--=REKLAMA=--

Kilka układów w jednym szablonie

Z Joomla!WikiPL

Niekiedy chcemy dostosować układ szablonu do potrzeb określonego komponentu. Poniżej przedstawiamy rozwiązanie odnoszące się do dwóch komponentów - Fireboard i MyBlog. Kod powoduje sprawdzenie, czy wczytywany jest Fireboard lub MyBlog i zależnie od tego włącza odpowiednie elementy układu strony. Jeśli żaden z tych komponentów nie jest wczytywany, kod wywołuje układ domyślny.

W przypadku innych komponentów wystarczy tylko zastąpić w poniższym kodzie nazwy komponentów - com_fireboard i com_myblog

<?php if (JRequest::getVar('option') == 'com_fireboard' ) {?> <!--kod sprawdzający, czy wczytywany jest Fireboard -->
 
 <div class="GlownaKol">
  <jdoc:include type="component" />
 </div>
 <div class="PrawaKol">
  <jdoc:include type="modules" name="PrawaKol" style="none" />
 </div>
 
<?php } elseif (JRequest::getVar('option') == 'com_myblog') {?> <!--kod sprawdzający, czy wczytywany jest MyBlog-->
 
 <div class="LewaKol">
   <jdoc:include type="modules" name="LewaKol" style="none" />
 </div>
 <div class="GlownaKol">
   <jdoc:include type="component" />
 </div>
 
<?php } else {?>
 
  <jdoc:include type="component" />
 
<?php  } ?>

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],