--=REKLAMA=--

Jak równocześnie zmienić prawa dostępu do wielu plików i katalogów?

Z Joomla!WikiPL


Korzystając z narzędzi zaplecza Compat 10.png

Z menu zaplecza wybierz Witryna → Konfiguracja globalna → Serwer i ustaw prawa dostępu zgodnie z potrzebami.

Za pomocą poleceń powłoki UNIX

Uwaga: Polecenie find zakłada, że jego wykonanie przynosi skutki począwszy od aktualnego katalogu (tego, w którym jest wywoływane). Dla pełnego bezpieczeństwa przejdź do swojego katalogu public_html i określ w poleceniu ścieżkę, jako pierwszy argument. W przypadku powłoki bash w systemie Apple OS X ścieżka musi być podana.


find . -type f -exec chmod 644 {} \;
find . -type d -exec chmod 755 {} \;
chmod 707 images
chmod 707 images/stories
chown apache:apache cache


Uwagi:

  1. Po dokonaniu zmiany uprawnień przetestuj działanie wszystkich dodanych do Joomla! rozszerzeń.
  2. Aby zainstalować dodatkowe rozszerzenia, konieczne będzie zresetowanie uprawnień.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],