--=REKLAMA=--

Mtwmigrator/Wprowadzenie

Z Joomla!WikiPL

Chcesz do obsługi swojej witryny wykorzystać nowsze wydanie Joomla 1.5 zamiast nierozwijanego już wysłużonego Joomla 1.0.x? Oczywiście, że jest to możliwe, choć - niestety - wymaga to założenia nowej witryny Joomla 1.5 oraz przeniesienia treści i innych danych z poprzedniej strony.

Unowocześnienie systemu obsługującego witrynę z Joomla 1.0 do Joomla 1.5 nie jest zatem aktualizacją oprogramowania, ale migracją, czyli przeniesieniem danych z jednego systemu informatycznego do innego, choć podobnego.

Decydując się więc na migrację, trzeba przemyśleć opłacalność przedsięwzięcia. Witryna zbudowana na Joomla 1.0 może w pełni i dobrze zaspokajać zarówno potrzeby wydawcy, jak i użytkowników. Wystarczy zadbać jedynie, aby i Joomla! i zainstalowane w nim dodatkowo rozszerzenia były wydaniami najnowszymi, bezpiecznymi, niepodatnymi na zagrożenia.

Ikona informacja.png
 Informacja

 To stwierdzenie straciło swoją aktualność - od wstrzymania rozwoju Joomla 1.0 i rozszerzeń dla Joomla 1.0 minęło już sporo czasu, a w informatyce kilka lat to niemal epoka. Unowocześnione oprogramowanie odsłania nieznane wcześniej luki oraz dostarcza, niestety, także skuteczniejszych narzędzi krakerskich. W efekcie witryny oparte na przestarzałym oprogramowaniu są bardzo podatne na włamania.


Migracja z Joomla 1.0 do Joomla 1.5 - oprócz korzyści wynikających z dysponowania nowocześniejszym oprogramowaniem - pociąga za sobą pewne koszty:

  • Migracja nie zawsze jest zupełnie „bezstratna” – może pociągać za sobą konieczność zmodyfikowania oryginalnej treści, a nawet rezygnacji z niektórych dawniejszych rozszerzeń, które nie zechcą się dobrze sprawować nawet mimo włączenia trybu zgodności wstecznej (legacy).
  • Migracja nie zawsze skutkuje rzeczywistym unowocześnieniem i poprawą wydajności witryny. Tryb zgodności wstecznej umożliwia wprawdzie działanie starszych rozszerzeń w nowym Joomla!, ale walory nowego oprogramowania będą odczuwalne wtedy jedynie, gdy unowocześnimy także dodatkowe składniki, a ze starszych rozszerzeń będziemy korzystać wyjątkowo.
  • Migracja wymaga niekiedy sporego nakładu czasu i pracy oraz takiej znajomości obu systemów, by poradzić sobie z koniecznością ręcznego przenoszenia części danych – nie wszystkie bowiem dane są przenoszone automatycznie.
  • Migracja niesie ze sobą ryzyko niepowodzenia.

Generalnie rzecz biorąc – na pewno opłacalne jest migrowanie z witryn małych, z niewielką ilością danych, z niewielką ilością rozszerzających rdzeń komponentów, modułów i innych dodatków.

Na pewno też warto migrować duże witryny nawet z dużą ilością danych, jeśli obsługiwane są przez standardowe komponenty, a dla nielicznych rozszerzeń istnieją nowsze wersje lub rozwiązania alternatywne.

Głęboko natomiast trzeba się zastanowić nad migracją rozbudowanej, a dobrze działającej witryny z wieloma dodatkowymi składnikami, dla których nie opracowano unowocześnionych wersji. Być może nawet w ogóle nie należy z takich witryn migrować.

Ikona informacja.png
 Informacja

 To stwierdzenie straciło swoją aktualność z tego samego powodu, o którym mówi wcześniejsza uwaga.


Alternatywne metody migracji

Komponent mtwMigrator umożliwia przeniesienie danych z witryny stworzonej w Joomla 1.0 do witryny opartej na Joomla 1.5. Instalujemy go w nowej witrynie Joomla 1.5, a następnie - po skonfigurowaniu, importujemy do tej witryny dane z bazy obsługującej witrynę działającą na Joomla 1.0.

Innym sposobem automatycznej migracji z Joomla 1.0 do Joomla 1.5 jest skorzystanie z komponentu com_migrator. W serwisie http://pomoc.joomla.pl znajdziesz artykuł omawiający krok po kroku migrację za pomocą tego komponentu.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],