--=REKLAMA=--

Do czego służy plik index.php?

Z Joomla!WikiPL

Plik index.php jest szkieletem stron witryny. Każda strona Joomla! powstaje z pliku index.php, w którym w miejscu specjalnych instrukcji umieszczane są treści pobrane z bazy danych oraz z plików konfiguracyjnych Joomla!.

Plik index.php zawiera mieszaninę:

  • kodu HTML, który znajdzie się w dokumencie wyjściowym tak, jak został zapisany,
  • kodu PHP, który jest zamieniany na dane opisane znacznikami HTML.

Inaczej mówiąc, każda strona Joomla! powstaje z pliku index.php, w którym w miejscu specjalnych instrukcji umieszczane są treści pobrane z bazy danych oraz z plików konfiguracyjnych Joomla!. Każda wygenerowana strona jest typowym dokumentem (x)HTML.

Plik index.php będzie zapewne zrozumiały dla osób, które tworzyły strony internetowe w HTML. Struktura pliku index.php jest bardzo podobna do struktury plików HTML, a niekiedy można się nawet spotkać ze stwierdzeniem, że jest to „zwykły dokument HTML z fragmentami zapisanymi w języku PHP”. Podobnie jak w pliku HTML mamy w nim dwie główne sekcje <head> i <body>. Zasadnicza różnica polega na tym, że w pliku index.php w miejscach, w których ma się pojawić treść strony znajduje się kod php, jak w przykładzie poniżej.

Tradycyjna sekcja head dokumentu HTML:

<head>
<title>Moja przykładowa witryna</title>
<meta name="title" content="example" />
<link rel="stylesheet" href="www.example.com/css/css.css" type="text/css" />
</head>

I ten sam fragment napisany dla Joomla:

<head>
<jdoc:include type="head" />
<link rel="stylesheet" href="<?php echo $this->baseurl ?>templates/mytemplate/css/css.css" type="text/css" />
</head>

Zamiast części nagłówka niezdefiniowanych w pliku index.php w miejscu instrukcji <jdoc:include type="head" /> oraz fragmentów kodu php zostaną wczytane treści pobrane z bazy danych oraz z plików konfiguracyjnych. W rezultacie oba powyższe skrypty dotrą do użytkownika w postaci takiego samego kodu. Gdy patrzysz na kod witryny Joomla!, wszystkie fragmenty typu <?php coś_tam /> zostaną zastąpione przez zwykły kod HTML.

Dobry projekt szablonu

Plik index.php powinien generować tylko te treści, które zmieniają się przy każdym odświeżeniu strony. Elementy takie jak stylizowanie wyglądu powinny być przeniesione do plików CSS, które są zapisywane w pamięci podręcznej przeglądarek użytkowników. W zamieszczonych tu poradnikach omówimy wszystkie techniczne aspekty tworzenia pliku index.php.

Dlaczego index.php?

Nazwą index.htm oznaczano stronę domową - główną stronę witryny internetowej. W efekcie, gdy ktoś wywołał w przeglądarce witrynę www.przykład.com, otwierana była strona www.przykład.com/index.htm. A ponieważ Joomla! napisany jest w PHP, tym automatycznie serwowanym plikiem jest index.php. Rzecz jest nieco skomplikowana – faktycznie bowiem w przypadku Joomla!, gdy użytkownik wywołuje stronę główną, jest przekierowywany do pliku index.php znajdującego się w macierzystym katalogu domyślnego szablonu.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],