--=REKLAMA=--

Której wersji Joomla użyć?

Z Joomla!WikiPL

Sprawdź najnowsze wersje CMS Joomla! Jeśli Twoja instalacja nie jest najnowszą wersją, przeczytaj informacje o najnowszym wydaniu, aby sprawdzić, czy należy uaktualnić posiadaną instalację. Jeśli wydanie zostało opublikowane w celu naprawy luk w zabezpieczeniach, zaleca się jak najszybsze uaktualnienie. Historie wydawania każdej serii możesz zobaczyć w tabeli poniżej. Kliknij w kolumnie Uwagi łącze do historii wersji, aby znaleźć dokładne informacje na temat daty premiery, informacje o wersjach pakietu i MD5.

 • Zazwyczaj do budowy nowych witryn należy używać najnowszej wersji, chyba że masz konkretny powód, aby odstąpić od tej zasady.
 • Najnowszą wersję można pobrać ze strony pobierania Joomla! albo za pośrednictwem witryny Polskiego Centrum Joomla.
 • Upewnij się, że zapisałeś się na subskrypcję powiadomień Joomla! Security Announcements. W tym kanale publikowane są wiadomości o wykrytych lukach w zabezpieczeniach oraz wydaniach nowych wersji poprawiających bezpieczeństwo. Możesz subskrybować ten kanału przez RSS albo e-mail.
 • Jeżeli używasz znacznie wcześniejszej wersji niż wydanie aktualne (np. używasz 2.5.8, a aktualna wersja to 2.5.16, należy uaktualnić ją do najnowszej wersji.

Każde wydanie minor naprawia wiele błędów oraz często luk w zabezpieczeniach. Dobrą praktyką jest systematyczne uaktualnianie do najnowszej wersji jako pierwszy krok w rozwiązywaniu problemów i naprawianiu wszelkich wykrytych problemów z bezpieczeństwem.

Wersje CMS Joomla

Wersja CMS Dostępność Wsparcie Koniec rozwoju Typ unowocześnienia Uwagi Ostatnia wersja
Poprawki Bezpieczeństwo
1.0
X mark.png
X mark.png
X mark.png
22 lipca 2009 Migracja do 1.5 Zaplanuj migrację do 1.5 now Koniec rozwoju na 1.0.15
1.5
X mark.png
X mark.png
X mark.png
Wrz 2012 Migracja do 2.5 Zaplanuj migrację do 2.5
historia wersji 1.5
Koniec rozwoju na 1.5.26
1.6
X mark.png
X mark.png
X mark.png
Sie 2011 Jedno klinięcie Uktualnij do 2.5 teraz
historia wersji 1.6
1.6.6
1.7
X mark.png
X mark.png
X mark.png
Luty 2012 Jedno klinięcie Uktualnij do 2.5 teraz
historia wersji 1.7
1.7.5
2.5
X mark.png
X mark.png
X mark.png
Mar 2014 Jedno klinięcie Zalecana dla większości witryn [1]
historia wersji 2.5
Koniec rozwoju na 2.5.28
3.0
X mark.png
X mark.png
X mark.png
Maj 2013 Jedno klinięcie Należy zaktualizować do Joomla 3.1 jednym kliknięciem
historia wersji 3.0
3.0.4
3.1
X mark.png
X mark.png
X mark.png
List 2013 Jedno klinięcie Zalecana aktualizacja do 3.2 jednym kliknięciem
historia wersji 3.1
3.1.6
3.2
X mark.png
X mark.png
X mark.png
Kwi 2014 Jedno kliknięcie 3.2.7
3.3
X mark.png
X mark.png
X mark.png
wydanie 3.4 Jedno kliknięcie historia wersji 3.3 3.3.6
3.4
X mark.png
X mark.png
X mark.png
wydanie 3.5 Jedno kliknięcie Zalecana dla wszystkich nowych instalacji
historia wersji 3.4
3.4.8
3.5
X mark.png
X mark.png
X mark.png
wydanie 3.6 Jedno kliknięcie Zalecana dla wszystkich nowych instalacji
historia wersji 3.5
3.5.1
3.6
X mark.png
X mark.png
X mark.png
wydanie 3.7 Jedno kliknięcie Zalecana dla wszystkich nowych instalacji
historia wersji 3.6
3.6.5
3.7
X mark.png
X mark.png
X mark.png
wydanie 3.8 Jedno kliknięcie Zalecana dla wszystkich nowych instalacji
historia wersji 3.7
3.7.5
3.8 Yes check.png Yes check.png Yes check.png wydanie 3.9 Jedno kliknięcie Zalecana dla wszystkich nowych instalacji
historia wersji 3.8
3.8.6
3.9[2] do określenia[2][3] - - 2 lata po wydaniu wersji 3.9.0, oznacza koniec wsparcia dla 3.x Jedno kliknięcie
4.0 do określenia[2][3] - -

Zobacz także

Uwagi

 1. http://community.joomla.org/blogs/community/1682-joomla-25.html
 2. 2,0 2,1 2,2 Zobacz mapę drogową J3 ram czasowych wszystkich przyszłych wydań wersji Joomla! 3.
 3. 3,0 3,1 Należy pamiętać, że terminy mogą ulec zmianie zależnie od dostępności wolontariuszy i okoliczności, na które PLT nie ma wpływu.


Dolaczone biblioteki zewnetrzne

Instalacja Joomla zawiera zewnętrzne biblioteki dołączane do wydań kolejnych wersji CMS. Biblioteki te nie są częścią rdzennego kodu. Prosimy przeczytać punkt Uwagi, ponieważ mogą one zawierać więcej informacji, np. o zmianach wersji biblioteki zewnętrznej opublikowanej w wydaniu konserwacyjnym.

Zewnętrzne biblioteki w wydaniach Joomla

Wersja CMS Obslugiwana wersja CMS Mootools Mootools More jQuery jQuery UI
(Core, Widget, Mouse, Position, oraz Sortable)
Bootstrap Simple Pie PHP Mailer PHP UTF-8 IDNA Convert Rapid Application Development (RAD) Framework
Akeeba's Framework on Framework(FOF)
password_compat[1]
2.5 Yes check.png 1.4.5[2] 1.4.0.1 N/A[3] N/A[3] N/A[3] 1.2 5.2.1 0.5 N/A[3] N/A[4] N/A[5]
3.0
X mark.png
1.4.5 1.4.0.1 1.8.1 1.8.23 2.1.0 1.2 5.2.1 0.5 N/A[6] N/A[4] N/A[5]
3.1
Yes check.png 1.4.5 1.4.0.1 1.8.3 1.8.23 2.1.0 1.2[7] 5.2.3 0.5 N/A[6] N/A[4] N/A[5]
3.1.2
Yes check.png 1.4.5 1.4.0.1 1.8.3 1.8.23 2.3.2[8] 1.2[7] 5.2.6 0.5 0.8.0 N/A[4] N/A[5]
3.2
N/A (release pending) 1.4.5 1.4.0.1 1.10.2[9] 1.9.2 2.3.2[8] 1.2[7] 5.2.6 0.5 0.8.0 2.1 1.0.3


Objaśnienie cyklu wydawniczego

Joomla! jest rozwijany według stałego cyklu wydawniczego. Do wersji Joomla 1.7, zgodnie z ówczesną polityką wydawniczą, punkt wyjścia do określania planów wydawniczych stanowiły założenia dotyczące wprowadzenia określonych funkcjonalności, a nową podstawową lub rozwojową (udoskonaloną) wersję oprogramowania wypuszczano po ich implementacji w projekcie. W międzyczasie publikowano wydania poprawkowe, naprawiające wykryte błędy i usterki wykryte w wersji udoskonalonej.

Począwszy od wydania wersji 1.7 polityka wydawnicza zakłada wydawanie nowych wersji cykliczne, podobnie jak w wielu innych projektach otwartego oprogramowania, np.Ubuntu. W nowym modelu wydawniczym założono początkowo, że kolejne wersje Joomla! będą się pojawiać co 6 miesięcy, a zaplanowane funkcjonalności, których nie udało się wdrożyć, przechodzą do następnych wersji.

Po pierwszych doświadczeniach w wyniku dyskusji nad nową polityką wydawniczą zmodyfikowano nieco założenia, przyjmując, że rozwijanie kolejnych wersji głównych zostanie zakończone na wydaniach wersji oznaczonych numerem dodatkowym .5, a więc np. 2.5, 3.5, 4.5 itd.. Wersje te będą wspierane długoterminowo wydaniami poprawkowymi przez 27 miesięcy. Kolejne udoskonalone wersje rozwojowe będą wspierane tylko przez 7 miesięcy (krótkoterminowo) i oznaczane następnym numerem głównym i nowym numerem dodatkowym, a więc np. 3.0, 3.1, 3.2, po czym znów zostanie opublikowane następne wydanie wspierane długoterminowo, oznaczone np. 3.5, 4.5.

Twórcy projektu zastrzegają jednak, że terminy mogą się nieznacznie przesuwać z powodu rożnych nieprzewidzianych okoliczności.

Co sześć miesięcy Projekt Joomla! wydaje nową rozwojową [minor] lub główną [major] wersję Joomla. Format wersji Joomla:

Każda z tych wersji jest wpierana przez Projekt Joomla! w ograniczonym czasie. Istnieją dwie klasyfikacje wsparcia: wsparcie krótkotrwałe (STS od ang. Short Term Support) i wsparcie długotrwałe (LTS od ang. Long Term Support.

 • wersje STS (wsparcie krótkotrwałe) są wspierane przez 7 (siedem) miesięcy. Wsparcie tych wersji kończy się po upływie miesiąca od opublikowania następnego wydania. Wersje te można aktualizować do kolejnych wersji STS lub LTS jednym kliknięciem.
 • wersje LTS (wsparcie długotrwałe) są wspierane przez 27 (dwadzieścia siedem) miesięcy.

Należy zdawać sobie sprawę, że zarówno wydania STS, jak i LTS po osiągnięciu stadium GA (Ogólna dostępność, od ang. 'General Availability' są w pełni funkcjonalne i gotowe do wykorzystania w środowisku produkcyjnym. Wadą korzystania z wersji STS jest konieczność ich aktualizacji co sześć miesięcy, natomiast zaletą to, że będziesz dysponować wcześniej najnowszymi funkcjami i rozszerzeniami.

Ogólnie rzecz biorąc, pierwsza wersja STS po wydaniu LTS oznacza początek nowego cyklu wydawniczego. Ta wersja STS wprowadza całkowicie nowe funkcje i zmiany, które nie są kompatybilne (zgodne) z poprzednimi wersjami LTS. Dwa kolejne wydania wersji STS są zwykle kompatybilne z pierwszym wydaniem STS, a cykl wydawniczy kończy się opublikowaniem kolejnego wydania LTS, które finalizuje pracę nad trzema wydaniami STS. Cztery wydania w jednym cyklu będą zwykle oznaczane numerami [główny].0,[główny].1 oraz [główny].2 (STS) oraz [główny].5 (LTS). Na przykład, wydanie STS 3.0 będzie zawierało zmiany niekompatybilne z wydaniami 2.5, a do wydania 3.5 zostaną włączone dojrzałe zmiany wprowadzone w wersjach 3.0, 3.1 i 3.2.

Zazwyczaj przejście do nowej wersji LTS z [główny].5 do [nast. główny].5) oraz między wydaniami STS w głównym cyklu (przykładowo z [główny].2 do [główny].5,) nie będzie wymagało migracji (oficjalnie wspieranego sposobu przejścia do nowej wersji), ale niekoniecznie w przypadku unowocześniania kolejnych wydań STS (z[główny].5 do [nast. główny].0). Warto zauważyć, że przejście z 2.5 do 3.0 odbywało się również bez migracji, ponieważ nie było niekompatybilnych zmian.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz oficjalna strategia rozwoju (w j. ang).

Najnowszą wersją STS udokumentowaną w tym wiki jest 3.8.6 (zobacz Kategoria: Joomla 3.8.6). Najnowszą wersją LTS udokumentowaną w tym wiki jest 3.8.2 (zobacz Kategoria: Joomla 3.8.2).


Zobacz także


Przypisy i uwagi

 1. This library is intended to provide forward compatibility with the password_* functions which were added to PHP 5.5. See [1] for further information.
 2. Contains a 1.2 compatibility layer
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Not applicable, this library was not included with Joomla! CMS version 2.5.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Not applicable, this library was not included with the Joomla! CMS prior to version 3.2. The version of FOF included in Joomla 3.2 is compatible with Joomla 2.5 however.
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 Not applicable, this library was not included with the Joomla! CMS prior to version 3.2
 6. 6,0 6,1 Not applicable, this library was not included with the Joomla! CMS prior to version 3.1.2.
 7. 7,0 7,1 7,2 This library was deprecated for JFeedFactory in Joomla! CMS version 3.1.0
 8. 8,0 8,1 Contains some 2.1 backward compatibility defaults
 9. Includes jQuery Migrate plugin 1.2.1 for backwards compatibility

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],