--=REKLAMA=--

Pomoc25

Komponenty Powiadomienia Wiadomości

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Powiadomienia: Wiadomości - Zarządzanie

Ekran Powiadomienia: Wiadomości - Zarządzanie jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Wyświetla listę powiadomień, umożliwia konfigurację globalną komponentu Powiadomienia.

Dostęp

Z menu nawigacyjnego zaplecza wybierz pozycję Komponenty > Powiadomienia [Components/Messaging].

Opis

Ekran prywatnych wiadomości pozwala Ci wysyłać powiadomienia do innych użytkowników posiadających dostęp do zaplecza. Możesz czytać, pisać, wysyłać i kasować powiadomienia umieszczone tutaj. Ponadto możesz także zarządzać ustawieniami powiadomień oraz opcjami grupowymi.

XIII?1. Przegląd wiadomości na stronie Powiadomienia

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się tabela z listą wszystkich wiadomości. Posługiwanie się długimi listami ułatwiają narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania.

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich powiadomieniach. Dostępne są tutaj następujące kolumny:

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Kosz, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Utwórz, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Temat [Subject]: temat powiadomienia. Kliknij na niego aby otworzyć powiadomienie w celu przeczytania. To spowoduje otwarcie ekranu Powiadomienia Czytaj, gdzie możesz przeczytać, odpowiedzieć lub usunąć powiadomienie.
 • Przeczytane [Read] : zielony znacznik oznacza że powiadomienie zostało przeczytane, czerwony, że jeszcze nie przeczytano danego powiadomienia.
 • Od [From] : nadawca powiadomienia.
 • Data [Date] : data i czas wysłania powiadomienia.

Nawigacja, wyszukiwanie i filtry

Nawigacja lokalna

W lewej części ekranu, tuż pod tytułem strony, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z dwoma łączami:

XIII?2. Menu lokalne na stronie menedżera kontaktów

 • Utwórz powiadomienie [New Private Messages]: naciśnij ten odnośnik, aby napisać i wysłać nową wiadomość (przejść na stronę Powiadomienia: Napisz)
 • Powiadomienia [Messages]: na stronie Powiadomienia: Wiadomości odnośnik jest nieaktywny.

Wyszukiwanie

XIII?3. Filtr tytułów na stronie Powiadomienia

Nad lewym narożnikiem tabeli znajduje się lokalna wyszukiwarka wiadomości według nazwy. Wpisz fragment albo cały tytuł, który chcesz znaleźć i naciśnij przycisk Znajdź. Na liście pozostaną jedynie te wiadomości, które zawierają w tytule ciąg znaków wpisany w polu wyszukiwania. Na przykład "ooml" pasuje do wszystkich, zawierających słowo Joomla. Aby wrócić do pełnej listy, należy kliknąć przycisk Wyczyść.

Filtrowanie

W górnej części po prawej stronie nad tabelą możemy skorzystać z rozwijalnej listy, określającej kryteria filtrowania wiadomości:

XIII?4. Filtr stanu na stronie Powiadomienia

 • Wybierz status [Select State]: filtruje listę wyświetlanych pozycji, z rozwijalnej listy pozycji wybierz jeden ze stanów publikacji: Przeczytane [Read], Nieczytane [Unread], Wyrzucone do Kosza [Trash].

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

XIII?5. Przybornik na stronie Powiadomienia

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Utwórz [New]: rozpoczyna tworzenie nowego powiadomienia, przenosi na stronę edytora powiadomień. Naciśnij tę ikonę, aby napisać nowe powiadomienie. Zostanie otwarte okno Komponenty: Powiadomienia/Napisz
 • Przeczytane [Mark As Read]: zaznacz pole wyboru przy wybranych wiadomościach i kliknij tę ikonę, aby oznaczyć powiadomienia jako przeczytane.
 • Nieczytane [Mark As Unread]: zaznacz pole wyboru przy wybranych wiadomościach i kliknij tę ikonę, aby oznaczyć powiadomienia jako nieprzeczytane.
 • Kosz [Trash]: usuwa tymczasowo zaznaczony element, umieszczając go w koszu. Pozycje przeniesione do kosza można odzyskać lub usunąć na trwałe.
 • Ustawienia [My Settings]: otwiera w nakładce okno, umożliwiające konfigurację skrzynki odbiorczej, omówioną poniżej.
 • Opcje [Options]: umożliwia globalną konfigurację komponentu Powiadomienia. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki opisane w dalszej części rozdziału.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Ustawienia

Po kliknięciu przycisku Ustawienia pojawi się ekran konfiguracji skrzynki pocztowej:

XIII?6. Okno konfiguracji skrzynki pocztowej użytkownika posiadającego dostęp do zaplecza

Konfiguracja skrytki pocztowej obejmuje ustawienie trzech parametrów:

 • Zablokuj skrzynkę [Lock Inbox]: umożliwia wyłączenie bądź włączenie obsługi poczty administratorów. Domyślnie obsługa poczty administratorów jest uruchomiona. Pozostaw Nie, jeśli chcesz korzystać z tej funkcjonalności Joomla! Jeśli pracujesz z niewielką grupą administratorów, możesz spokojnie zrezygnować z wewnętrznego systemu powiadamiania. Jeśli jednak zespół administratorów jest wieloosobowy, włączenie tej funkcji znacznie usprawnia komunikację. Typowe ustawienie: Nie.
 • Powiadamiaj [Mail me on new Message]: wybór opcji Tak sprawia, że na adres poczty elektronicznej konfigurującego ustawienia użytkownika będą przesyłane powiadomienia o nowych wiadomościach. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie. Typowe ustawienie: Nie.
 • Usuwaj po dniach [Auto Purge Messages]: określa częstotliwość automatycznego opróżniania zawartości skrytki pocztowej. Wpisz ilość dni. Domyślnie - 7.

Opcje. Konfiguracja globalna komponentu

W ustawieniach globalnych komponentu Powiadomienia możemy skonfigurować tylko uprawnienia użytkowników. Każdy z operatorów może ponadto skonfigurować ustawienia własnej skrytki pocztowej.

XIII?13. Konfiguracja globalna komponentu Powiadomienia - karta Uprawnienia

Zakładki w rozwijalnym (harmonijkowym) zestawie z lewej strony reprezentują grupy użytkowników zdefiniowane w Twoim Joomla!. Kliknięcie zakładki rozwija po prawej stronie kartę, na której widoczne są aktualne ustawienia uprawnień wybranej grupy do określonego działania. Można je przeglądać i modyfikować.

Karta podzielona jest na trzy części: Działanie, Wybierz nowe ustawienia oraz Wyliczone ustawienia.

Działania

W części Działania [Actions] wyszczególnione są czynności, do których możesz określać uprawnienia aktualnie wybranej grupy. W przypadku komponentu Powiadomienia ustawiamy uprawnienia do 2 rodzajów działań: konfigurowanie i dostęp do komponentu.

 • Konfigurowanie [Configure]: prawo użytkowników z konfigurowanej grupy do dokonywania zmian w globalnych ustawieniach komponentu.
 • Dostęp do komponentu [Access Component]: prawo użytkowników z konfigurowanej grupy do przeglądania pozycji w komponencie Powiadomienia.

Nowe ustawienia

W części Wybierz nowe ustawienia [Select New Setting] przy każdym działaniu znajduje się rozwijalna lista wyboru, zawierająca kilka możliwości. Jeśli chcesz ustalić nowe ustawienie, wybierz je z listy, a po ustawieniu uprawnień do każdego z działań, kliknij przycisk Zapisz, aby odświeżyć wartości wyświetlane w kolumnie Wyliczone ustawienia. Wybierz jedną z opcji.

 • Dziedziczone [Inherited]: uprawnienie będzie przejęte z ustawień wyższego poziomu - konfiguracji globalnej lub komponentu albo z ustawień grupy nadrzędnej bądź kategorii nadrzędnej, jeśli istnieje.
 • Dozwolone [Allowed]: grupa będzie w stanie wykonywać konfigurowane działanie, ale w przypadku konfliktu z ustawieniem wyższego poziomu - konfiguracją globalną lub komponentu, ustawieniami grupy nadrzędnej bądź kategorii nadrzędnej, nowe ustawienie uprawnienia nie zmieni ustawienia wyższego poziomu, a konflikt zostanie oznaczony w obliczonych ustawieniach jako Zabronione (zablokowane).
 • Zabronione [Denied]: grupa nie będzie mogła wykonywać określonego działania bez względu na ustawienia wyższego poziomu - konfigurację globalną lub komponentu, ustawienia nadrzędnej grupy czy nadrzędnej kategorii.

Ustawienia wyliczone

Efekt zapisanych ustawień widoczny jest na karcie każdej grupy użytkowników w kolumnie Wyliczone ustawienia.

 • Wyliczone ustawienia [Calculated Setting]: rzeczywiste uprawnienia przeglądanej aktualnie lub konfigurowanej grupy użytkowników. Jeśli dokonywano jakiejkolwiek modyfikacji uprawnień, to rzeczywiste uprawnienia zostaną wyliczone dopiero po zapisaniu nowych ustawień. Zdarzająca się czasem wartość Niedozwolone (blokada) oznacza, że wykonywanie czynności jest niedozwolone, ponieważ ustalono tak na "wyższym poziomie" konfiguracji, np. w opcjach komponentu albo dla kategorii nadrzędnej.

Porady

 • Standardowo do tej opcji mają dostęp tylko osoby z grupy superużytkownicy. Administratorzy i operatorzy opcjonalnie uzyskują dostęp do prywatnych wiadomości tylko za pomocą modułu zaplecza Masz wiadomość [Unread Messages]. Korzystając z opcji uprawnień można nadać konkretne uprawnionych innym użytkownikom.
 • Możesz przywrócić wiadomości usunięte do kosza. Wystarczy wybrać wiadomości, które chcesz przywrócić za pomocą pola wyboru obok danej wiadomości, a następnie kliknąć przycisk Zaznacz jako nieprzeczytane na pasku narzędzi.
Uwaga: oznaczenia Przeczytane - Nieprzeczytane nie są wstawiane automatycznie

Pokrewne tematy