--=REKLAMA=--

Mamp na OSX

Z Joomla!WikiPL

Co to jest MAMP?

Darmowy zestaw oprogramowania MAMP służy do lokalnego uruchamiania dynamicznych stron WWW na systemach Apple Macintosh. Oferuje obsługę:

  • Apache - serwer WWW.
  • MySQL - system zarządzania bazą danych.

Plik instalacyjny

Plik instalacyjny MAMP należy pobrać ze strony producenta: http://www.mamp.info

Instalacja

Instalacja oprogramowania MAMP jest bardzo prosta, intuicyjna, nie wymaga od użytkownika zaawansowanej znajomości systemu operacyjnego, na którym jest instalowana.

1. Po pobraniu pliku instalacyjnego kliknij go dwa razy.
2. Pojawi się kreator instalacji. W pierwszym oknie jesteśmy przywitani przez kreatora. Wybieramy ikonkę Dalej

1 mamp.png
3. W kolejnym oknie klikamy ikonkę Dalej

2 mamp.png
4. Następnie należy zapoznać się z umową licencyjną na oprogramowanie. Kliknąć ikonkę Dalej

3 mamp.png
5. Po przeczytaniu licencji należy ją zaakceptować.

4 mamp.png
6. W kolejnym oknie otrzymujemy informację na temat ilości zajętego miejsca na dysku twardym komputera. Klikamy ikonkę Instaluj

5 mamp.png
7. Oczekujemy na proces właściwej instalacji plików w systemie operacyjnym.

6 mamp.png
8. Po procesie instalacji otrzymujemy komunikat o powodzeniu.

7 mamp.png

Uruchamianie i struktura katalogów MAMP

1. Po procesie instalacji MAMP uruchomisz z lokalizacji: Finder >Programy > MAMP.
2. Pliki naszych stron WWW przechowujemy w lokalizacji Programy > MAMP > htdocs. Dla każdej strony WWW możemy zakładać osobne podfoldery w folderze htdocs.

8 mamp.png

Preferencje

1. W głównym oknie programu po kliknięciu w ikonkę Preferences otrzymujemy dostęp do konfiguracji programu.

9 mamp.png
2. W zakładce Apache pokazana jest domyślna ścieżka przechowywania plików stron WWW. Kliknięcie ikonki Select umożliwia zmianę domyślnej ścieżki dla plików stron.

10 mamp.png
3. Zakładka Ports prezentuje domyślne ustawienia dla portów Apache i MySQL. Przy domyślnych ustawieniach nasze strony będziemy otwierać poprzez adres url:
http://localhost:8888/tutaj_nazwa_katalogu_w_którym_trzymam_pliki_strony
4. Domyślne ustawienia portów można zmienić np. poprzez kliknięcie ikonki Set to default Apache and MySQL ports

11 mamp.png
5. Po tej operacji program ustawi nowe porty.

12 mamp.png
6. Po zmianie portów strony WWW będzie można uruchamiać z lokalizacji
http://localhost/tutaj_nazwa_katalogu_w_którym_trzymam_pliki_strony

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],