--=REKLAMA=--

J3.5

Instalacja szablonu

Z Joomla!WikiPL

Jak zainstalować szablon?

Instalacja szablonów Joomla! wymaga umieszczenia plików szablonu w systemie plików Joomla!, w przeznaczonym na nie katalogu /templates oraz zapisaniu informacji o zainstalowanym szablonie w bazie danych. Najprostszym sposobem instalacji szablonu jest skorzystanie z automatycznego instalatora dostępnego na zapleczu Joomla. Instalator pobiera pakiet instalacyjny lub pliki szablonu ze wskazanej lokalizacji i umieszcza je w odpowiednim katalogu oraz na podstawie pliku manifestu XML umieszcza odpowiednie informacje w bazie danych.

W pewnych okolicznościach możemy też zastosować "ręczną" metodę instalacji.

Instalacja automatyczna

1. Zaloguj się na zaplecze swojej witryny (www.witryna.roz/administrator/) 2. Wybierz z menu pozycję: Rozszerzenia -> Instalator (Extensions -> Install/Uninstall)

35 tpl por instal tpl.png

Znajdziesz się na stronie Instalatora rozszerzeń:

35 tpl por instal tpl1.png

Można tutaj instalować: szablony, dodatki, moduły, komponenty i języki. Masz trzy opcje:

 • Instaluj z pakietu [Upload Package File] - (zaznaczasz pakiet instalacyjny na swoim komputerze, wczytujesz i instalujesz go).
 • Instaluj z katalogu [Install from Directory] - (rozpakowane archiwum umieszczasz wcześniej na serwerze, tu wskazujesz ścieżkę do katalogu z plikami i instalujesz).
 • Instaluj z WWW [Install from URL] - (wpisujesz adres internetowy, pod którym znajduje się pakiet instalacyjny, a następnie instalujesz).

Skorzystamy z pierwszej metody: Instaluj z pakietu.

3. Kliknij przycisk Wybierz plik
4. Odszukaj na swoim komputerze i zaznacz plik pakietu instalacyjnego.
5. Naciśnij przycisk Wczytaj i zainstaluj.

Jeśli pakiet jest poprawny, po chwili wyświetli się komunikat o pomyślnej instalacji i ewentualnie - poniżej - informacje o zainstalowanym szablonie.

35 tpl por instal tpl 3.png

Instalacja przez FTP

Szablony można również instalować przez FTP. Jeśli być może znasz ten sposób z instalacji szablonów w Joomla 1.0 lub 1.5, to zwróć uwagę, że w nowszych wersjach szablony są rejestrowane w bazie danych i w związku z tym instalacja za pomocą FTP jest nieco bardziej złożona - składają się na nią dwa kroki:

Krok 1

Połącz się ze swoim z serwerem za pomocą ulubionego klienta FTP i wejdź do katalogu katalog_joomla/templates, a następnie prześlij do niego cały katalog z plikami wyodrębnionymi z pakietu instalacyjnego szablonu (albo po prostu z katalogu szablonu zainstalowanego w witrynie na lokalnym serwerze testowym). Katalog powinien nosić taką nazwę, jak szablon.

Ta metoda instalacji stosowana jest zwykle przez użytkowników, którzy stworzyli szablon samodzielnie i nie chcą przygotowywać pakietów instalacyjnych, a także wówczas, gdy chcesz szybko przesłać kilka szablonów na raz.

Krok 2

Zaloguj się do zaplecza i przejdź na stronę Rozszerzenia/Instalacje, a następnie wybierz w menu lokalnym kartę Wykryj. Być może zobaczysz listę wykrytych rozszerzeń, których instalacja nie jest jeszcze dokończona. Jeśli nie ma takiej listy albo nie ma na tej liście szablonów przesłanych przez FTP, kliknij w pasku narzędzi przycisk Wykryj. W efekcie powinna się pojawić lista niedokończonych instalacji. Zaznacz pole wyboru z lewej strony nazw szablonów, które chcesz zainstalować i kliknij przycisk Zainstaluj.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Wprawdzie za pomocą FTP można instalować także inne rozszerzenia (moduły, dodatki, komponenty, języki), ale - jeśli jesteś nowicjuszem - gorąco odradzamy tę metodę, ponieważ łatwo tutaj o przesłanie plików do nieodpowiednich folderów i inne błędy.


Instalacja zawartości z szablonu

Począwszy od wersji 2.5 wraz z szablonami można importować zawartość. Jest to sposób na rozwijanie treści lokalnie z wykorzystaniem takich programów, jak Artisteer, które można importować później na stronę produkcyjną „za jednym zamachem”.

Aby zaimportować treści:

 1. Zainstaluj szablon w sposób opisany powyżej,
 2. Przejdź na zapleczu na stronę Rozszerzenia/Szablony/ (Style szablonów), kliknij w wykazie nazwę szablonu, a następnie w opcjach podstawowych kliknij przycisk Importuj zawartość z szablonu [Import Content with template]

  35 tpl por instal dane.png
 3. Gdy pojawi się ostrzeżenie, kliknij przycisk Import. Komunikat ostrzega, że operacja ta spowoduje zainstalowanie artykułów, rozszerzeń i pozycji menu oraz ustawi nową stronę jako startową

  35 tpl por instal dane uwaga.png
 4. Po chwili pojawi się komunikat, że zawartość zaimportowano. Kliknij przycisk Continue, aby zakończyć importowanie zawartości z szablonu

  35 tpl por instal dane uwaga2.png