--=REKLAMA=--

FAQ Joomla 3

Z Joomla!WikiPL

Jakie są główne różnice pomiędzy Joomla! 2.5 a 3.x?

Najbardziej zauważalną różnicą jest całkowicie przebudowane zaplecze administracyjne, oparte na nowoczesnym wzornictwie, uproszczone, bardziej przyjazne dla użytkownika. Począwszy od wydania 3.0 Joomla! jest czuły na właściwości urządzenia, w którym jest przeglądany. Zarówno układ witryny, jak i zaplecza dostosowują się do właściwości ekranu komputera, laptopa, tabletu, smartfonu. Do obsługi Joomla wystarczy nawet telefon komórkowy.

Ponadto, dodano wiele nowych funkcjonalności i dziesiątki różnych usprawnień rdzenia Joomla. Wśród nich najważniejsze to:

  • przebudowany, znacznie uproszczony i udoskonalony instalator,
  • udoskonalenia dla twórców rozszerzeń, takie jak wsparcie Bootstrap i jQuery.
  • znacznikowanie (tagowanie) treści wprowadzone w Joomla 3.1,
  • kontrola wersji artykułów i innych treści wprowadzona w wersji 3.2
  • udoskonalony od wersji 3.2 menedżer szablonów.


Jak długo jest wspierana każda wersja Joomla!?

Joomla! jest rozwijany według stałego cyklu wydawniczego. Do wersji Joomla 1.7, zgodnie z ówczesną polityką wydawniczą, punkt wyjścia do określania planów wydawniczych stanowiły założenia dotyczące wprowadzenia określonych funkcjonalności, a nową podstawową lub rozwojową (udoskonaloną) wersję oprogramowania wypuszczano po ich implementacji w projekcie. W międzyczasie publikowano wydania poprawkowe, naprawiające wykryte błędy i usterki wykryte w wersji udoskonalonej.

Począwszy od wydania wersji 1.7 polityka wydawnicza zakłada wydawanie nowych wersji cykliczne, podobnie jak w wielu innych projektach otwartego oprogramowania, np.Ubuntu. W nowym modelu wydawniczym założono początkowo, że kolejne wersje Joomla! będą się pojawiać co 6 miesięcy, a zaplanowane funkcjonalności, których nie udało się wdrożyć, przechodzą do następnych wersji.

Po pierwszych doświadczeniach w wyniku dyskusji nad nową polityką wydawniczą zmodyfikowano nieco założenia, przyjmując, że rozwijanie kolejnych wersji głównych zostanie zakończone na wydaniach wersji oznaczonych numerem dodatkowym .5, a więc np. 2.5, 3.5, 4.5 itd.. Wersje te będą wspierane długoterminowo wydaniami poprawkowymi przez 27 miesięcy. Kolejne udoskonalone wersje rozwojowe będą wspierane tylko przez 7 miesięcy (krótkoterminowo) i oznaczane następnym numerem głównym i nowym numerem dodatkowym, a więc np. 3.0, 3.1, 3.2, po czym znów zostanie opublikowane następne wydanie wspierane długoterminowo, oznaczone np. 3.5, 4.5.

Twórcy projektu zastrzegają jednak, że terminy mogą się nieznacznie przesuwać z powodu rożnych nieprzewidzianych okoliczności.

Co sześć miesięcy Projekt Joomla! wydaje nową rozwojową [minor] lub główną [major] wersję Joomla. Format wersji Joomla:

Każda z tych wersji jest wpierana przez Projekt Joomla! w ograniczonym czasie. Istnieją dwie klasyfikacje wsparcia: wsparcie krótkotrwałe (STS od ang. Short Term Support) i wsparcie długotrwałe (LTS od ang. Long Term Support.

  • wersje STS (wsparcie krótkotrwałe) są wspierane przez 7 (siedem) miesięcy. Wsparcie tych wersji kończy się po upływie miesiąca od opublikowania następnego wydania. Wersje te można aktualizować do kolejnych wersji STS lub LTS jednym kliknięciem.
  • wersje LTS (wsparcie długotrwałe) są wspierane przez 27 (dwadzieścia siedem) miesięcy.

Należy zdawać sobie sprawę, że zarówno wydania STS, jak i LTS po osiągnięciu stadium GA (Ogólna dostępność, od ang. 'General Availability' są w pełni funkcjonalne i gotowe do wykorzystania w środowisku produkcyjnym. Wadą korzystania z wersji STS jest konieczność ich aktualizacji co sześć miesięcy, natomiast zaletą to, że będziesz dysponować wcześniej najnowszymi funkcjami i rozszerzeniami.

Ogólnie rzecz biorąc, pierwsza wersja STS po wydaniu LTS oznacza początek nowego cyklu wydawniczego. Ta wersja STS wprowadza całkowicie nowe funkcje i zmiany, które nie są kompatybilne (zgodne) z poprzednimi wersjami LTS. Dwa kolejne wydania wersji STS są zwykle kompatybilne z pierwszym wydaniem STS, a cykl wydawniczy kończy się opublikowaniem kolejnego wydania LTS, które finalizuje pracę nad trzema wydaniami STS. Cztery wydania w jednym cyklu będą zwykle oznaczane numerami [główny].0,[główny].1 oraz [główny].2 (STS) oraz [główny].5 (LTS). Na przykład, wydanie STS 3.0 będzie zawierało zmiany niekompatybilne z wydaniami 2.5, a do wydania 3.5 zostaną włączone dojrzałe zmiany wprowadzone w wersjach 3.0, 3.1 i 3.2.

Zazwyczaj przejście do nowej wersji LTS z [główny].5 do [nast. główny].5) oraz między wydaniami STS w głównym cyklu (przykładowo z [główny].2 do [główny].5,) nie będzie wymagało migracji (oficjalnie wspieranego sposobu przejścia do nowej wersji), ale niekoniecznie w przypadku unowocześniania kolejnych wydań STS (z[główny].5 do [nast. główny].0). Warto zauważyć, że przejście z 2.5 do 3.0 odbywało się również bez migracji, ponieważ nie było niekompatybilnych zmian.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz oficjalna strategia rozwoju (w j. ang).

Najnowszą wersją STS udokumentowaną w tym wiki jest 3.8.6 (zobacz Kategoria: Joomla 3.8.6). Najnowszą wersją LTS udokumentowaną w tym wiki jest 3.8.2 (zobacz Kategoria: Joomla 3.8.2).


Zobacz także


Współtwórcy FAQ:

  • wersja angielska: Gary Jay Brooks, Nick Savov, Elin Waring, Jon Neubauer, Guillermo Bravo
  • wersja polska (autorzy, tłumacze): Stefan Wajda

Korektorzy FAQ:

  • --------------

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],