--=REKLAMA=--

K2/Artykuł

Z Joomla!WikiPL

K2 art szczegoly.png


 • Opublikowano [Published]: Tak, aby opublikować artykuł, Nie, aby nie publikować artykułu
 • Wyróżnione [Featured]: Zaznacz pole wyboru, aby wyróżnić artykuł
 • Autor [Author]: Wybierz z listy użytkowników nazwę autora
 • Inna nazwa autora [Author alias]: Wpisz nazwę autora inną, niż można wybrać z listy użytkowników
 • Kategoria [Category]: Zaznacz kategorię lub podkategorię, do której chcesz przypisać artykuł
 • Poziom dostępu [Access level]:
 • Data stworzenia [Creation date]: Dodawana automatycznie - można ją jednak zmienić, w tym celu wpisz datę stworzenia artykułu lub wybierz z kalendarza.
 • Rozpocznij publikację [Start publishing]: Standardowo natychmiast po opublikowaniu, można jednak określić dowolną inną i, oczywiście, późniejszą datę. Wpisz lub wybierz z kalendarza.
 • Zakończ publikację [Finish publishing]: Wpisz lub wybierz z kalendarza datę, od której artykuł zostanie oznaczony jako nieopublikowany (raczej powinien być automatycznie przeniesiony a=do archiwum)

[xxx]

K2 art metadane.png

 • Opis [Description]: wpisz zwięzłe, jedno- dwuzdaniowe streszczenie artykułu, które zostanie umieszczone w metadanych strony
 • Słowa kluczowe [Keywords]: wpisz klika słów kluczowych charakteryzujących treść artykułu
 • Wyszukiwarki [Robots]: wpisz instrukcje dla indeksujących treści wyszukiwarek internetowych: index follow/all lub noindex nofollow/none
 • Autor [Author]: Wpisz nazwę autora, którą chcesz umieścić w metadanych.

K2 art etykiety.png

K2 art w widoku listy kategorii.png

 • Tytuł artykułu [Show item title]:
 • Oznaczenie 'Wyróżniony' [Show item 'featured' notice]:
 • Autor artykułu [Show item author]:
 • Data i czas stworzenia [Show item created date and time]:
 • Ocenianie [Show item rating (voting)]:
 • Ilustracja artykułu [Show item image]:
 • Wprowadzenie [Show item introtext]:
 • Dodatkowe pola [Show item extra fields]:
 • Kategoria [Show item category]:
 • Etykiety [Show item tags]:
 • Załączniki [Show item attachments]:
 • Ilość załączników [Show item attachments counter]:
 • Film [Show item video]:
 • Galeria zdjęć [Show item image gallery]:
 • Data i czas poprawiania [Show item modified date and time]:
 • Odnośnik Czytaj więcej... [Show item 'read more...' link]:
 • Odnośnik do komentarzy [Show anchor link (with comments counter) to comment form ]:
 • Dodatki K2 [Enable K2 plugins]:

K2 art w widoku artykulu.png

 • Data i czas stworzenia [Show item created date and time]:
 • Tytuł artykułu [Show item title]:
 • Oznaczenie Wyróżniony [Show item 'featured' notice]:
 • Autor artykułu [Show item author]:
 • Przełącznik rozmiaru czcionek [Show font resizer]:
 • Odnośnik Drukuj [Show print link]:
 • Odnośnik Rekomenduj [Show email link]:
 • Przyciski społecznościowe [Display a 'social button' like ShareThis, AddThis etc.]:
 • Odnośnik do filmu [Show anchor link to item video]:
 • Odnośnik do galerii [Show anchor link to item image gallery]:
 • Odnośnik do komentarzy [Show anchor link (with comments counter) to comment form]:
 • Ocenianie [Show item rating (voting)]:
 • Ilustracja artykułu [Show item image]:
 • Rozmiar ilustracji artykułu [Item image size]:
 • Podpis ilustracji [Show item Image Caption]:
 • Autorzy i bohaterowie ilustracji [Show item Image Credits]:
 • Wprowadzenie [Show item introtext]:
 • Pełny tekst artykułu [Show item fulltext]:
 • Dodatkowe pola [Show item extra fields]:
 • Ilość odsłon [Show item hits (page views)]:
 • Odnośnik do Twittera [Show item 'Tweet this' link]:
 • Data i czas poprawiania [Show item modified date and time]:
 • Poszerzone informacje o autorze [Display extended author info]:
 • Awatar autora [Show author image]:
 • Informacja o autorze [Show author description]:
 • Adres witryny autora [Show author URL]:
 • Adres e-mail autora [Show author e-mail]:
 • Najnowsze artykuły autora [Show latest articles from author]:
 • Maks. ilość ostatnio dodanych przez autora [Latest articles from author limit]:
 • Artykuły pokrewne [Show related items]:
 • Maks. ilość pokrewnych [Related items limit]:
 • Kategoria [Show item category]:
 • Etykiety [Show item tags]:
 • Odnośniki społecznościowe [Show item share (social) links]:
 • Załączniki [Show item attachments]:
 • Ilość załączników [Show item attachments counter]:
 • Film [Show item video]:
 • Podpis filmu [Show video caption ]:
 • Twórcy i bohaterowie filmu [Show video credits]:
 • Galeria zdjęć [Show item image gallery]:
 • Nawigacja [Show item navigation]:
 • Komentarze [Show comments]:
 • Opis artykułu w META [Enable item meta description]:
 • Słowa kluczowe w META [Enable item meta keywords]:
 • Instrukcje dla wyszukiwarek w META [Enable item meta robots]:
 • Autor artykułu w META [Enable item meta author]:
 • Dodatki K2 [Enable K2 plugins]:


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],