--=REKLAMA=--

Pomoc25

Komponenty Powiadomienia Czytaj

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Powiadomienia: Czytaj

Ekran Powiadomienia: Czytaj jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu informator. Umożliwia zapoznanie się z otrzymanym powiadomieniem i udzielenie respondentowi odpowiedzi.

Dostęp

Z rozwijalnego menu zaplecza administracyjnego wybierz pozycję Komponenty > Powiadomienia > Czytaj [Components > Messaging > Read Private Messages], a następnie naciśnij temat jednej z otrzymanych wiadomości. Alternatywnie możesz kliknąć odnośnik Wiadomości w pasku stanu użytkownika, w prawym górnym rogu ekranu.

Opis

Na tej stronie przeglądamy otrzymane wiadomości i odpowiadamy na nie. W Joomla 1.5 bezpośrednio z tego miejsca można było także usuwać powiadomienia ze skrytki.

Strona Czytaj umożliwiająca zapoznanie się z otrzymanymi powiadomieniami


Szczegóły

  • Od [From]: użytkownik - nadawca wiadomości.
  • Wysłane [Posted]: data wysłania wiadomości.
  • Temat [Subject]: sygnalizuje sprawę, której dotyczy wiadomość.
  • Wiadomość [Message]: treść wiadomości

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

XIII?8. Przybornik na stronie Powiadomienia: Czytaj

Poniżej objaśniamy znaczenie przycisków:

  • Odpowiedz [Reply]: umożliwia odpowiedź. Więcej informacji na stronie Powiadomienia: Napisz wiadomość.
  • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z tworzenia nowego elementu albo poprawiania danych i ustawień istniejącej pozycji, kończy pracę edytora własności elementu bez zapisywania zmian wprowadzonych od momentu poprzedniej operacji zapisywania. Przenosi do listy elementów. Odblokowuje modyfikowany element do edycji przez innych.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie własności modyfikowanego elementu sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zastosuj, anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
  • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Nawigacja, lokalna

W lewej części ekranu, tuż pod tytułem strony, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z dwoma łączami:

XIII?9. Menu lokalne na stronie menedżera kontaktów

  • Utwórz powiadomienie [New Private Messages]: naciśnij ten odnośnik, aby napisać i wysłać nową wiadomość (przejść na stronę Powiadomienia: Napisz)
  • Powiadomienia [Messages]: naciśnij ten odnośnik, aby przejść na stronę Powiadomienia: Wiadomości.

Porady

  • W standardowej instalacji Joomla do tej opcji mają dostęp tylko osoby z grupy Superużytkownicy. Administratorzy i operatorzy uzyskują dostęp do prywatnych wiadomości tylko za pomocą modułu zaplecza Pasek stanu' [Status].

Tematy pokrewne