--=REKLAMA=--

Co to są niepewne rozszerzenia?

Z Joomla!WikiPL

Rozszerzenia niepewne albo podatne na ataki to takie, które zawierają lub generują zagrożenia dla bezpieczeństwa systemu

Niepewne rozszerzenia nie zawsze są złym kodem. Ponieważ sieć rozwija się dynamicznie, techniczne wymagania i powszechnie akceptowane praktyki pisania kodów zmieniają się. W aktywnych projektach wydawana są nowe wersje rozszerzeń zgodnie z nowymi wymaganiami. Dlatego ważne jest:

  1. Znać numery wersji wszystkich zainstalowanych rozszerzeń.
  2. Stosować tylko najnowsze stabilne wersje wszystkich rozszerzeń.
  3. Całkowicie usuwać wszystkie pliki niepewnych i nieużywanych rozszerzeń.


Zobacz także

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],