--=REKLAMA=--

MosAuthorXTD

Z Joomla!WikiPL

O MosAuthorXTD

Nie odpowiada Ci typowy dobór i układ informacji pobocznych w artykułach i przeglądach artykułów? Pobierz, zainstaluj i skonfiguruj niewielki dodatek MosAuthorXTD, zaprojektowany przez Thomasa Kahla, a wydany ostatnio w wersji 2.0 zarówno dla Joomla! 1.0.x, jak i Joomla! 1.5.x.

Konfiguracja dodatku

Standardowych ustawień dodatku dokonujemy w edytorze jego własności (Menu zaplecza → Dodatki → MosAuthorXtd). Ustalamy tutaj:

 • w których miejscach i jakie informacje poboczne będą umieszczane,
 • na których stronach chcemy wyświetlać informacje poboczne,
 • jaką klasą stylu zdefiniowaną w arkuszu CSS formatować informacje poboczne.

Ponadto można zdecydować, czy adres e-mail autora ma być łączem do programu pocztowego.

Dodatek modyfikuje standardowe funkcje Joomla! Poprawne działanie dodatku wymaga również odpowiednich ustawień w konfiguracji globalnej witryny, w której trzeba odpowiednio ustawić opcję Pokaż lub Ukryj dla parametrów Autor, Data utworzenia, Odsłony.

19 informacji pobocznych

Standardowy Joomla! może wyświetlać w artykule nazwę twórcy, datę i czas utworzenia, datę i czas modyfikacji oraz nazwę macierzystej sekcji i kategorii. Dzięki MosAuthorXTD w artykule można umieścić 19 różnych informacji pobocznych, w tym na przykład: notę o autorze, adres poczty elektronicznej, a nawet jego zdjęcie.

Dodatek korzysta z informacji gromadzonych o artykułach w bazie danych oraz - jeśli istnieją - powiązanych z autorem informacji umieszczonych w komponencie Kontakty.

Oczywiście, wszystkie opcje połączeń z komponentem Kontakty będą działać jedynie w odniesieniu do autorów, których dane rejestracyjne zostaną połączone z danymi kontaktowymi.

Cztery miejsca prezentacji

Projektant witryny może swobodniej decydować nie tylko o treści informacji pobocznych, ale także o ich rozmieszczeniu. Dysponuje czterema miejscami:

 • pozycja 0: przed tekstem artykułu (w pierwszej linii),
 • pozycja 1: po tekście artykułu (w ostatniej linii),
 • pozycja 2: w linii tytułu,
 • pozycja 3: w miejscu oryginalnego „Napisał” (Written by).

Aby umieścić wpis w miejscu oryginalnego „Napisał”, w konfiguracji globalnej witryny należy uaktywnić opcję Pokaż dla parametru Treści → Autor.

Swobodę decydowania o treści informacji w poszczególnych pozycjach ogranicza jedynie możliwość umieszczania odnośników (do sekcji, do kategorii, do programu pocztowego autora - te mogą się znaleźć jedynie w pozycji 0 i 1.

W przeglądach i w pełnym widoku

Każdy z ustalonych przez administratora zestawów informacji pobocznych może być wyświetlany na stronach przeglądów artykułów i w pełnym widoku. W ustawieniach dodatku można zdecydować, że informacje poboczne pojawią się:

 • zarówno w przeglądach artykułów i w pełnym widoku artykułów,
 • tylko w przeglądach artykułów,
 • tylko w pełnym widoku artykułów,
 • tylko, gdy w artykule umieszczono polecenie dodatku.

Elastyczność ustawień

Jest niewątpliwym walorem dodatku. Ustawienia globalne, ustalane w edytorze własności dodatku, można swobodnie modyfikować w każdym artykule. Redaktorzy witryny mogą:

 • ustalić inny zakres i formatowanie informacji pobocznych niż ustalone globalnie,
 • zupełnie zrezygnować z umieszczania informacji pobocznych.

Aby zrezygnować z umieszczania informacji pobocznych w artykule, wystarczy dodać na końcu artykułu polecenie:

{mosauthorxtd noshow}

Aby zmodyfikować ustawienia globalne, na końcu artykułu wpisujemy polecenie {mosauthorxtd} z odpowiednimi atrybutami i ich wartościami:

 • atrybutem text: może nim być dowolny napis oraz wybrane spośród wymienionych poniżej 19 możliwości klucze informacji pobocznych,
 • atrybutem mail: mogą nim być liczby 0 lub 1 oznaczające możliwe położenie odnośników (do sekcji, kategorii, programu pocztowego - tylko w pozycji 0 lub 1),
 • atrybutem pos: może nim być jedna z czterech oznaczających położenie napisu liczb od 0 do 3,
 • atrybutem css: może nim być nazwa klasy formatującej napisy z informacjami pobocznymi.

Polecenie {mosauthorxtd} ma zatem następującą budowę:

{mosauthorxtd /text:szablon_informacji
/mail:0-1
/pos:0-3
/css:nazwa_klasy_css}

Przykład

Oto przykładowa treść polecenia:

{mosauthorxtd
/text:Napisany przez #author#, #created#, (#hits# odsłon)
/mail:0
/pos:1
/css:author}

Wartości atrybutu text

W wartościach atrybutu text możemy umieścić wybrane spośród wspomnianych 19 możliwych informacji pobocznych oraz dowolne słowa czy frazy wiążące te informacje. Każdą z informacji oznacza słowo kluczowe objęte z lewej i prawej strony znakiem krzyżyka (hash - #). Pełny zestaw słów kluczowych z objaśnieniami znajduje się poniżej.

Dodatek korzysta ze standardowych deklaracji w pliku językowym. Jeśli nie chcesz wyświetlać oryginalnego „Napisał”, musisz wyedytować plik językowy i w definicji _WRITTEN_BY umieścić pusty tekst.

Wartości atrybutu text

 • #author#: nazwa lub alias autora, jeśli został podany,
 • #lastauthor#: nazwa lub alias autora albo nazwa modyfikującego,
 • #authorcname#: nazwa autora (z komponentu Kontakty),
 • #authoremail#: adres email autora,
 • #authorid#: ID autora / puste, gdy wyświetlany jest alias,
 • #authorregdate#: data rejestracji autora (format daty: globalny),
 • #authorlastdate#: data ostatniej wizyty autora (format daty: globalny),
 • #authorposition#: stanowisko autora (z komponentu Kontakty),
 • #authorinfo#: dodatkowe informacje o autorze (z komponentu Kontakty),
 • #authorimage#: grafika - portret lub logo (z komponentu Kontakty),
 • #created#: data utworzenia,
 • #modified#: data modyfikacji,
 • #modifiedname#: nazwa modyfikującego,
 • #hits#: ilość odsłon,
 • #section#: nazwa sekcji,
 • #sectionlink#: łącze do Przeglądu artykułów w sekcji
 • #category#: nazwa kategorii,
 • #categorylink#: łącze do Przeglądu artykułów w kategorii,
 • #usertype#: typ użytkownika (autor, redaktor, ...).

Dziękujemy za wkład

» Piotr Kwiatkowski [ Bazyl ],