--=REKLAMA=--

Jak określić przedrostek bazy danych

Z Joomla!WikiPL

Przedrostek nazw tabel w bazie danych, nazywany skrótowo przedrostkiem bazy danych można odczytać:

  • bezpośrednio z pliku konfiguracyjnego - configuration.php (w joomla 1.0: $mosConfig_dbprefix = 'jos_', w Joomla 1.5: var $dbprefix = 'jos_'),
  • w edytorze konfiguracji witryny na karcie Serwer na stronie Witryna → Konfiguracja globalna [Site - Global Configuration],
  • z informacji o systemie na stronie zaplecza Pomoc → Informacje o systemie → Plik konfiguracyjny [Help → System Info → Configuation file].

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],