--=REKLAMA=--

JEDL - Często zadawane pytania

Z Joomla!WikiPL

Wprowadzenie do Licencji Elektronicznej dokumentacji Joomla!

The intention of the Joomla! EDL is to foster wide electronic distribution of Joomla! documentation while ensuring that any additions or modifications to it can, at our discretion, be taken up and made part of the authoritative documentation distributed by the Joomla! project. In this way we hope to ensure that more people can benefit from the work of the authors and improvements made to the documentation can be brought back into the project for the benefit of all. We want to encourage use of the documentation, including commercial use, but at the same time we want to make sure that the documentation cannot be made proprietary.

Celem (Intencją) Licencji Elektronicznej Dokumentacji Joomla! jest sprzyjać szerokiemu upowszechnianiu i rozwojowi elektronicznej dokumentacji Joomla!, zagwarantować , że jeśli jakikolwiek materiał zostanie dodany do dokumentacji przez Ciebie lub inną osobę, może on stać się częścią oficjalnej dokumentacji rozpowszechnianej przez projekt Joomla!. W ten sposób chcemy również zapewnić ?????

All new documentation produced by the Joomla! project will be subject to the Joomla! EDL unless otherwise noted. We will attempt to bring earlier documentation under this license too, but this requires that we obtain permission from all the copyright holders. Please ensure that you check the license for each individual piece of documentation before attempting to distribute it. If you have any questions relating to this license please send an email to license@opensourcematters.org.

Cała nowa dokumentacja stworzona w ramach projektu Joomla! będzie opublikowana (wydana, udostępniona) na licencji JEDL. Będziemy zmierzać również do przeniesienia wcześniej stworzonej dokumentacji, ale wymaga to zgody wszystkich właścicieli praw autorskich. Prosimy o sprawdzanie licencji dla każdego fragmentu dokumentacji przed jej upowszechnieniem. Jeśli masz jakieś pytania związane z tą licencją, prześlij je pocztą elektroniczną na adres license@opensourcematters.org.

Please note this FAQ is not part of the license but is merely provided to help you understand how the license works.

Zwróć uwagę, że poniższe Częste pytania i odpowiedzi nie są częścią licencji, ale mogą pomóc w jej zrozumieniu.

Częste pytania o Licencję Elektronicznej Dokumentacji Joomla!

 1. Czy mogę umieścić dokumentację na witrynie i zezwolić innym na jej pobieranie?
  Tak, ale "Musisz dołączyć kopię tej licencji, z uwagą, że odnosi się do tej pracy, oraz informacje potrzebne (niezbędne) do uzyskania formy źródłowej"
 2. Czy mogę umieścić dokumentację na witrynie publikującej płatną reklamę?
  Tak. Zobacz pytanie 1.
 3. Czy mogę umieścić dokumentację na witrynie i pobierać opłaty za jej pobieranie?
  Tak, komercyjne wykorzystanie dokumentacji jest dozwolone na warunkach licencji. Zobacz pytanie 1.
 4. Co z tłumaczeniami?
  Tłumaczenie jest rodzajem modyfikacji, utworem zależnym, opartym na oryginale, a więc zależnym i jako takie podlega zasadom licencji, jak każda inna praca oparta na pierwowzorze.
 5. Czy mogę zmodyfikować, poszerzyć lub przetłumaczyć dokumentację, a następnie umieścić ją na witrynie i zezwolić na pobieranie?
  Tak, ale musisz zapewnić wszystkim pobierajacym licencję "Copyleft", a autorom licencję "grantback". Przeczytaj uważnie licencję, aby dobrze rozumieć, co oznaczają te warunki. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, prosimy - pisz na adres license@opensourcematters.org.
 6. Czy mogę umieścić na witrynie zmodyfikowaną kopię dokumentacji i pobierać opłaty za jej pobieranie?
  Tak, komercyjne wykorzystanie dokumentacji jest dozwolone na warunkach licencji. Zobacz pytanie 5.
 7. Czy swoje prawa autorskie do modyfikacji tracę (przekazuję) na rzecz OSM?
  Nie, zachowujesz wszystkie prawa autorskie do swoich modyfikacji. Intencją licencji jest jedynie uniemożliwienie, by ktokolwiek uczynił dokumentację zastrzeżoną, własnościową (zawłaszczył).
 8. Co to znaczy "zastrzeżone" ("własnościowe")?
  "Zastrzeżone" oznacza, że nie mamy praw do kopiowania, modyfikacji ani rozprowadzania dokumentacji.
 9. Czy mogę udostępniać dokumentacją za pomocą usługi druku na żądanie, jak np. w serwisie Lulu?
  Nie. Bez odrębnego zezwolenia autorów nie możesz dostarczać nikomu drukowanych kopii dokumentacji.
 10. Czy mogę drukować kopie dokumentacji i przekazywać je innym?
  Nie. Licencja zezwala jedynie na rozpowszechnianie elektronicznych kopii dokumentacji.
 11. Jak mogę uzyskać zezwolenie na wykonywanie kopii drukowanych?
  Musisz formalnie poprosić o zgodę autorów. Udzielenie takiej zgody nie jest automatyczne i jest tematem odrębnej licencji (odbywa się na podstawie odrębnej licencji)
 12. Czy mogę wydrukować kopię dokumentacji do własnego użytku?
  Tak, licencja zezwala na drukowanie kopii przeznaczonych do użytku osobistego.
 13. Czy mogę drukować kopie do użytku edukacyjnego?
  Kwestie dozwolonego użytku w celach edukacyjnych regulują przepisy prawa autorskiego obowiązujące w danym kraju. Jeżeli przepisy te zezwalają na przedruki dla celów edukacyjnych, to wykorzystanie kopii drukowanych dla celów edukacyjnych również nie stanowi naruszenia licencji. Polskie prawo zezwala na: sporządzanie kopii i nieodpłatnie korzystanie z fragmentów utworów potrzebnych do celów dydaktycznych (daje to możliwość np: zrobienia kserokopii jednego rozdziału książki i rozdania ich kursantom)
 14. Czy mogę użyć logo Joomla! na swojej zmodyfikowanej wersji dokumentacji?
  Tak, pod warunkiem, że przestrzegasz zasad stosowania logo Joomla!, określonych w: http://www.joomla.org/content/view/259/70/
 15. Co powinienem zrobić, jeśli wykryję możliwe naruszenie licencji?
  Powiadom o możliwości naruszenia licencji wydawcę lub posiadacza praw autorskich. jeśli sądzisz, ze ktoś narusza określone w EDL prawa osób, które napisaly dokumentację Joomla!, prosimy poinformuj nas o tym pocztą elektroniczną na adres license@opensourcematters.org

Zobacz