--=REKLAMA=--

Pomoc25

Menu Pozycja menu Wyszukiwanie Lista wyników wyszukiwania

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Układ typu Lista wyników wyszukiwania

W części okna z typami pozycji menu zatytułowanej Wyszukiwanie mamy skromny wybór, bo jedynym typem pozycji jest Lista wyników wyszukiwania. Układ ten jest wykorzystywany automatycznie przez system do wyświetlania wyników wyszukiwania. Pozycję tego typu umieszczamy również niekiedy w menu, aby udostępnić użytkownikom bezpośredni odnośnik do strony ze wzbogaconymi opcjami filtrowania wyszukiwania.

Przykład strony przedstawiono poniżej.

Przykład układu strony typu Lista wyników wyszukiwania

Opcje wyszukiwania

Pierwsza z kart zawierających opcje pozycji menu nosi tytuł Opcje wyszukiwania.

Opcje wyszukiwania


 • Szukany tekst [Search text]: można określić domyślny szukany tekst. Wpisz np. słowo Joomla!.

Opcje podstawowe

Na kolejnej karcie można skonfigurować kilka opcji podstawowych:

Opcje podstawowe pozycji menu typu Lista wyników wyszukiwania

 • Zakres wyszukiwania [Use Search Areas]: decyduje o wyświetlaniu pól wyboru zakresu wyszukiwania, które umożliwiają użytkownikom ograniczenie wyszukiwania do dowolnej kombinacji z zakresu: artykuły, sekcje i kategorie artykułów, kanały RSS, kontakty, zakładki. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Data utworzenia [Show Created Date]: decyduje o wyświetlaniu w wynikach wyszukiwania daty utworzenia artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
Uwaga: Prawdopodobnie opcja nie działa poprawnie.
 • Opcje wyszukiwania. Znajdź materiały zawierające [Saved search options. Search for]: decyduje o ustawieniu reguł wyszukiwania domyślnego tekstu. Nie ma wpływu na reguły wyszukiwania słów i fraz zadanych przez użytkowników. Zaznacz jedną z możliwości: Wszystkie słowa [All words], Dowolne słowo [Any words], Dokładne wyrażenie [Exact phrase]
 • Uporządkowanie wyników [Results ordering]: umożliwia określenie kryterium uporządkowania wyników. Wybierz jedną z opcji: Najpierw najnowsze,

Najpierw starsze, Od najpopularniejszych, Alfabetycznie, Kategoriami.

Opcje pozycji menu

Na karcie Opcje pozycji menu można skonfigurować cztery opcje:

Karta Opcje artykułu


 • Atrybut title w łączu [Link Title Attribute]: opcjonalnie można umieścić tu zwięzły opis łącza, który zostanie dodany w kodzie HTML jako wartość atrybutu title znacznika kotwicy. Treść opisu będzie wyświetlana w dymku, gdy użytkownik umieści kursor myszki nad odnośnikiem w menu.
 • Klasa CSS łącza [Link CSS Style]: nazwa klasy stylu CSS, którym chcesz formatować łącze do tej pozycji menu.
 • Grafika w menu [Link Image]: umożliwia wybór pliku z grafiką, która może być wyświetlana jako odnośnik w menu albo obok tytułu pozycji menu.
 • Dodaj tytuł menu [Add menu title]: jeśli dodano grafikę w menu, dodaje obok grafiki tytuł pozycji menu. Domyślnie Tak.

Opcje wyglądu strony

Na karcie Opcje wyglądu strony ustawiamy cztery poniższe opcje:

Karta Opcje artykułu


 • Tytuł strony dla przeglądarki [Browser Page title]: tytuł, który będzie wyświetlany na pasku przeglądarki. Jeśli puste, wyświetlany będzie tekst tytułu pozycji menu.
 • Pokaż nagłówek strony [Show Page Heading]: decyduje o wyświetlaniu tytułu strony przeznaczonego dla przeglądarki w nagłówku strony. Jeśli tytuł strony nie zostanie określony, Joomla wykorzysta tytuł pozycji menu. Nagłówek strony jest zwykle obejmowany znacznikiem H1, ale zależy to od zastosowanego szablonu.
 • Nagłówek strony [Page Heading]: opcjonalnie można zastąpić tekst tytułu przeznaczonego dla przeglądarek innym tekstem, który zostanie umieszczony w nagłówku stron. Wpisz tutaj tekst tytułu.
 • Klasa CSS strony [Page Class]: zdefiniowana w arkuszu stylów klasa CSS, która zostanie zastosowana do formatowania wyglądu tej strony. Wpisz nazwę klasy - zostanie ona dopisana automatycznie do kluczowych elementów HTML na tej stronie.

Opcje metadanych

Na karcie Opcje metadanych konfigurujemy poniższe opcje:

Karta Opcje artykułu


 • Opis - streszczenie [Meta Description]: zwięzłe i atrakcyjne przedstawienie treści strony (ok. 155 znaków), które będzie wyświetlane przez w wynikach wyszukiwania.
 • Słowa kluczowe [Meta Keywords]: zestaw słów lub wyrażeń sygnalizujących treść strony. Wyrażenia obejmuj apostrofami.
 • Wyszukiwarki [Robots]: instrukcje dla wyszukiwarek nakazujące indeksowanie bądź pomijanie stron. Wybierz jedną z opcji:
  • Indeksuj strony i indeksuj wskazywane przez odsyłacze: odpowiednik wartości: index, follow lub all;
  • Indeksuj, nie indeksuj wskazywanych przez odsyłacze: odpowiednik wartości: index, nofollow;
  • Nie indeksuj stron, ale indeksuj wskazywane przez odsyłacze: odpowiednik wartości: noindex, follow lub all;
  • Nie indeksuj, nie indeksuj wskazywanych przez odsyłacze: odpowiednik wartości: noindex, nofollow lub none;
 • Bezpieczeństwo: zdecyduj, czy strony będą otwierane w trybie bezpiecznym - przez SSL (protokół https://). Wybierz jedną z opcji: Włącz, Wyłącz albo Ignoruj.