: Utwórz - Dostosuj jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla typu edytor. Służy do tworzenia nowych i dostosowywania istniejących menu.

Zależnie od wykonywanej czynności strona nosi tytuł Projektant menu: Utwórz menu albo Projektant menu: Zmiana danych. Ustalasz tutaj podstawowe własności zakładanego lub istniejącego menu.

Zdjęcie ekranu

Projektant menu: Pola formularza tworzącego menu

Szczegóły menu

 • Tytuł [Title]: napis oznaczający i określający menu, sygnalizuje jego temat, treść lub zadanie. Wpisz dowolny wyraz lub wyrażenie. Tytuł menu widoczny jest tylko na stronach zaplecza.
 • Typ menu [Menu type]: unikalne jednowyrazowe oznaczenie menu, jest identyfikatorem odróżniającym menu od innych. Wpisz dowolny ciąg znaków bez spacji, np. menuglowne, menuuzytkownika, dolne, gorne.
 • Opis [Description]: zwięzła charakterystyka roli menu, widziana tylko przez administratorów w edytorze menu. Wpisz dowolny tekst.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik na stronie Projektanta menu

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Zapisz [Save]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora.
Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy – użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zapisz i zamknij [Save & Close]: zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora.
 • Zapisz i nowe [Save & New]: kończy edycję pozycji zapisując dane i przygotowuje edytor do stworzenia nowej pozycji.
 • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z tworzenia nowej pozycji albo poprawiania jej treści lub ustawień, przerywa pracę w edytorze bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania, przenosi na stronę przeglądu pozycji, odblokowuje edytowany element.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie właściwości pozycji sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Porady

 • Gdy ustawisz wskaźnik myszki nad ikonką z literą i umieszczoną obok pola tekstowego, zobaczysz informację objaśniającą.
 • To dobry pomysł, aby tytuł opisywał menu, sygnalizował jego zawartość. Tytuł wykorzystywany jest tylko jako odnośnik w rozwijalnym menu zaplecza.
 • Dobrym zwyczajem jest również wypełnienie pola Opis [Description] informacją charakteryzującą menu, np. Główny spis treści, Dodatkowe dolne menu nawigacyjne, itp.
 • Kiedy nazywasz typ nowego menu, używaj jedynie znaków alfabetu łacińskiego i cyfr, bez spacji. Możesz także użyć łączników i znaku dolnego podkreślenia. Dobrą praktyką jest używanie w nazwach menu jedynie małych liter (a-z) oraz znaków podkreślenia (_). Znaki specyficzne np. dla języka polskiego - 'ą', 'ę', 'ć' mogą powodować problemy, dlatego zaleca się, by ich w nazwach typu menu nie stosować. Przeczytaj również uwagę w dymku pomocy podręcznej.
 • Nazwa Typ menu [Menu Type] identyfikuje je w kodzie Joomla!, dlatego musi być niepowtarzalna i jednoznaczna.
 • Nazwa mainmenu używana jest zwyczajowo na oznaczenie głównego menu witryny, a nazwa usermenu na oznaczenie menu użytkownika.

Tematy pokrewne