--=REKLAMA=--

Pomoc25

Menu Pozycja menu Łącza systemowe Separator

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Separator

Wykorzystywany jako przerywnik w przypadku menu z dużą ilością pozycji. Umieszcza w menu przerywnik np. między grupami pozycji menu, stworzony ze zwykłego tekstu albo myślników, znaków alfanumerycznych. Separator nie jest łączem!

Przykład pozycji menu typu Separator

Opcje pozycji menu

W przypadku separatora można skonfigurować 2 opcje pozycji menu:

Karta Opcje pozycji menu


  • Grafika w menu [Link Image]: umożliwia wybór pliku z grafiką, która może być wyświetlana jako odnośnik w menu albo obok tytułu pozycji menu.
  • Dodaj tytuł menu [Add menu title]: jeśli dodano grafikę w menu, dodaje obok grafiki tytuł pozycji menu. Domyślnie Tak.