--=REKLAMA=--

Plik templateDetails.xml/Do czego służy plik templateDetails.xml?

Z Joomla!WikiPL

Funkcje pliku templateDetails.xml

Plik templateDetails.xml do instalacji i konfiguracji szablonu.

Plik templateDetails.xml integruje szablon z Joomla!, przechowuje dane o szablonie oraz instrukcje instalacyjne i konfiguracyjne, jest wykorzystywany przez komponent zaplecza Instalator oraz Szablony.

W Joomla 1.0 plik templateDetails.xml:

 • instruuje instalatora, gdzie i jakie pliki umieścić podczas instalacji,
 • udostępnia szablon – umieszcza go na liście szablonów do wyboru,
 • udostępnia administratorom witryny informacje o szablonie.

W Joomla 1.5 zwiększono konfiguracyjne funkcje pliku templateDetails.xml. Poza zadaniami wymienionymi powyżej plik ten:

 • definiuje pozycje modułów,
 • może definiować parametry i kontrolki umożliwiające ich ustawianie.

Plik templateDetails.xml jest skryptem napisanym w języku XML. Poniższe objaśnienia pomogą rozpoznawać różne sekcje pliku. Dla czytelności pliku każda sekcja jest wyróżniona graficznie, poprzez wcięcia, które jednak dla funkcji pliku nie mają żadnego znaczenia.

W strukturze pliku templateDetails.xml można wyszczególnić kilka sekcji, które zawierają:

 • dane szablonu,
 • katalogi i pliki szablonu,
 • pliki językowe,
 • pozycje modułów,
 • parametry konfiguracyjne.

Podstawowe szczegóły

Na stronie startowej komponentu zaplecza Szablony wyświetlana jest lista zainstalowanych szablonów z kilkoma szczegółowymi informacjami o każdym nich. Informacji o szablonie pobierane są z pliku templateDetails.xml.

Tpl details xml.png

<install version="1.5" type="template">
  <name>rhuk_milkyway</name>
  <creationDate>11/20/06</creationDate>
  <author>Andy Miller</author>
  <authorEmail>rhuk@rockettheme.com.com</authorEmail>
  <authorUrl>http://www.rockettheme.com</authorUrl>
  <copyright></copyright>
  <license>GNU/GPL</license>
  <version>1.0.2</version>
  <description>TPL_RHUK_MILKYWAY</description>

Struktura katalogu

Wszystkie pliki szablonu są wyszczególnione. Każdy plik oznaczony jest pełną informacją o ścieżce rozpoczynającej się w początkowym katalogu szablonu. Informacje te wykorzystuje jedynie instalator szablonu podczas instalacji. Dla działania szablonu nie mają one znaczenia.

Niewielki fragment listy plików w szablonie rhuk_milkyway przedstawiamy poniżej.

  <files>
	<filename>index.php</filename>
	<filename>templateDetails.xml</filename>
	<filename>template_thumbnail.png</filename>
	<filename>params.ini</filename>
	<filename>images/arrow.png</filename>
	<filename>images/indent1.png</filename>
  <files>

Języki

Niektóre szablony mogą zawierać pliki językowe, umożliwiające tłumaczenie stałych umieszczonych w szablonie napisów - etykiet, komunikatów, nazw parametrów. W poniższym przykładzie zadeklarowane są dwa pliki językowe. Pierwszy odnosi się do napisów, które pojawią się na witrynie, a więc będą widoczne dla użytkowników. Drugi, umieszczony w znaczniku <administration>, zawiera etykiety i komunikaty ekranowe, jakie zobaczy administrator w edytorze własności szablonu.

  <languages>
	<language tag="en-GB">en-GB.tpl_beez.ini</language>
  </languages>
  <administration>
	<languages folder="admin">
	  <language tag="en-GB">en-GB.tpl_beez.ini</language>
	</languages>
  </administration>

Pozycje modułów

Możliwe do wykorzystania Pozycje modułów definiowane są następująco.

  <positions>
	<position>breadcrumb</position>
	<position>left</position>
	<position>right</position>
	<position>top</position>
	<position>user1</position>
	<position>user2</position>
	<position>user3</position>
	<position>user4</position>
	<position>footer</position>
	<position>debug</position>
	<position>syndicate</position>
  </positions>

Parametry

Szablon może oferować opcje wyświetlania, które ustawiamy (wybieramy) w edytorze właściwości szablonu. Na przykład szablon rhuk_milkyway umożliwia administratorom wybór wariantu kolorystycznego, ustalenie koloru tła, ustalenie szerokości szablonu.

Tpl params detail.png

Przykład dodawania parametru i jego wartości przedstawiamy poniżej:

  <params>
	<param name="colorVariation" type="list" default="white" label="Color Variation" description="Wariant kolorystyczny">
	  <option value="blue">Niebieski</option>
	  <option value="red">Czerwony</option>
	  <option value="green">Zielony</option>
	  <option value="orange">Pomarańczowy</option>
	  <option value="black">Czarny</option>
	  <option value="white">Biały</option>
	</param>
  </params>

Więcej informacji na temat wykorzystania parametrów:

Definiowanie parametrów w templateDetails.xml
Pobieranie wartości parametrów w pliku szablonu

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],