--=REKLAMA=--

Konfiguracja zasad rejestracji użytkowników

Z Joomla!WikiPL

Czym jest rejestracja użytkowników?

15 login module example.png

Odwiedzający witrynę internetową mogą się rejestrować, aby uzyskać dostęp do dodatkowych zasobów - treści i funkcji witryny. Przykładowo, zarejestrowani użytkownicy mogą mieć prawo dodawania wiadomości albo odnośników do katalogu WWW. W Joomla! zaimplementowano narzędzia rejestracji, a opcje konfiguracyjne umożliwiają dostosowanie polityki rejestracji do wymagań określonych w założeniach witryny. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć rejestrację zupełnie.

Użytkownicy rejestrują się w witrynie używając formularza rejestracyjnego udostępnianego przez odnośnik Utwórz konto w module Logowanie albo odnośnik Rejestracja na stronie Logowanie. Zarejestrowani użytkownicy logują się w witrynie za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła podawanego w formularzu Logowanie. Istnieją również pozycje menu - odnośniki do stron z formularzami próśb o przypomnienie zapomnianego loginu bądź wyzerowanie hasła i stworzenie nowego. Jeśli korzystasz z modułu Logowanie możesz ustalić, że będzie on ukazywać się na jednej lub na wielu stronach. Alternatywnie możesz stworzyć w menu odnośnik do strony z formularzem Logowanie.

Możesz także wyłączyć możliwość rejestracji, ale zachować włączony moduł Logowanie lub odnośnik w menu do strony Logowanie. W tym przypadku nie będzie na nich odnośników Utwórz konto czy Rejestracja, proces rejestracji będzie dokonywany ręcznie przez administratora za pomocą narzędzi zaplecza administracyjnego. Zarejestrowani użytkownicy będą mogli logować się w witrynie w zwykły sposób. W tym przypadku zachowujesz pełną kontrolę nad rejestracją użytkowników.

Aby skonfigurować reguły rejestracji

Podstawowe reguły rejestracji użytkowników ustalamy na stronie Konfiguracja globalna, w Joomla! 1.0 na karcie Witryna, a w Joomla! 1.5 na karcie System:

 1. Zaloguj się na strony zaplecza administracyjnego. Aby nauczyć się, jak to zrobić, przeczytaj: Logowanie administratorów na zaplecze. Oczywiście, jeśli jesteś zalogowany, nie musisz się logować ponownie.
 2. Naciśnij ikonę skrótu Konfiguracjana stronie startowej zaplecza albo wybierz z menu pozycję Witryna > Konfiguracja (globalna).
 3. Duża ilość opcji konfiguracyjnych spowodowała konieczność podziału ich na grupy. Wybierz kartę System.
 4. Zobaczysz grupę ustawień konfiguracyjnych zatytułowaną Użytkownicy.
 5. Dostosuj ustawienia w polach sekcji Użytkownicy do wymagań swojej witryny.
 6. Naciśnij w przyborniku Zapisz lub Zastosuj, aby zachować dokonane ustawienia:
  • Użycie przycisku Zapisz zachowuje wprowadzone zmiany, kończy edycję, przenosi do poprzedniego ekranu.
  • Użycie przycisku Zastosuj zachowuje wprowadzone zmiany, ale nie kończy edycji - nadal pozostaniesz w oknie edytora konfiguracji.
 7. Zobaczysz niebieski komunikat: "Nowe ustawienia zostały zapisane.", potwierdzający, że operacja przebiegła pomyślnie.


Aby wyłączyć możliwość rejestracji

Rejestracja użytkowników jest standardowo włączana podczas instalacji Joomla!

Jeśli nie chcesz, aby odwiedzający witrynę mogli się rejestrować (zakładać swoje konta):

 • wyłącz możliwość rejestracji, zmieniając ustawienie Rejestracja użytkowników w Konfiguracji globalnej na Nie.
Aby zobaczyć, jak to zrobić, przeczytaj Zmiana ustawień zasad rejestracji użytkowników.


Aby ręcznie zarejestrować użytkownika

Jeśli chcesz umożliwić logowanie się tylko niewielkiej grupie użytkowników, na przykład członków zespołu redakcyjnego, a uniemożliwić rejestrację gości:

 1. Wyłącz możliwość rejestracji na stronie Konfiguracja globalna', zaznaczając Nie w polu Rejestracja użytkowników [Allow User Registration]. Więcej informacji znajdziesz na stronie Zmiana ustawień zasad rejestracji użytkowników.
 2. Skonfiguruj formularz Logowania w witrynie. Są dwa sposoby wykonania tego zadania:
  • włącz na wybranych stronach moduł Logowanie. Dokładne miejsce, w którym opublikujesz moduł, zależy od wykorzystywanego szablonu. Zwykle będzie to lewy lub prawy boczny pasek. Moduł może być wyświetlany na wielu stronach. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przeczytaj Dostosowanie modułu Logowanie.
  • załóż w menu nową pozycję typu Logowanie. Gdy zostanie wybrana, formularzy Logowanie zostanie wyświetlony w miejscu głównej treści strony. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przeczytaj Logowanie w menu witryny.


Aby umożliwić rejestrację użytkowników

Jeśli chcesz umożliwić użytkownikom witryny rejestrację, aby im udostępniać dodatkowe zasoby:

 1. Włącz rejestrację użytkowników (ustawienie domyślne). O możliwości rejestracji decyduje ustawienie opcji Rejestracja użytkowników [Allow User Registration] na Tak. ... Zmiana ustawień zasad rejestracji użytkowników.
 2. Opcjonalnie: zaznacz w polu Przypisz do grupy [New User Registration Type], do jakiej grupy przypisywać nowych użytkowników podczas rejestracji. Standardowo nowych użytkowników przypisujemy do grupy Zarejestrowany [Registered]
 3. Opcjonalnie: określ sposób aktywacji nowych kont w polu Aktywacja nowych kont [New User Account Activation]:
  • Tak [Yes]: nowy użytkownik po wysłaniu formularza rejestracyjnego otrzyma na podane w nim konto poczty elektronicznej list z danymi rejestracyjnymi oraz odnośnikiem do strony serwisu kończącej proces rejestracji. Konto zostanie uaktywnione dopiero wówczas, gdy użytkownik kliknie ten odnośnik, a w jego przeglądarce pojawi się strona serwisu z komunikatem potwierdzającym. To rozwiązanie chroni Cię przed przypadkowymi rejestracjami. Jeśli konto przez jakiś czas nie zostanie uaktywnione, możesz je usunąć.
  • Nie [No]: nowe konto użytkownika zostanie założone i uaktywnione natychmiast po wysłaniu formularza rejestracyjnego (nawet, jeśli wszystkie informacje podane w formularzu rejestracyjnym są fałszywe). Nowy użytkownik będzie mógł zalogować się zaraz po naciśnięciu odnośnika Zarejestruj, o czym zostanie powiadomiony komunikatem: Możesz się teraz zalogować.
 4. skonfiguruj formularz Logowania w witrynie. Są dwa sposoby wykonania tego zadania:
  • włącz na wybranych stronach moduł Logowanie. Dokładne miejsce, w którym opublikujesz moduł, zależy od wykorzystywanego szablonu. Zwykle będzie to lewy lub prawy boczny pasek. Moduł może być wyświetlany na wielu stronach. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przeczytaj Dostosowanie modułu Logowanie.
  • załóż w menu nową pozycję typu Logowanie. Gdy zostanie wybrana, formularzy Logowanie zostanie wyświetlony w miejscu głównej treści strony. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przeczytaj Logowanie w menu witryny.


Aby ograniczyć prawa do zasobów witryny

Większość zasobów witryny Joomla! może być dostępna dla użytkowników zarejestrowanych i zalogowanych, w tym dla użytkowników ze specjalnymi uprawnieniami. Przykładowo, artykuł może być udostępniony tylko dla zarejestrowanych użytkowników, co oznacza, że przygodni (niezalogowani) goście w ogóle go nie zobaczą. Natomiast użytkownicy zarejestrowani, którzy zalogują się w witrynie, zobaczą go.

Aby ograniczyć dostęp użytkowników do poszczególnych zasobów, skorzystaj ze szczegółowych procedur:


Dziękujemy za wkład

» Adam Przybylski [komodore],