--=REKLAMA=--

Pomoc25

Artykuły Artykuły Opcje

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 2.5
Pełna lista

Menu witryna


Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły witryny - Rodzaje modułów

Moduły zaplecza - Rodzaje modułów

Opcje - konfiguracja globalna artykułów

Po naciśnięciu w przybornika ikony Opcje' [Options] w dodatkowym oknie nakładki wyświetlany jest edytor konfiguracji globalnej artykułów z ośmioma kartami. Uwaga: większość opcji widocznych na kartach nakładki można nadpisać ustawieniami dla każdej kategorii artykułów, każdej pozycji menu typu "Lista artykułów w kategorii", pozycji menu typu "Pojedynczy artykuł".

Przybornik

W prawym górnym rogu okna modalnego znajdują się trzy przyciski:

Pasek narzędziowy w oknie modalnym Opcje Ich działanie jest następujące:

 • Zapisz [Save]: zapamiętuje nowe ustawienia, zamyka okno.
 • Zastosuj [Apply]: zapamiętuje nowe ustawienia, nie zamyka okna, umożliwia kontynuowanie konfiguracji.
 • Anuluj [Cancel]: nie zapamiętuje zmian dokonanych od momentu poprzedniego zapisywania, zamyka okno.

Karta Artykuły

Opcje ustawień widoczne na pierwszej karcie odnoszą się do strony generowanej przez pozycję menu typu "Pojedynczy artykuł" i mogą być zmienione dla każdej pozycji menu tego typu.

X?9. Konfiguracja globalna komponentu Artykuły. Opcje prezentacji artykułu

Poniżej przedstawiamy znaczenie i możliwości poszczególnych ustawień globalnej konfiguracji artykułów:

 • Pokaż łącza wszystkim [Show Unauthorized Links]: decyduje, czy odwiedzający witrynę, a niezalogowani goście zobaczą na listach tytuły artykułów przeznaczonych tylko dla użytkowników zalogowanych, a w przeglądach teksty wprowadzające i odnośniki do strony z pełnym tekstem artykułu. Jeśli Nie, niezalogowani goście zobaczą jedynie łącza do artykułów, którym ustalono dostęp powszechny. Jeśli Tak, niezalogowani użytkownicy zobaczą odnośniki bądź - w przeglądach - skróty (wstępy) artykułów, a przy próbie wywołania strony z pełnym tekstem artykułu informację komunikującą, że materiał przeznaczony jest tylko dla osób zalogowanych oraz odnośnik do strony Zaloguj się. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Pokaż tytuł artykułu [Show Article Title]: decyduje, czy w przeglądach artykułów i na stronach z pełnym tekstem będą wyświetlane ich tytuły. Jeśli Nie, tytuły artykułów na stronach przeglądów i z pełnym tekstem będą niewidoczne. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Tytuły łączami [Title Linkable]: decyduje, czy w przeglądach artykułów tytuły będą odnośnikami do stron wyświetlających pełne teksty artykułów. Odnośnikami do pełnych tekstów artykułów mogą być również przyciski Więcej [Readmore]. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Pokaż wprowadzenia [Show Intro Text]: decyduje o wyświetlaniu w pełnym widoku artykułu części wstępnej, wyodrębnionej dodatkiem - odnośnikiem Więcej… [Readmore]. Zaznaczenie opcji Pokaż spowoduje, że na stronach z całym artykułem (po wciśnięciu przycisku Więcej… artykuły będą wyświetlane włącznie z wprowadzeniami. Zaznaczenie opcji Ukryj spowoduje, że wyświetlany będzie jedynie tekst umieszczony za wprowadzeniem, po odnośniku Więcej….
 • Tytuły sekcji [Section Name]: decyduje, czy w przeglądach artykułów i na stronach z pełnym tekstem artykułu będą wyświetlane tytuły sekcji, do której artykuł jest przypisany. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Tytuły sekcji łączami [Section Title Linkable]: ustawienie Tak przekształca widoczne tytuły sekcji artykułów w odnośniki do stron wyświetlających listy kategorii artykułów w sekcji. Jeśli Nie, tytuły sekcji będą wyświetlane jako zwykły tekst. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Tytuł kategorii [Category Title]: decyduje, czy w przeglądach artykułów i na stronach z pełnym tekstem artykułu będą wyświetlane tytuły kategorii, do której artykuł jest przypisany. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Tytuł kategorii łączem [Category Title Linkable]: ustawienie Tak przekształca widoczne tytuły kategorii artykułów w odnośniki do stron wyświetlających listy artykułów w kategorii. Jeśli Nie, tytuły kategorii będą wyświetlane jako zwykły tekst. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Nazwa autora [Author Name]: decyduje o wyświetlaniu nazwy autora - standardowo pod tytułem artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Data i czas utworzenia [Created Date and Time]: decyduje o wyświetlaniu daty i czasu utworzenia artykułu - standardowo pod tytułem artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Data i czas modyfikacji [Modified Date and Time]: decyduje o wyświetlaniu daty i czasu ostatnio dokonywanej korekty artykułu - standardowo pod tekstem artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Przyciski nawigacji [Show Navigation]: decyduje o wyświetlaniu przycisków usprawniających nawigację między artykułami, np. Poprzedni artykuł i Następny artykuł.
 • Przycisk Więcej... [Read More... Link]: decyduje o wyświetlaniu w przeglądach artykułów przycisków Więcej… [Read More] - odnośników do stron z pełnym tekstem artykułów. Alternatywnie odnośnikami mogą być tytuły artykułów. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Ocena/Głosowanie [Article Rating/Voting]: włącza lub wyłącza możliwość oceniania artykułów w skali pięciopunktowej oraz wyświetlanie statystyki ocen. Formularz głosowania i statystyka ocen wyświetlane są standardowo pod tytułami artykułów.
 • Ikony [Icons]: ustala formę przycisków Drukuj, PDF i Poleć znajomemu, które mogą być wyświetlane jako odnośniki graficzne (ikony, zaznacz opcję Pokaż) albo tekstowe (zaznacz opcję Ukryj).
Uwaga: To, czy i które z tych odnośników będą wyświetlane, zależy od ustawienia kolejnych parametrów, a także konfiguracji konkretnych artykułów i pozycji menu.
 • Ikona Drukuj [Print Icon]: włącza lub wyłącza wyświetlanie przycisku umożliwiającego wydrukowanie artykułów bez pozostałych elementów strony - nagłówka, menu, innych modułów. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Ikona E-mail [E-mail Icon]: włącza lub wyłącza wyświetlanie przycisku Poleć innym umożliwiającego przesłanie znajomemu wiadomości zapraszającej do zapoznania się z artykułem. Wiadomość będzie zawierać łącze do artykułu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Odsłony [Hits]: decyduje o wyświetlaniu w widoku listy pozycji - artykułów, zakładek - ilości odsłon. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • W kanale RSS [For each feed item show]: decyduje o tym, czy w kanale informacyjnym RSS witryny będą umieszczane całe artykuły, czy tylko teksty wprowadzające. Jeśli ustawisz Pokaż, w kanale umieszczany będzie pełny tekst. Jeśli zaznaczysz Ukryj, w kanale będzie zamieszczany tylko wprowadzenia. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Karta Kategoria

Opcje ustawień widoczne na drugiej karcie odnoszą się do strony generowanej przez pozycję menu typu "Artykuły - Lista artykułów w kategorii" i mogą być zmienione dla każdej pozycji menu tego typu.

Konfiguracja globalna komponentu Artykuły. Opcje prezentacji pojedynczej kategorii

 • Układ prezentacji [Choose a layout]: wybierz z listy rozwijanej domyślny lub inny szablon prezentacji treści.
 • Tytuł kategorii [Category Title]: decyduje, czy na stronach typu "lista artykułów w kategorii" będą wyświetlane tytuły kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Opis kategorii [Category Description]: decyduje o wyświetlaniu opisu kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Ilustracja kategorii [Category Image]: decyduje o wyświetlaniu grafiki ilustrującej opis kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Poziomów podkategorii [Subcategory Levels]: decyduje o liczbie wyświetlanych poziomów podkategorii. Zaznacz jedną z liczb albo Wszystkie albo Bez - brak.
 • Kategorie bez pozycji [Empty Categories]: decyduje o wyświetlaniu kategorii, w których nie ma ani podkategorii, ani artykułów. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Opisy podkategorii [Subcategories Descriptions]: decyduje o wyświetlaniu opisów podkategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Artykułów w kategorii [# Articles in Category]: decyduje o wyświetlaniu liczby artykułów w kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Karta Kategorie

Opcje ustawień widoczne na trzeciej karcie odnoszą się do strony generowanej przez pozycję menu typu lista kategorii artykułów i mogą być zmienione dla każdej pozycji menu tego typu.

Konfiguracja globalna komponentu Artykuły. Opcje prezentacji listy kategorii artykułów

 • Opis głównej kategorii [Top Level Category Description]: decyduje o wyświetlaniu opisu najwyższej kategorii lub opcjonalnie tekstu z pola Opis znajdującego się w ustawieniach pozycji menu. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj. Jeśli kategorią główną jest kategoria najwyższa w hierarchii, a chcemy wyświetlać opis kategorii, pole opisu musi być wypełnione w ustawieniach pozycji menu.
 • Poziomów podkategorii [Subcategory Levels]: decyduje o liczbie wyświetlanych poziomów podkategorii. Zaznacz jedną z liczb albo Wszystkie albo Bez - brak.
 • Kategorie bez pozycji [Empty Categories]: decyduje o wyświetlaniu kategorii, w których nie ma ani podkategorii, ani artykułów, kontaktów. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Opisy podkategorii [Subcategories Descriptions]: decyduje o wyświetlaniu opisów podkategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Artykułów w kategorii [# Articles in Category]: decyduje o wyświetlaniu liczby artykułów w kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Karta Przegląd/Przegląd wyróżnionych

Opcje ustawień widoczne na tej karcie odnoszą się do stron generowanych przez pozycje menu typu "przegląd artykułów" oraz "przegląd artykułów wyróżnionych" i mogą być zmienione dla każdej pozycji menu tego typu.

Konfiguracja globalna komponentu Artykuły. Opcje prezentacji przeglądów artykułów

 • Pozycji głównych [# Leading]: określa liczbę artykułów wyświetlanych na całej szerokości przeglądu - nad kolumnami w obszarze "tematów dnia", jeśli zastosowany jest podział na kolumny. 0 oznacza, że nie będzie wyświetlany żaden artykuł. W przypadku, gdy artykuł rozdzielony jest znacznikiem Więcej… (Read more) na dwie części, w przeglądzie wyświetlona zostanie tylko część sygnalizująca treść artykułu, umieszczona przed znacznikiem Więcej….
 • Pozostałych pozycji [# Intro]: określa liczbę artykułów, które zostaną wyświetlone w kolumnach przeglądu (jeśli poniżej zostanie ustanowiony podział na kolumny) pod artykułami wyświetlanymi na całą szerokość obszaru prezentacji (w obszarze "aktualności"). W przypadku artykułów podzielonych znacznikiem Więcej… [Read more] na część wstępną i część zasadniczą na stronie przeglądu zostanie wyświetlona tylko część sygnalizująca treść artykułu. Kolejność artykułów w przeglądzie zależy od ustawienia parametru Podstawowa kolejność (zob. poniżej Parametry rozszerzone).
 • Kolumn [Columns]: decyduje o ilości kolumn w obszarze "aktualności". Zwykle 1 - 3 kolumny. Jeśli wpiszesz 1, wszystkie artykuły w przeglądzie będą wyświetlane na całej szerokości obszaru prezentacji.
 • Liczba odnośników [# Links]: określa ile odnośników, zostanie wyświetlone na stronie przeglądu w obszarze "więcej artykułów" - poniżej tekstów. Zestaw odnośników poprzedzony jest tytułem Zobacz także. Aby umieścić odnośniki do wszystkich pozostałych artykułów, wpisz np. 999. Jeśli liczba pozycji głównych oraz pozostałych pozycji zostanie ustalona na 0, zostaną wyświetlone tylko odnośniki.
 • Uporządkuj w kolumnach [Multi Column Order]: decyduje o rozmieszczeniu artykułów w kolumnach. Opcja W dół oznacza, że artykuły będą rozmieszczane najpierw w kolejnych wierszach pierwszej kolumny (pionowo), a później w następnych. Opcja W poprzek oznacza, że artykuły będą rozmieszczane w kolejnych kolumnach pierwszego wiersza (poziomo), a później w następnych wierszach.
 • Włącznie z podkategoriami [Include Subcategories]: Jeśli Nie, tylko artykuły z tej kategorii będą pokazywane. Jeśli maksymalny poziom jako lista, podkategorie będą wyświetlane jako lista. Jeśli maksymalny poziom artykułów, wszystkie artykuły z podkategorii będą wyświetlane jako lista lub przegląd. Liczba poziomów jest wyznaczana przez parametr maksymalnego poziomu subkategorii. Zaznacz jedną z opcji: Globalnie, Pokaż lub Ukryj.
 • Uporządkuj kategorie [Category Order]: decyduje o kolejności wyświetlania kategorii. Dostępne są następujące opcje:
  • Nie sortuj [No. Order by Primary Order Only]: porządkuje pozycje tylko według ustawienia określonego parametrem Uporządkuj artykuły, opisanym poniżej. Nie uwzględnia kolejności kategorii artykułów.
  • Tytuły :: A - Z [Title - Alphabetical]: porządkuje wg kolejności alfabetycznej najpierw kategorie, a następnie artykuły według kolejności określonej następnym parametrem.
  • Tytuły :: Z - A [Title - Reverse Alphabetical]: porządkuje według odwróconej kolejności alfabetycznej najpierw kategorie a następnie artykuły według kolejności określonej następnym parametrem.
 • Porządek kategorii [Order]: najpierw porządkuje kategorie według kolejności w wykazie kategorii, a następnie porządkuje artykuły według kolejności określonej następnym parametrem.
 • Uporządkuj artykuły [Article Order]: decyduje o kolejności wyświetlania artykułów w przeglądzie - wewnątrz kategorii. Pierwszeństwo ma porządek określony powyżej. Jeśli wcześniej wybierzesz opcję Nie sortuj. Uporządkuj tylko artykuły, artykuły zostaną wyświetlone według jednego z poniższych kryteriów. Jeśli wybierzesz którąś z pozostałych opcji powyżej, to artykuły zostaną wyświetlone w grupach - kategoriami, a dopiero potem uporządkowane według jednego z poniższych kryteriów.
  • Globalnie [Use Global]: według ustawienia w opcjach komponentu.
  • Kolejność wyróżnionych [Oldest first]: według uporządkowania artykułów wyróżnionych.
  • Od najstarszych [Oldest first]: chronologicznie, według daty, najpierw najstarsze.
  • Od najnowszych [Most recent first]: chronologicznie, według daty, najpierw najnowsze.
  • Tytuły :: A - Z [Title Alphabetical]: alfabetycznie według tytułów.
  • Tytuły :: Z - A [Title Reverse-Alphabetical]: w odwróconej kolejności alfabetycznej według tytułów.
  • Autorzy :: A - Z [Author Alphabetical]: alfabetycznie według nazw autorów.
  • Autorzy :: Z - A [Author Reverse-Alphabetical]: w odwróconej kolejności alfabetycznej według nazw autorów.
  • Najwięcej odsłon [Most Hits]: według częstotliwości odsłon - najpierw najczęściej przeglądane.
  • Najmniej odsłon [Least Hits]: według częstotliwości odsłon - najpierw najrzadziej przeglądane.
  • Jak w wykazie na zapleczu [Article Manager Order]: zachowuje kolejność ustaloną w wykazie Artykuły.
 • Uporządkuj wg daty [Date for Ordering]: decyduje, według której z dat uporządkować artykuły, jeśli w parametrze Uporządkuj artykułyzaznaczono opcję Od najnowszych lub Od najstarszych. Artykuły można uporządkować według daty utworzenia, ostatniej korekty lub publikacji.

Karta Opcje listy pozycji

Ustawienia te odnoszą się strony typu lista artykułów, wywoływanej ze strony typu lista kategorii artykułów i mogą być zmienione dla każdej pozycji menu tego typu. Konfiguracja globalna komponentu Artykuły. Opcje prezentacji listy artykułów

 • Ogranicznik liczby [Display Select]: Pokaż/Ukryj listę rozwijalną umożliwiającą ustalenie maksymalnej liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie.
 • Kryterium filtrowania [Filter Field]: pozwala ustalić domyślny sposób uporządkowania artykułów. Dostępne są trzy opcje: według nazwy autora, tytułu oraz ilości odsłon. Jeśli użytkownikom zostanie udostępniony formularz Filtr, będą mogli zmienić sposób sortowania artykułów.
 • Nagłówki tabeli [Table Headings]: w widoku tabeli Kategorie artykułów decyduje o wyświetlaniu wiersza tabeli z tytułami kolumn - Tytuł, Autor, Odsłony itd. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Pokaż datę [Show Date]: decyduje o wyświetlaniu kolumny z datami i rodzajem wyświetlanej daty. Wybierz jedną z opcji: Ukryj, Data utworzenia, Data modyfikacji, Data publikacji.
 • Format daty [Date Format]: określa sposób wyświetlania daty, korzystając z instrukcji PHP - strftime. Jeśli zostawisz to pole niewypełnione, data zostanie wyświetlona zgodnie z formatem zdefiniowanym w pliku językowym pl-PL.ini pod kluczem DATE_FORMAT_LC1 na przykład, "A, d B Y" da "Poniedziałek, 23 Listopad 2009"). Przykładowo, aby wyświetlić datę:
  • w formacie: 31-12-2008 r. wpisz tutaj: d-m-Y.
  • w formacie: 31 gru. 2008 r. wpisz tutaj: d b.Y.
  • w formacie: 31 grudzień 08 r. wpisz tutaj: d B y.

Więcej informacji o formatowaniu parametrów funkcji daty, znajdziesz pod adresami: Formatowanie daty (Formatowanie daty ) oraz PHP strftime Command Format i Jak zmienić format daty? .

 • Pokaż odsłony [Show Hits in List]: decyduje o wyświetlaniu kolumny z liczbą odsłon (wyświetleń). Wybierz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Pokaż autorów [Show Author in List]: decyduje o wyświetlaniu kolumny z nazwami autorów. Wybierz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Podział na strony [Pagination]: decyduje o wyświetlaniu na dole strony odnośników umożliwiających użytkownikom przemieszczanie się między artykułami, kontaktami, itp. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Paginacja' [Pagination Results]: jeśli wybierzesz Podział na strony, możesz zdecydować o wyświetlaniu informacji wskazującej, która strona z ilu dostępnych jest aktualnie przeglądana (na przykład, "Strona 1 z 4"). Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Karta Opcje wspólne

Konfiguracja globalna komponentu Artykuły. Opcje wspólne

Karta Integracja

Ustawienia te wyznaczają reguły integracji komponentu Artykuły z Kolporterem wiadomości z kanału informacyjnego witryny.

Konfiguracja globalna komponentu Artykuły. Opcje integracji

 • Link kolportera RSS [Show Feed Link]: decyduje o wyświetlaniu odnośnika do kanału informacyjnego witryny. (Link Kolportera RSS powoduje wyświetlanie ikony RSS w pasku adresowym wielu przeglądarek). Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • W kanale informacyjnym [For each feed item show]: decyduje o tym, czy w kanale informacyjnym RSS witryny będą umieszczane całe artykuły, czy tylko teksty wprowadzające. Jeśli ustawisz Pokaż, w kanale umieszczany będzie pełny tekst. Jeśli zaznaczysz Ukryj, w kanale będzie zamieszczany tylko wprowadzenia. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Karta Uprawnienia

Na tej karcie określasz domyślne ustawienia uprawnień dla wszystkich grup użytkowników i wszystkich pozycji w komponencie Artykuły. Zapoznaj się z rozdziałem: ACL w Joomla.

Konfiguracja globalna komponentu Artykuły. Opcje uprawnień