--=REKLAMA=--

Pomoc25

Menu Pozycja menu Łącza systemowe Alias

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Alias

Tworzy duplikat pozycji istniejącej już w innym menu. Przyjmuje ustawienia macierzystej pozycji. Umożliwia dodanie identycznych pozycji w różnych menu bez powtarzania czynności konfiguracyjnych.

Przykład pozycji menu typu alias

Wymagane ustawienia

W przypadku łącza typu Alias można skonfigurować 1 opcję pozycji menu:

Karta Wymagane ustawienia


  • Pozycja menu [Menu Item]: wskazuje pozycję menu, do której prowadzi konfigurowany alias. Wybierz pozycję menu z listy rozwijalnej.