--=REKLAMA=--

Pomoc15

Joomla.credits.15

Z Joomla!WikiPL

Zasługi

W Joomla 1.5 włączono albo wykorzystano szereg dzieł rozprowadzanych na warunkach licencyjnych wyszczególnionych poniżej. Pełny tekst większości tych licencji można znaleźć w pliku LICENSE.php dołączonym do dystrybucji Joomla. Oryginalne noty prawne zostały zachowane w poszczególnych plikach albo pakietach. Dokładniejszych informacji o autorstwie, prawach własności i warunkach licencyjnych prosimy szukać w tych plikach/pakietach


Pakiet Autor Własność Licencja
Archive Vincent Blavet Copyright (C) 1997-2003 The PHP Group PHP License 3.0
Domit John Heinstein Copyright (C) 2004 John Heinstein. Wszystkie prawa zastrzeżone. GNU Lesser General Public License (LGPL)
Feedcreator Kai Blankenhorn Copyright (C) Kai Blankenhorn GNU Lesser General Public License (LGPL)
Geshi Nigel McNie Copyright (C) 2004 - 2007 Nigel McNie GNU General Public License (GPL)
js-calendar Mihai Bazon Copyright (C) Mihai Bazon, 2002 GNU Lesser General Public License (LGPL)
js-jscook-menu Heng Yuan Copyright (C) 2002-2005 by Heng Yuan MIT License
js-overlib Erik Bosrup Copyright (C) Erik Bosrup 1998-2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Artistic (see http://www.bosrup.com/web/overlib/?License)
js-tabs Erik Arvidsson Copyright (C) 1998 - 2003 Erik Arvidsson GNU General Public License (GPL)
Mootools Valerio Proietti Copyright (C) 2007 Valerio Proietti MIT-style license
OpenID Janrain, Inc. Copyright (C) 2005 Janrain, Inc. GNU Lesser General Public License (LGPL)
patError gERD Schaufelberger, Sebastian Mordziol, Stephan Schmidt Copyright (C) gERD Schaufelberger, Sebastian Mordziol, Stephan Schmidt GNU Lesser General Public License (LGPL)
patTemplate Stephan Schmidt Copyright (C) Stephan Schmidt GNU Lesser General Public License (LGPL)
Pear Sterling Hughes, Stig Bakken, Tomas V.V.Cox, Greg Beaver Copyright (C) 1997-2006 The PHP Group PHP License 3.0
PHPGACL Mike Benoit Copyright (C) 2002, 2003 Mike Benoit GNU Lesser General Public License (LGPL)
PHPInputfilter Daniel Morris Copyright (C) Daniel Morris GNU General Public License (GPL)
PHPMailer Brent R. Matzelle Copyright (C) 2001 - 2003 Brent R. Matzelle GNU General Public License (GPL)
PHPXMLRPC Edd Dumbill Copyright (C) 1999,2000,2002 Edd Dumbill BSD License
TinyMCE Moxiecode Systems Copyright (C) 2005-2006, Moxiecode Systems AB, Wszystkie prawa zastrzeżone. GNU Lesser General Public License (LGPL)
VCard Kai Blankenhorn Copyright (C) Kai Blankenhorn GNU General Public License (GPL)
FOOOD Icons (Administrator Toolbar) 2004 iCandy Junior Icons http://www.iconaholic.com/help/joomla.html Proszę zwrócić uwagę, że ikony NIE SĄ OPEN SOURCE, ale mamy zgodę na ich używanie
Ikony witryny: Drukuj i Email (Poleć innym) Copyright (C) 2005 Plone Foundation GNU Lesser General Public License (LGPL)