--=REKLAMA=--

Autoarchiwum

Z Joomla!WikiPL

Dave Huelsmann's udostępnił na swojej witrynie dodatek AutoArchive2, wykonujący automatycznie jedną z trzech akcji wobec artykułów, którym wygasł ustalony przez administratorów czas publikacji.

Dodatek może takie artykuły:

 • przenieść do Kosza,
 • przenieść do Archiwum,
 • usunąć nieodwracalnie.

Autorem oryginalnej wersji jest Tudor Iliosi, który w sierpniu 2006 roku napisał ten dodatek dla Joomla! 1.0.

Jest to dodatek (plugin) z grupy content, a więc uruchamiany wówczas, gdy na stronach witryny wyświetlane są artykuły. Uruchamia się automatycznie.

Zachowanie:

Dodatek jest wywoływany, gdy odwiedzający (lub pająk internetowy) uzyskuje dostęp do artykułu. W tym momencie dodatek skanuje tabele artykułów w bazie danych Joomla!, sprawdzając, czy nie wygasł wyznaczony czas publikacji określony datą jej zakończenia. Jeśli tak, następuje automatyczne przeprowadzenie akcji określonej w konfiguracji dodatku.

Projekt dodatku uwzględnia kwestie wydajności witryny. Konfiguracja przewiduje ustalanie ilości pozycji przetwarzanych równocześnie (w tym samym czasie) oraz jak dużo czasu powinno upłynąć między dwiema kolejnymi akcjami dodatku.

Jeśli chcesz, aby dodatek automatycznie ograniczał działanie do wybranych grup artykułów, możesz skonfigurować filtr sekcji i kategorii, określając identyfikatory tych, które mają być objęte działaniem dodatku.

Jeśli masz wiele nieaktualnych artykułów:

Przykładowo, masz na witrynie 10 000 artykułów, z czego w przypadku 8000 zakończył się czas publikacji. Chcesz je przenieść do archiwum i powiadomić autorów, że została wykonana taka procedura.

Załóżmy jeszcze, że w ciągu godziny witrynę odwiedza jeden gość. Żeby prawidłowo dostosować parametry dodatku do swoich, wystarczy proste wyliczenie.

24 godziny * 1 wizyta * 1 artykuł = 24 artykuły przetworzone w ciągu jednego dnia.

8000 artykułów / 24 artykuły na dzień = 333 dni. Tak wiec w przybliżeniu w ciągu 333 dni (prawie 1 rok!) artykuły zostaną zarchiwizowane.

Problemem może być niewielka ilość wizyt. Jeśli chcesz tę pracę wykonać w ciągu miesiąca, zwiększ ilość przetwarzanych równocześnie pozycji do 10 ("Przetwarzaj równocześnie"). W efekcie dodatek przeniesie wszystkie pozycje do archiwum w ciągu jednego miesiąca, ale równoczesne wysyłanie 10 listów powiadamiających autorów i administratorów może wyraźnie spowolnić działanie witryny.

Po przetworzeniu wszystkich zaległych artykułów należy ponownie dostroić ustawienia dodatku.

Zwykłe wyliczenie parametrów operacji:

Scenariusz dla nasilonego ruchu na witrynie

Załóżmy dla potrzeb tego przykładu, że na Twojej stronie wygasa codziennie czas publikacji 10 artykułów. Chcesz zautomatyzować ten proces.

Twoja witryna jest odwiedzana średnio przez 1000 gości w ciągu dnia. Jak skonfigurować dodatek autoarchive2, by zapewnić optymalną wydajność (minimalny wpływ na spowolnienie witryny)?

Dobrze, ustawmy "ilość przetwarzanych" na 1, w ten sposób ilość wizyt jest na pewno większa, niż ilość artykułów do przetworzenia.

Teraz rozważmy, jak optymalnie ustalić interwał czasowy między kolejnymi cyklami pracy dodatku. Nie chcemy przecież powodować bezużytecznego skanowania witryny i bazy danych, gdy wszystkie 10 artykułów zostanie przetworzone.

Tak więc, 1000 wizyt na stronie w ciągu dnia daje codziennie 1000 wywołań dodatku. Nam potrzebne jest jedynie 10 uruchomień, ponieważ średnio w ciągu dnia dezaktualizuje się 10 artykułów.

24 godziny * 60 minut * 60 sekund = 86400 sekund w ciągu dnia. Potrzeba nam 86400 sekund / 10 artykułów = jedno uruchomienie co 8640 sekund. Ustawiamy zatem ilość przetwarzanych w jednym cyklu na 1, oraz odstęp między kolejnymi cyklami na 8640. To ustawienie zapewni nam, że w ciągu dnia wszystkie artykuły zostaną przetworzone z optymalną wydajnością. Alternatywnie można ustalić ilość przetwarzanych na 2 oraz podwoić czas odstępu między cyklami.

Scenariusz dla niewielkiego ruchu:

Kolejny przykład. Na naszej dużej witrynie codziennie wygasa aktualność 100 artykułów. Niestety, witrynę odwiedza codziennie zaledwie 10 gości.

Chcesz przetwarzać artykuły automatycznie. W tym przypadku musisz poddać przetwarzaniu podczas jednej odsłony większą ilość artykułów, bo ilość wizyt jest mniejsza niż ilość artykułów do codziennego przetworzenia. Ustaw więc parametr "Przetwarzaj równocześnie" na 10, co - jak łatwo wyliczyć - przyniesie oczekiwany efekt: 10 wizyt dziennie * 10 artykułów podczas jednej wizyty = 100 artykułów w ciągu dnia.


Znaczenie opcji konfiguracyjnych

Poniżej przedstawiamy znaczenie opcji konfiguracyjnych - angielskie etykiety podane są w nawiasach kwadratowych. Oryginalne wydanie dodatku nie posiada plików językowych do tłumaczenia.

 • Przetwarzaj równocześnie [How many items to process at a time]: Określa, ile pozycji zostanie przetworzonych podczas jednego cyklu pracy dodatku. Ze względu na wydajność, zalecamy <10 (mniej niż 10).
 • Odstęp między dwoma kolejnymi cyklami pracy dodatku [Interval between 2 consecutive polling cycles]: Powoduje, że dodatek jest ponownie uruchamiany dopiero po upływie określonego tutaj czasu. Użyteczne w przypadku witryn o dużym ruchu. Ogranicza zmniejszenie wydajności.
 • Jakie podjąć działanie? [Action to perform]: Wybierz z rozwijanej listy, jakie działanie wykonać, gdy wygasa wyznaczony czas publikacji.
  • Przenieś do Archiwum [Move to archive]: artykuły przeniesione do Archiwum można przywrócić do normalnego trybu publikacji lub opublikować w przeglądzie Archiwum.
  • Przenieś do Kosza [Move to trash]: artykuły przeniesione do Kosza można odzyskać, o ile nie zostaną usunięte nieodwracalnie za pomocą standardowych opcji zaplecza administracyjnego.
  • Usuń nieodwracalnie (odzyskanie niemożliwe) [Delete permanently(undo is not possible)].
 • Po zarchiwizowaniu czyść datę zakończenia publikacji [Clear expiration date when archiving]: Zapewnia, że zarchiwizowane artykuły będzie można przeglądać po udostępnieniu pozycji menu typu Przegląd artykułów w sekcji albo modułu Archiwum. Bez zresetowania terminu zakończenia publikacji przeglądanie byłoby niemożliwe.
 • Powiadomienia [Send notification email]: Po przetworzeniu artykułów wysyła powiadomienia pocztą elektroniczną zgodnie z ustawieniem:
  • Nie powiadamiaj [No mail notifications]: nie wysyła powiadomień do nikogo.
  • Powiadom administratorów [Notify admins]: powiadamia głównego i innych administratorów, jeśli zostaną podane ich adresy poczty elektronicznej.
  • Powiadom autora [Notify item author]: wysyła powiadomienie do autora.
  • Powiadom autora i administratora [Notify both author and admins]: wysyła powiadomienie do autora i administratorów.
 • Adresy administratorów [Override admin email]: Wpisz, oddzielając przecinkami, adresy poczty elektronicznej administratorów, których chcesz powiadamiać. Jeśli pozostawisz niewypełnione, będzie powiadamiany jedynie główny administrator witryny.
 • Filtruj wg ID sekcji [Filter by section IDs]: Wpisz, oddzielając przecinkami, ID sekcji. Jeśli nie wpiszesz nic, dodatek obejmie swoim oddziaływaniem wszystkie sekcje.
 • Filtruj wg ID kategorii [Filter by category IDs]: Wpisz, oddzielając przecinkami, ID kategorii. Jeśli nie wpiszesz nic, dodatek obejmie swoim oddziaływaniem wszystkie kategorie.


<< Wróć na stronę Rozszerzenia

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],