--=REKLAMA=--

Dodanie nowej sondy

Z Joomla!WikiPL

Wśród rozszerzeń włączonych do oficjalnego wydania Joomla! jest komponent Sondy [Polls], który umożliwia prowadzenie prostych sondaży opinii użytkowników i publikowanie wyników. Ankiety i sondy są ciekawymi i zwykle przyjaźnie przyjmowanymi elementami stron internetowych. Czasem służą tylko zabawie, ale często poważniejszym celom - badaniu poglądów w różnych kwestiach, zebraniu opinii służących poprawie jakości usług świadczonych przez firmę czy chociażby uatrakcyjnienia witryny.

Komponent pozwala zaprojektować sondę oraz gromadzić wyniki głosowania i generować atrakcyjne podsumowanie w postaci wykresu i opisowego zestawienia wyników. Moduł wyświetla sondy na wybranych stronach witryny, umożliwia głosowanie oraz podgląd wyników.

Jak stworzyć nową sondę?

 1. Zaloguj się na strony zaplecza administracyjnego. Aby nauczyć się, jak to zrobić, przeczytaj: Logowanie administratorów na zaplecze. Oczywiście, jeśli jesteś zalogowany, nie musisz się logować ponownie.
 2. W rozwijanym menu zaplecza naciśnij opcję Komponenty → Sondy. Przejdziesz na stronę menedżera sond.
 3. W przyborniku w prawym górnym rogu ekranu naciśnij ikonę Utwórz [New], aby otworzyć edytor sond:

  15 polls new.png

 4. W polu Tytuł wpisz pytanie ankietowe, pogląd, opinię, stwierdzenie - będzie ono tytułem sondy, wyświetlanym na stronie komponentu i w module Sonda. W Joomla 1.0 tytuł mógł liczyć maksymalnie 100 znaków (łącznie ze spacjami), w Joomla 1.5 może liczyć do 255 znaków.
 5. W polu Pseudonazwa [Alias]: wpisz umowną nazwę sondy, która zostanie zastosowana w adresie internetowym do strony z wynikami. Jeśli pozostawisz pole niewypełnione, Joomla! stworzy alias automatycznie z tytułu, ale pominie wszystkie znaki charakterystyczne dla polskiego alfabetu. Ponadto - gdy tytuł będzie długi, to alias będzie niewygodny w użyciu. Pseudonazwa powinna się składać tylko z małych liter, nie może posiadać spacji. Zamiast spacji stosuj zawsze znak łącznika (-).
 6. W polu Opóźnienie [Lag] określ w sekundach czas, jaki musi upłynąć do ponownego głosowania użytkownika (z tego samego komputera). Standardowo głos można oddać nie częściej niż raz na dobę (co 86400 sekund).W komputerze użytkownika, z którego został oddany głos, zapisywane jest ciasteczko z czasem oddania głosu. Jeśli odwiedzający spróbuje ponownie głosować w tym samym dniu z tego samego komputera, zobaczy komunikat informujący, że na tę sondę już dzisiaj głosował. Przykładowo możesz wpisać:
  • 43200 - ponowne głosowanie będzie możliwe po 12 godzinach
  • 3600 - ponowne głosowanie będzie możliwe po upływie 1 godziny
  • 2500000 lub 3000000 - ponowne głosowanie będzie możliwe po upływie 28- 35 dni.
 7. Zaznacz przycisk Tak, by udostępnić sondę do publikacji lub Nie, jeśli np. sonda nie jest jeszcze gotowa.
 8. W polach Opcje [Options] po prawej stronie ekranu ustal odpowiedzi. Wymagane są co najmniej 2 opcje, możliwych wyborów może być 12. Użytkownik dysponuje dwiema możliwościami odpowiedzi: Tak lub Nie. Wprawdzie już po rozpoczęciu głosowania można dodawać kolejne opcje odpowiedzi czy usuwać wcześniej ustalone, ale usunięcie lub zmiana opcji odpowiedzi spowoduje zniekształcenie danych. Lepiej więc w takich przypadkach utworzyć nową sondę.
 9. Naciśnij przycisk Zapisz [Save] lub Zastosuj [Aple] w przyborniku w prawym górnym rogu ekranu:
  • Przycisk Zapisz zachowuje treść sondy i jej ustawienia w bazie danych, kończy pracę edytora i przenosi na stronę z listą sond,
  • Przycisk Zastosuj zachowuje treść i ustawienia sondy, ale nie kończy pracy edytora - możesz kontynuować jej redagowanie.
  • Jeśli nie ustalisz tytułu, zostanie wyświetlony komunikat błędu, przypominający, że jest to nieodzowny element.

Tytuł stworzonej sondy zobaczysz na liście w tabeli menedżera sond. Jeśli konieczne będzie wprowadzenie jakichś poprawek, naciśnij tytuł sondy albo zaznacz pole wyboru przy sondzie, którą chcesz poprawić i naciśnij w przyborniku przycisk Zmień [Edit].

Publikacja sond i wyników

Aby odwiedzający witrynę mogli głosować i przeglądać wyniki sondy, trzeba:

 • opracowaną w edytorze sondę udostępnić do publikacji.
 • skonfigurować i opublikować i moduł Sonda [Poll].

Uwaga: W Joomla! 1.0 konieczne było ponadto ustalenie we właściwościach sondy, na których stronach ma być wyświetlana.

Odnośnik do strony z wynikami sondy umieszczony jest w module. Niezależnie od tego w menu witryny można umieścić łącze wywołujące stronę główną komponentu. Na stronie tej znajduje się lista rozwijana zamieszczonych na witrynie sond i publikowane są ich wyniki. Użytkownik może wybrać z listy dowolną ankietę, przejrzeć jej rezultaty, a także wywołać formularz głosowania i udzielić odpowiedzi.

Włączenie i konfiguracja modułu Sonda

W standardowej instalacji Joomla! 1.0 moduł Sonda jest już opublikowany, wystarczy go odpowiednio skonfigurować, a jeśli chcemy poddać głosowaniu więcej niż jedną sondę, stworzyć i opublikować kopię modułu. W instalacji Joomla! 1.5 bez przykładów nie znajdziemy na liście modułów modułu Sonda - trzeba go najpierw włączyć.

Aby w Joomla! 1.5 włączyć moduł Sonda:

 1. Z menu zaplecza wybierz opcję Rozszerzenia → Moduły, aby przejść na stronę menedżera modułów.
 2. Kliknij w przyborniku w prawym górnym rogu ekranu ikonę Nowy.
 3. Kliknij nazwę Sonda na liście albo zaznacz pole opcji przy tej nazwie i naciśnij w przyborniku przycisk Dalej [Next].
 4. Skonfiguruj nowy moduł według instrukcji poniżej.

Konfiguracja modułu polega na:

 • określeniu podstawowych własności modułu,
 • oznaczeniu stron, na których ma być publikowany,
 • dostosowaniu parametrów prezentacyjnych modułu do założeń witryny.

Własności Gdy włączymy nowy moduł, prawie wszystkie własności są określone domyślnie. Trzeba jedynie ustalić tytuł modułu. Oto znaczenie poszczególnych własności:

 1. W polu Tytuł wpisz zwięzłe oznaczenie modułu. Tytuł jest konieczny, ale nie musi być wyświetlany na stronach witryny
 2. Zdecyduj, czy wyświetlać tytuł, zaznaczając Tak lub Nie. Nie chodzi tutaj o tytuł sondy, który musi być wyświetlony, a tytuł modułu.
 3. Zdecyduj, czy opublikować sondę, zaznaczając przy własności Włączony wybrany przycisk opcji - Tak lub Nie
 4. Z listy rozwijanej Pozycja wybierz miejsce, w którym chcesz umieścić moduł. W niektórych niedopracowanych szablonach lista może nie zawierać wszystkich dostępnych pozycji modułów. W takim przypadku, jeśli wiesz, że w szablonie istnieje jakaś pozycja i w niej właśnie chcesz wyświetlać moduł, kliknij w polu nazwy pozycji i wpisz ją. Upewnij się później, że taka pozycja rzeczywiście istnieje.
 5. Jeśli w tej samej pozycji umieszczono więcej niż jeden moduł, ustal kolejność wyświetlania modułów. Naciśnij nazwę modułu, przed którym modułem chcesz umieścić moduł Sonda.
 6. Ustal Poziom dostępu. Zależnie od wybranej z listy opcji moduł będzie dostępny wszystkim odwiedzającym albo tylko zalogowanym użytkownikom, albo tylko użytkownikom z prawami specjalnymi (od autora wzwyż).

Przypisanie menu

Moduły wyświetlane są jedynie na stronach wywoływanych przez te pozycje menu, do których moduł zostanie przypisany.

 1. W sekcji Przypisanie menu zaznacz jedną z wybranych opcji: Wszystkie pozycje menu, Żadna, Zaznaczone na liście. Jeśli wybierzesz ostatnią z możliwości, to...
 2. Zaznacz pozycje menu wywołujące strony, na których chcesz wyświetlać moduł. Aby zaznaczyć więcej niż jedną pozycję, naciśnij równocześnie klawisz CTRL w Windows/Linux, a Command w Mac.

Parametry: Parametry modułu

 1. Wybierz sondę, którą chcesz opublikować w module. W jednym module można opublikować tylko jedną sondę. Aby opublikować więcej niż jedną sondę, trzeba skonfigurować kolejne moduły.
 2. Możesz ustalić przyrostek klasy stylu CSS, który zostanie zastosowany do sformatowania modułu w sposób odmienny niż pozostałe. W arkuszu stylów muszą istnieć reguły dla klasy .moduletable_przyrostek albo .module_przyrostek (zależnie od stylu pozycji modułów, w jakiej umieścisz moduł Sonda).

Parametry rozszerzone

W przypadku modułu Sonda można zdecydować, czy i jak długo jego treść będzie przechowywana w pamięci podręcznej.

 1. Na liście rozwijanej Pamięć podręczna zaznacz Globalnie albo Nie przechowuj w pamięci podręcznej.
 2. W polu Przechowuj przez wpisz w minutach czas przechowywania (uwaga: informacja niepewna, wynika z objaśnienia w dymku, ale standardowo wpisywane jest 900, co oznaczać może, ze należy ten czas określać w sekundach!. Ustawienie modyfikuje czas określony w konfiguracji globalnej, określa w minutach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej.
 3. Po skonfigurowaniu modułu naciśnij w przyborniku przycisk Zapisz lub Zastosuj.

Sonda powinna być widoczna na wyznaczonych stronach witryny.

Jak udostępnić wyniki sond za pomocą pozycji w menu?

 1. Wybierz z menu zaplecza opcję Menu → menu główne (lub inne).
 2. Naciśnij w przyborniku przycisk Utwórz.
 3. Naciśnij na liście Wybierz typ pozycji menu łącze Sondy, a następnie Sondy - Wyniki.
 4. Określ szczegóły nowej pozycji menu.
  • W polu Tytuł wpisz np. Sondy.
  • Pole Tekst zastępczy pozostaw puste, zostanie wypełnione automatycznie.
  • Pole Łącze pozostaw bez zmian - Joomla! umieszcza tam automatycznie adres wewnętrzny.
  • Na liście Pokaż w menu możesz wybrać inne menu, niż zamierzałeś.
  • Na liście możliwości Struktura menu ustal lokalizację pozycji, czy ma być najwyższą w hierarchii, czy też podporządkowaną którejś z już istniejących.
  • Przy własności Opublikowane zaznacz Tak lub Nie
  • Polu Kolejność jest nieaktywne, ponieważ nowe pozycje są umieszczane zawsze na końcu - kolejność można zmienić dopiero po ich utworzeniu.
  • Z listy rozwijanej wybierz poziom dostępu - Powszechny, by strona była dostępna dla wszystkich odwiedzających, Rejestrowany, aby była dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników, Specjalny, jeśli podgląd wyników sond ma być dostępny tylko dla użytkowników z prawami od autora wzwyż.
  • Spośród opcji Otwórz w [On Click, Open in:] zaznacz wybraną:
   • W głównym oknie przeglądarki [Parent Window with Browser Navigation].
   • W nowym oknie z paskiem nawigacyjnym [New Window with Browser Navigation].
   • W nowym oknie bez paska nawigacyjnego [New Window without Browser Navigation]
    Standardowo treści udostępniane przez odnośniki w menu witryny udostępniane są w głównym oknie przeglądarki, tym samym, w którym została otwarta witryna. Ale można zmienić to ustawienie.

Parametry prezentacji

Parametry: podstawowe

W przypadku pozycji menu typu Sondy - wyniki można ustalić tylko jeden podstawowy parametr - wybrać z listy sondę, której wyniki będą prezentowane na głównej stronie komponentu. Gdy udostępnimy wyniki więcej niż jednej sondy, na stronie wyników pojawi się lista rozwijana, pozwalająca użytkownikom przeglądać wszystkie wyniki.

Parametry: systemu

Ta sekcja umożliwia dostosowanie do założeń wydawcy ustawień, które występują w każdym typie pozycji menu. Najistotniejsze są tu decyzje dotyczące treści i widoczności tytułu strony. Jego treść ma znaczenie dla użytkowników, ale też dla wyszukiwarek indeksujących strony internetowe, wpływa na pozycjonowanie strony. Modyfikuj więc to ustawienie rozsądnie.

 • Tytuł strony [Page Title ]: domyślnie wyświetlany jest tytuł - pytanie sondy wskazanej w parametrach podstawowych. Opcjonalnie możesz ustalić inny tekst tytułu. Tytuł strony wyświetlany jest na pasku tytułowym przeglądarki. Jeśli pozostawisz to pole puste, zostanie zastosowany tytuł pozycji menu. Jeśli ponadto w parametrze poniżej zostanie zaznaczona opcja Tak wpisany tutaj tekst zostanie wyświetlony w nagłówku strony.
 • Pokaż Tytuł strony [Show Page Title]: decyduje, czy tytuł strony zostanie wyświetlony w nagłówku strony, nad tytułem pierwszego artykułu.
 • Przyrostek klas CSS strony [Page Class Suffix]: wpis opcjonalny. Umożliwia wyróżnienie strony formatowaniem odmiennym od typowego. Aby skorzystać z tej właściwości, należy zdefiniować w arkuszu stylów formatujących wygląd stron klasy "z przyrostkiem" - np. contentpaneopen-zmień i .contentpagetitle-zmień. W tym polu podajemy jedynie przyrostek odróżniający zmienione klasy od standardowych – w naszym przypadku -zmień. Przyrostek nie musi być scalony z nazwą standardowej klasy łącznikiem, ale jeśli go zastosowaliśmy, należy go również tutaj podać (łącznika używamy głównie po to, by zapewnić czytelność arkusza stylów).
 • Grafika menu [Menu Image]: umożliwia wybór pliku z grafiką, która może być wyświetlana po lewej lub prawej stronie tytułu pozycji menu. Plik z obrazem (standardowo o rozmiarach 11 px x 11 px) musi się znajdować w katalogu images/stories. Aby obrazek pojawił się obok tytułu pozycji, musimy jeszcze zarządzić wyświetlanie ikon w parametrach modułu wyświetlającego menu.
 • Połączenie SSL [SSL Enabled]: decyduje o wyświetlaniu stron wywoływanych przez tę pozycje menu w trybie połączenia bezpiecznego. Udostępnienie stron następuje dopiero po przeprowadzeniu specjalnej procedury uwierzytelniającej, transmisja odbywa się za pośrednictwem protokołu HTTPS, dane są szyfrowane. Jeśli serwer obsługuje szyfrowane połączenia, możemy wybrać jedną z trzech opcji:
  • wyłączone [Disabled]: strony udostępniane przez tę pozycję będą niedostępne.
  • ignoruj [Ignore]: pozycja będzie dostępna bez względu na to, w jakim trybie udostępniana jest cała witryna.
  • włączone [Enabled]: strony udostępniane przez tę pozycję będą dostępne.

Po ustaleniu wszystkich własności nowej pozycji menu oraz dostosowaniu parametrów prezentacji artykułów, naciśnij w przyborniku w prawym górnym rogu przycisk Zapisz, aby zachować nową pozycję. Utworzona pozycja menu zostanie umieszczona jako ostatnia w menu. Tę kolejność można zmienić, klikając zieloną strzałkę W górę.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],