--=REKLAMA=--

Konfiguracja serwera pomocy

Z Joomla!WikiPL

Joomla PL Pomoc jest oficjalnym serwerem polskich ekranów pomocy - najaktualniejszych instrukcji dla administratorów i operatorów Joomla!. Dowiedz się jak korzystać z serwerów pomocy!

Czym są Ekrany pomocy?

Ikona pomoc.png

Na wszystkich stronach zaplecza administracyjnego mamy dostęp do pomocy podręcznej, tzw. ekranów pomocy. Aby uzyskać dostęp do ekranu pomocy, naciskasz ikonę Pomoc [Help] w przyborniku, w prawym górnym rogu ekranu. Każdy ekran pomocy zawiera informacje dotyczące strony, na której aktualnie przebywasz. W Joomla 1.5 możesz także wybrać z menu polecenie Pomoc → Ekrany pomocy [Help → Joomla! Help], aby przejść na stronę prezentującą ekrany pomocy w porządku alfabetycznym. Na liście mogą się znaleźć również ekrany pomocy dodane przez instalowane dodatkowo komponenty.

Standardowo ekrany pomocy pobierane są ze zdalnego oficjalnego serwera pomocy - joomla.org. Konfiguracja globalna pozwala jednak zmienić adres serwera, tak aby pobierać je z serwera lokalnego albo z serwera [www.joomla.pl Polskiego Centrum Joomla]

Ekrany pomocy to zestaw instrukcji dla administratorów i operatorów Joomla!. Nazwane zostały „ekranami pomocy”, ponieważ każdy artykuł stanowi objaśnienie dla jednego z ponad 150 okien - ekranów, z jakimi na co dzień spotykają się administratorzy Joomla! Instrukcje te są również dołączone do polskiego wydania Joomla!.


Jak korzystać z instrukcji i serwerów pomocy?

Wszyscy administratorzy i operatorzy Joomla! mogą korzystać:

 • z oficjalnego serwera pomocy,
 • z oficjalnego polskiego serwera pomocy,
 • z własnego serwera jako serwera pomocy,

Aby korzystać z oficjalnego serwera pomocy:

 1. Przejdź do panelu administracyjnego swojego Joomla!
 2. Wybierz menu Witryna ⇒ Konfiguracja globalna [Site ⇒ Global Configuration].
 3. Przejdź do zakładki Serwer.
 4. W polu Serwer Pomocy [Help Server] wpisz adres: http://www.help.joomla.org.

Aby korzystać z oficjalnego polskiego serwera pomocy:

 1. Przejdź do panelu administracyjnego swojego Joomla!
 2. Wybierz menu Witryna ⇒ Konfiguracja globalna [Site ⇒ Global Configuration].
 3. Przejdź do zakładki Serwer.
 4. W polu Serwer Pomocy [Help Server] wpisz adres: http://www.pomoc.joomla.pl.

Jeśli masz zainstalowane najnowsze polskie wydanie Joomla!Plus AL, co najmniej w wersji 1.0.12, serwerem pomocy może być również Twój macierzysty serwer. Wszystkie pliki pomocy umieszczone zostały w katalogu /help Twojej instalacji Joomla!.

Aby korzystać z plików pomocy umieszczonych na macierzystym serwerze:

 1. Przejdź do panelu administracyjnego swojego Joomla!
 2. Wybierz menu Witryna ⇒ Konfiguracja globalna [Site ⇒ Global Configuration].
 3. Przejdź do zakładki Serwer.
 4. Z pola Serwer Pomocy [Help Server] usuń adres oficjalnego serwera pomocy.

Tylko finalne wydanie Joomla 1.0.15 zapewnia możliwość korzystania ze wszystkich instrukcji udostępnianych przez serwery pomocy. Aby korzystać z serwera pomocy, w katalogu /help muszą być pozostawione wszystkie pliki instrukcji. Joomla! generuje na ich podstawie indeks materiałów udostępnianych przez serwery pomocy.

Zobacz

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],