--=REKLAMA=--

Jak importować plik .sql do bazy danych

Z Joomla!WikiPL

Za pomocą phpMyAdmin

Zaloguj się do MySQL za pomocą phpMyAdmin. Wybierz swoją bazę danych. Zastosuj jeden z dwu możliwych sposobów:

  • Kliknij na górze zakładkę SQL. Wpisz lub wklej swój kod do pola tekstowego i naciśnij Wykonaj
  • Kliknij na górze zakładkę Import. Na rozwijanej liście zaznacz Zestaw znaków dla pliku. Naciśnij Wykonaj.

Za pomocą przeglądarki zapytań - MySQL Query Browser

Zaloguj się do MySQL za pomocą MySQL Query Browser [1]. Kliknij dwukrotnie po prawej stronie nazwę bazy, aby ją wybrać. Stwórz nową zakładkę "script", wpisz lub wklej kod do ramki tekstowej i naciśnij Execute

Za pomocą wiersza poleceń klienta MySQL (zaawansowani!)

MySQL jest instalowany zwykle z domyślnym programem obsługi z wiersza poleceń [2], któy umożliwia dostęp do baz danych.

  1. Zmien aktualny katalog na katalog zawierający kopię skryptu sql. Na przykład,
    cd /public_html/installation/sql/mysql
  2. Użyj narzędzi do połaczenia się z bazą danych Joomla oraz operatora przekierowania ("<"), by przekazać polecenia odnoszące się do pliku .sql. Na przykład,
    mysql --user=nazwa nazwa_bazy-danych_joomla < diff_rc3_to_rc4.sql

Zanim polecenie zostanie wykonane, zostaniesz poproszony o podanie hasła. Ze względu na bezpieczeństwo nie korzystaj z opcji "--password" (ktoś inny może podejrzeć hasło i uzyskać nieuprawniony dostęp do bazy danych).

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],