--=REKLAMA=--

Joomla!WikiPL

Jak edytować artykuły

Z Joomla!WikiPL

Uwagi wstępne

Ikona informacja.png
 Informacja

Jeśli zamierzasz utworzyć nowy poradnik, przeczytaj najpierw generalne uwagi zawarte w Tworzenie poradników. Pomożesz w ten sposób nam i sobie. Przejrzyj stronę dyskusji poradnika, którą chcesz edytować (dostaniesz się tam klikając na jedną z kart powyżej tytułu poradnika), oraz stronę dyskusji jej spisu treści (o ile istnieje). Inni Użytkownicy mogli tam zamieścić ważne wytyczne i wymagania, które możesz złamać, nawet o tym nie wiedząc.


Sposoby znakowania tekstu na Joomla!WikiPL

Pisanie artykułów na Joomla!WikiPL nie wymaga znajomości HTML, ani żadnego innego języka. Wystarczające efekty można uzyskać, posługując się przyciskami dostępnymi w przyborniku Wikiedytora. Każdy przycisk umieszcza przykładowy tekst objęty znakami wikikodu, który opiera się na kilku prostych regułach i symbolach. Osoby posługujące się kodem HTML mogą na początku mieć kłopot z przyzwyczajeniem się do odmiennych skutków niektórych praktyk stosowanych w HTML.

Mini kurs wikikodu

 • akapity: nowy akapit rozpoczyna dwukrotne naciśnięcie klawisza ENTER.
Zobacz więcej o akapitach oraz jak wymusić rozpoczęcie od nowej linii.
 • nagłówki: tekst nagłówka obejmujemy znakami = - od jednego do sześciu, np. === Nagłówek ===.
Zobacz więcej o nagłówkach
 • punktowanie: rozpoczynamy nową linię od znaku * (gwiazdki).
Zobacz więcej o listach punktowanych
 • numerowanie: rozpoczynamy nową linię od znaku # (krzyżyka, hasha).
Zobacz więcej o listach numerowanych
 • pogrubienie: otaczamy tekst z lewej i prawej strony trzema '''apostrofami''', co daje: apostrofami.
Zobacz więcej o wyróżnianiu tekstu pogrubieniem
 • pochylenie: otaczamy tekst z lewej i prawej strony dwoma ''apostrofami'', co daje: apostrofami.
Zobacz więcej o wyróżnianiu tekstu pochyleniem
 • wcięcie: poprzedzamy tekst akapitu znakiem dwukropka - :.
Zobacz więcej o stosowaniu wcięć
 • tekst wstępnie sformatowany: rozpoczynamy tekst od wcięcia za pomocą spacji lub tabulatora.
Zobacz więcej o formatowaniu kodu programów

Dowiedz się więcej

Stosowanie HTML

Oczywiście, możliwe jest również wstawianie na stronach Joomla!WikiPL fragmentów kodu języka HTML. Informacje na ten temat znajdziesz na stronie Stosowanie HTML.

Wikiedytor

Wikiedytor

Klikając na przycisk edytuj nad artykułem, ujrzysz Wikiedytor, a w nim - o ile istnieje - tekst źródłowy artykułu (2).

Nad tekstem znajduje się pasek przycisków (1) zawierający najczęściej używane wstawiane elementy (link, grafika, podpis itp.).

Na dole, pod uwagą dotyczącą praw autorskich, znajdują się trzy pola (3).

 • Opis zmian: służy do zamieszczenia krótkiej informacji o dokonanych zmianach. Za dobry opis wystarczą niekiedy trzy-cztery wyrazy podsumowania. Zachęcamy Cię do używania tego pola, ponieważ pomaga nam to śledzić historię artykułu.

Jeśli jesteś zalogowanym użytkownikiem, masz do dyspozycji dwie opcje:

 • To jest drobna zmiana: umożliwia oznaczenie drobnych poprawek, np. ortograficznych, stylistycznych, które nie zmieniają sensu artykułu. Edycje zaznaczone jako drobne mogą być chowane w listach typu Ostatnie zmiany, dzięki czemu służą przejrzystości Joomla!WikiPL. Zaznaczanie poważnych zmian jako "drobnych" jest uważane za nieodpowiednie zachowanie, jako że myli innych użytkowników.
 • Obserwuj tę stronę: powoduje dodanie strony do listy obserwowanych stron, w której pokazane jest, kiedy i przez kogo były ostatnio edytowane interesujące nas strony.

Poniżej znajdują się trzy przyciski (4)

 • Zapisz: powoduje natychmiastowe zapisanie aktualnej postaci artykułu - zmiany są natychmiast widoczne dla wszystkich, nie jest konieczne potwierdzenie ani akceptacja żadnego z administratorów. Daje to użytkownikom dużą swobodę, lecz nie należy jej nadużywać. Nowi użytkownicy mają tendencję do klikania na ten przycisk bez zastanowienia, potem kilka razy poprawiają błędy i w efekcie produkują mnóstwo edycji. Dużo lepiej jest używać przycisku
 • Podgląd: pokazuje artykuł w takiej postaci, jaką osiągnie po zapisie. Można łatwo i na spokojnie wyłapać wszystkie usterki.
 • Podgląd zmian: pokazuje w przejrzysty sposób, co dodaliśmy, usunęliśmy i zmieniliśmy w artykule w porównaniu do ostatniej zapisanej wersji. Przycisk szczególnie przydatny w trakcie długiego edytowania artykułu.
Polskie znaki

Zobacz: Joomla!WikiPL:Problemy z polskimi znakami

Grafika

 [[Grafika:Przyklad.png]]

Przyklad.png

 [[Grafika:Przyklad.png|thumb|80px|right|Przykładowa [[:Kategoria:Grafika|grafika]] ]]
Przykładowa grafika

Zobacz też: Joomla!WikiPL:Ilustrowanie Joomla!WikiPL

Kategoria

Artykuły i poradniki zestawiane są na na Joomla!WikiPL w kategoriach. Listę wszystkich kategorii można zobaczyć na zestawieniu:

Ogólne zalecenia

 • artykuł/poradnik powinien być przypisany co najmniej do jednej kategorii,
 • zalecane jest przypisywanie artykułów/poradników do jak najwęższych kategorii
 • Nie przypisujemy artykułów/poradników do kategorii nadrzędnych
 • zalecane jest przypisanie artykułu/poradnika do kategorii/podkategorii z następujących zestawów:
  • administracja - bezpieczeństwo - dostosowanie
  • Joomla 1.0 - Joomla 1.5
  • Nowicjusze - Administratorzy witryn - Projektanci - Tłumacze - Zespół dokumentacji

Formuły matematyczne

Pomoc dotycząca wpisywania formuł matematycznych można znaleźć na stronie Wikipedia:Edycja wzorów i meta:Help:Formula (w języku angielskim).

Zobacz też